صفحات مگنت سینوسی | MAG03

Sinusoidal Permanent Magnetic Chuck

مشخصات :

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سایز توضیحات قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
MAG03-1225
125x250 قابلیت تنظیم سینوسی زاویه با دقت بالا
€۰/۰۰
MAG03-1515
150x150 قابلیت تنظیم سینوسی زاویه با دقت بالا
€۰/۰۰
MAG03-1530
150x300 قابلیت تنظیم سینوسی زاویه با دقت بالا
€۰/۰۰
نظر خودتان را بنویسد