انتخاب هوشمند شیر های برقی

مشخصات :

شیرهای برقی عادی بسته در دو نوع آرام و سریع باز شونده تولید می‌شود. این شیرها با برق دار شدن سیم پیچ، باز شده و جریان گاز را برقرار می‌کند. قطع برق می‌تواند با تحریک سوئیچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد. شیرهای برقی ستاک با فشار ورودی بیشینه تا 200 میلی بار (شیر DN15,20 سریع) و فشار ورودی بیشینه تا 360 میلی بار مطابق با استاندارهای EN161 و EN13611 در اندازه‌های DN15 تا DN80 ارائه می‌گردد.


جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش شرح کالا اتصال دامنه فشار ورودی زنجیره فروش قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET144/RQ/DN15/020/A230/NC
شیر برقی سریع DN15 (Rp 1/2 ) تا 200 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
€۳۰/۲۶
€۲۹/۵۰
SET144/RQ/DN20/020/A230/NC
شیر برقی سریع DN20 (Rp 3/4 ) تا 200 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
€۳۲/۸۱
€۳۱/۹۹
SET144/SQ/DN20/020/A230/NC
شیر برقی آرام DN20 (Rp 3/4 ) تا 200 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
€۶۲/۵۵
€۶۰/۹۹
SET144/SQ/DN40/036/A230/NC
شیر برقی آرام DN40 (Rp 1 1/2) تا 360 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
€۱۲۳/۴۵
€۱۲۰/۳۶
SET144/SQ/DN50/036/A230/NC
شیر برقی آرام DN50 (Rp 2) تا 360 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
€۱۴۸/۳۹
€۱۴۴/۶۸
SET144/RQ/DN40/036/A230/NC
شیر برقی سریع DN40 (Rp 1 1/2) تا 360 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
€۹۸/۵۴
€۹۶/۰۸
SET144/RQ/DN50/036/A230/NC
شیر برقی سریع DN50 (Rp 2) تا 360 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
€۱۲۳/۴۵
€۱۲۰/۳۶
SET144/RQ/DN25/036/A230/NC
شیر برقی سریع DN25 (Rp1) تا 360 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
€۰/۰۰
SET144/RQ/DN65/036/A230/NC
شیر برقی سریع DN65 تا 360 میلی بار
تماس بگیرید
SET144/RQ/DN80/036/A230/NC
شیر برقی سریع DN80 تا 360 میلی بار
تماس بگیرید
SET144/SQ/DN15/020/A230/NC
شیر برقی آرام DN15 (Rp 1/2 ) تا 200 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
€۵۹/۲۴
€۵۷/۷۶
SET144/SQ/DN15/036/A230/NC
شیر برقی آرام DN15 (Rp 1/2 ) تا 360 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
€۵۹/۲۴
€۵۷/۷۶
SET144/SQ/DN20/036/A230/NC
شیر برقی آرام DN20 (Rp 3/4 ) تا 360 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
€۰/۰۰
SET144/SQ/DN25/036/A230/NC
شیر برقی آرام DN25 (Rp1) تا 360 میلی بار
€۰/۰۰
SET144/SQ/DN65/036/A230/NC
شیر برقی آرام DN80 تا 360 میلی بار
تماس بگیرید
SET144/SQ/DN80/036/A230/NC
شیر برقی آرام DN80 تا 360 میلی بار
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد