فنر نقره ای D64S

Silver spring

مشخصات :

● DIN/ISO 10243
نکات :
1.هرگونه آسیب بر روی سطح فنر(بریدگی، خراش، سایش و...) بطور قابل توجهی در طول عمر فنر موثر می باشد.
2.پیش بار حداقل 5 درصد از طول کل فنر در نظر گرفته شود.

تصویر فنر نقره ای D64S
تصویر فنر نقره ای D64S

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش D (mm) d (mm) Lo قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D64S/25/064
25 12.5 64
۰ تومان
D64S/25/076
25 12.5 76
۰ تومان
D64S/25/089
25 12.5 89
۰ تومان
D64S/25/102
25 12.5 102
۰ تومان
D64S/25/115
25 12.5 115
۰ تومان
D64S/25/127
25 12.5 127
۰ تومان
D64S/25/152
25 12.5 152
۰ تومان
D64S/25/178
25 12.5 178
۰ تومان
D64S/25/203
25 12.5 203
۰ تومان
D64S/25/305
25 12.5 305
۰ تومان
D64S/32/064
32 16 64
۰ تومان
D64S/32/076
32 16 76
۰ تومان
D64S/32/089
32 16 89
۰ تومان
D64S/32/102
32 16 102
۰ تومان
D64S/32/115
32 16 115
۰ تومان
D64S/32/127
32 16 127
۰ تومان
D64S/32/152
32 16 152
۰ تومان
D64S/32/178
32 16 178
۰ تومان
D64S/32/203
32 16 203
۰ تومان
D64S/32/254
32 16 254
۰ تومان
D64S/32/305
32 16 305
۰ تومان
D64S/40/089
40 20 89
۰ تومان
D64S/40/102
40 20 102
۰ تومان
D64S/40/115
40 20 115
۰ تومان
D64S/40/127
40 20 127
۰ تومان
D64S/40/152
40 20 152
۰ تومان
D64S/40/178
40 20 178
۰ تومان
D64S/40/203
40 20 203
۰ تومان
D64S/40/254
40 20 254
۰ تومان
D64S/40/305
40 20 305
۰ تومان
D64S/50/089
50 25 89
۰ تومان
D64S/50/102
50 25 102
۰ تومان
D64S/50/115
50 25 115
۰ تومان
D64S/50/127
50 25 127
۰ تومان
D64S/50/152
50 25 152
۰ تومان
D64S/50/178
50 25 178
۰ تومان
D64S/50/203
50 25 203
۰ تومان
D64S/50/254
50 25 254
۰ تومان
D64S/50/305
50 25 305
۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد