شیر قطع سریع فشار بیشینه | SET275

Max. Pressure Shut off Valve

مشخصات :
الزامات کلی مطابق با استاندارد ملی ایران : INSO 22107 (گروه 2)
طبقه بندی نیروی آبندی A : ISIRI 6800 (مطابق بند 3-8 استاندارد ملی)
دامنه دما : 15- تا 60 درجه سانتی گراد
نوع گاز : گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
رزوه اتصالات : DN40 (Rp1½) و DN50 (Rp2)
ابعاد (میلیمتر) : 160x210x220
وزن (Kg) : 3

شیر قطع سریع فشار بیشینه SET275 با هدف ایمن سازی، جریان گاز را از بالا دست مسدود می کند. بسته شدن جریان گاز به صورت خودکار وقتی اتفاق می افتد که فشار خط به فشار تنظیم شده در شیر قطع افزایش یابد. پس از بسته شدن، بازنشانی شیر صرفا به صورت دستی و پس از رفع عامل افزاینده فشار خط امکان پذیر است.

  دانلود راهنما

ایجاد تیکت
شیر قطع سریع فشار بیشینه | SET275
تصویر شیر قطع سریع فشار بیشینه | SET275

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش شرح کالا اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار قطع قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET275/DN40/5/120450/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 تا 5 بار 120 - 450 میلی بار
۰,۰۰ ₽
SET275/DN40/5/30250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 تا 5 بار 30 - 250 میلی بار
۸ ۳۷۱,۰۰ ₽
۸ ۳۷۱,۰۰ ₽
۸ ۱۶۱,۵۰ ₽
SET275/DN40/5/50250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 تا 5 بار 50 - 250 میلی بار
۹ ۲۰۷,۵۰ ₽
۹ ۲۰۷,۵۰ ₽
۸ ۹۷۷,۵۰ ₽
SET275/DN50/5/120450/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 تا 5 بار 120 - 450 میلی بار
۰,۰۰ ₽
SET275/DN50/5/150450/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 تا 5 بار 150 - 450 میلی بار
۸ ۳۷۱,۰۰ ₽
۸ ۳۷۱,۰۰ ₽
۸ ۱۶۱,۵۰ ₽
SET275/DN50/5/30250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 تا 5 بار 30 - 250 میلی بار
۹ ۲۰۷,۵۰ ₽
۹ ۲۰۷,۵۰ ₽
۸ ۹۷۷,۵۰ ₽
SET275/DN50/5/50250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 تا 5 بار 50 - 250 میلی بار
۸ ۳۷۱,۰۰ ₽
۸ ۳۷۱,۰۰ ₽
۸ ۱۶۱,۵۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد