تـوپـی E211

Shank

مشخصات :  فایل CATPart   فایل STP

تصویر تـوپـی E211
تصویر تـوپـی E211

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 d2 d3 تلرانس t l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E211/32
12 19 32 0.160-/0.000 13 56
۱۹۵,۰۰ ₽
۱۸۵,۰۰ ₽
E211/40
16 25 40 0.160-/0.000 17 70
۲۲۳,۵۰ ₽
۲۱۲,۰۰ ₽
E211/50
16 25 50 0.160-/0.000 17 80
۲۵۴,۵۰ ₽
۲۴۱,۵۰ ₽
E211/25
12 19 25 0.130-/0.000 13 45
۰,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد