فنر نقره ای مدلD64S

Silver spring

مشخصات :

● DIN/ISO 10243

ایجاد تیکت
فنر نقره ای مدلD64S
تصویر فنر نقره ای مدلD64S
تصویر فنر نقره ای مدلD64S
کد سفارش D (mm) d (mm) Lo قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D64S/25/064
25 12.5 64
۰,۰۰ ₽
D64S/25/076
25 12.5 76
۰,۰۰ ₽
D64S/25/089
25 12.5 89
۰,۰۰ ₽
D64S/25/102
25 12.5 102
۰,۰۰ ₽
D64S/25/115
25 12.5 115
۰,۰۰ ₽
D64S/25/127
25 12.5 127
۰,۰۰ ₽
D64S/25/152
25 12.5 152
۰,۰۰ ₽
D64S/25/178
25 12.5 178
۰,۰۰ ₽
D64S/25/203
25 12.5 203
۰,۰۰ ₽
D64S/25/305
25 12.5 305
۰,۰۰ ₽
D64S/32/064
32 16 64
۰,۰۰ ₽
D64S/32/076
32 16 76
۰,۰۰ ₽
D64S/32/089
32 16 89
۰,۰۰ ₽
D64S/32/102
32 16 102
۰,۰۰ ₽
D64S/32/115
32 16 115
۰,۰۰ ₽
D64S/32/127
32 16 127
۰,۰۰ ₽
D64S/32/152
32 16 152
۰,۰۰ ₽
D64S/32/178
32 16 178
۰,۰۰ ₽
D64S/32/203
32 16 203
۰,۰۰ ₽
D64S/32/254
32 16 254
۰,۰۰ ₽
D64S/32/305
32 16 305
۰,۰۰ ₽
D64S/40/089
40 20 89
۰,۰۰ ₽
D64S/40/102
40 20 102
۰,۰۰ ₽
D64S/40/115
40 20 115
۰,۰۰ ₽
D64S/40/127
40 20 127
۰,۰۰ ₽
D64S/40/152
40 20 152
۰,۰۰ ₽
D64S/40/178
40 20 178
۰,۰۰ ₽
D64S/40/203
40 20 203
۰,۰۰ ₽
D64S/40/254
40 20 254
۰,۰۰ ₽
D64S/40/305
40 20 305
۰,۰۰ ₽
D64S/50/089
50 25 89
۰,۰۰ ₽
D64S/50/102
50 25 102
۰,۰۰ ₽
D64S/50/115
50 25 115
۰,۰۰ ₽
D64S/50/127
50 25 127
۰,۰۰ ₽
D64S/50/152
50 25 152
۰,۰۰ ₽
D64S/50/178
50 25 178
۰,۰۰ ₽
D64S/50/203
50 25 203
۰,۰۰ ₽
D64S/50/254
50 25 254
۰,۰۰ ₽
D64S/50/305
50 25 305
۰,۰۰ ₽

نکات :
1.هرگونه آسیب بر روی سطح فنر(بریدگی، خراش، سایش و...) بطور قابل توجهی در طول عمر فنر موثر می باشد.
2.پیش بار حداقل 5 درصد از طول کل فنر در نظر گرفته شود.

نظر خودتان را بنویسد