شیر قطع سریع فشار بیشینه | SET275

Max. Pressure Shut off Valve

مشخصات :

شیر قطع سریع فشار بیشینه SET275 با هدف ایمن سازی، جریان گاز را از بالا دست مسدود می کند. بسته شدن جریان گاز به صورت خودکار وقتی اتفاق می افتد که فشار خط به فشار تنظیم شده در شیر قطع افزایش یابد. پس از بسته شدن، بازنشانی شیر صرفا به صورت دستی و پس از رفع عامل افزاینده فشار خط امکان پذیر است.
• الزامات کلی مطابق با استاندارد ملی ايران : INSO 22107
• گروه استحکام : گروه 2
• طبقه بندي نيروي گاز بندي A : مطابق بند 3-8 استاندارد ملی ISIRI 6800
• دامنه دماي محيط کاري : 60c تا 15c-
•نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
• اتصالات :
رزوه ای
DN40(RP1 1/2 )
DN50(RP2)
مطابق استاندارد 10226 EN و 1 – 7 ISO
فلانچ ها مطابق با استاندارد 7005 ISO و 4 – 1092 DIN
• رزوه اتصال حسگر فشار :  DN8(G1/4)
مطابق با DIN ISO 228
• بیشینه فشار ورودی کاری (P1max) :  5 (bar)
• زمان بسته شدن : 1sec ≥


  دریافت راهنما

شیر قطع سریع فشار بیشینه مدل SET275
تصویر شیر قطع سریع فشار بیشینه | SET275

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش شرح کالا اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار قطع (میلی بار) زنجیره فروش قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET275/DN40/6/120450/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار 120 - 450 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۷ ۵۱۳,۰۰ ₽
۷ ۳۲۵,۰۰ ₽
SET275/DN50/5/30250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 5 بار 30 - 250 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۷ ۵۱۳,۰۰ ₽
۷ ۳۲۵,۰۰ ₽
SET275/DN50/6/30250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 6 بار 30 - 250 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۷ ۵۱۳,۰۰ ₽
۷ ۳۲۵,۰۰ ₽
SET275/DN50/5/30250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 5 بار 30 - 250 میلی بار اصفهان - فروشگاه تصام
۷ ۵۱۳,۰۰ ₽
۷ ۳۲۵,۰۰ ₽
SET275/DN40/5/30250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار 30 - 250 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET275/DN40/5/30250/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار 30 - 250 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET275/DN40/5/120450/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار 120 - 450 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET275/DN40/5/120450/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار 120 - 450 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET275/DN40/6/30250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار 30 - 250 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET275/DN40/6/30250/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار 30 - 250 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET275/DN40/6/120450/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار 120 - 450 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET275/DN50/5/30250/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 5 بار 30 - 250 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET275/DN50/5/120450/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 5 بار 120 - 450 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۷ ۵۱۳,۰۰ ₽
۷ ۳۲۵,۰۰ ₽
SET275/DN50/5/120450/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 5 بار 120 - 450 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET275/DN50/6/30250/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 6 بار 30 - 250 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET275/DN50/6/120450/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 6 بار 120 - 450 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET275/DN50/6/120450/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 6 بار 120 - 450 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد