سبد محصولات شیر برقی

مشخصات :
ایجاد تیکت
سبد محصولات شیر برقی
کد سفارش شرح کالا اتصال دامنه فشار ورودی قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET144/RQ/DN15/020/230/NC
شیر برقی سریع DN15 تا 200 میلی بار
۲ ۴۳۶,۰۰ ₽
۲ ۳۷۵,۰۰ ₽
SET144/RQ/DN20/020/230/NC
شیر برقی سریع DN20 تا 200 میلی بار
۲ ۶۴۱,۰۰ ₽
۲ ۵۷۵,۰۰ ₽
SET144/RQ/DN25/036/230/NC
شیر برقی سریع DN25 تا 360 میلی بار
تماس بگیرید
SET144/RQ/DN65/036/230/NC
شیر برقی سریع DN80 تا 360 میلی بار
تماس بگیرید
SET144/RQ/DN80/036/230/NC
شیر برقی سریع DN80 تا 360 میلی بار
تماس بگیرید
SET144/SQ/DN15/036/230/NC
شیر برقی آرام DN15 تا 360 میلی بار
تماس بگیرید
SET144/SQ/DN20/036/230/NC
شیر برقی آرام DN20 تا 360 میلی بار
تماس بگیرید
SET144/SQ/DN25/036/230/NC
شیر برقی آرام DN25 تا 360 میلی بار
تماس بگیرید
SET144/SQ/DN65/036/230/NC
شیر برقی آرام DN80 تا 360 میلی بار
تماس بگیرید
SET144/SQ/DN80/036/230/NC
شیر برقی آرام DN80 تا 360 میلی بار
تماس بگیرید
SET144/SQ/DN40/036/A230
شیر برقی آرام DN40 تا 360 میلی بار اتمام موجودی
SET144/SQ/DN50/036/A230
شیر برقی آرام DN50 تا 360 میلی بار
۱۱ ۹۴۶,۰۰ ₽
۱۱ ۶۴۷,۵۰ ₽
SET144/RQ/DN40/036/A230
شیر برقی سریع DN40 تا 360 میلی بار
۷ ۹۳۳,۵۰ ₽
۷ ۷۳۵,۰۰ ₽
SET144/RQ/DN50/036/A230
شیر برقی سریع DN50 تا 360 میلی بار
۹ ۹۳۸,۵۰ ₽
۹ ۶۹۰,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد