تـوپـی

Shank

مشخصات :
تولید کننده: شرکت ستاک
ایجاد تیکت
تصویر تـوپـی
تصویر تـوپـی
کد سفارش d1 d2 d3 تلرانس t l قیمت سبد خرید
کد سفارش: E211/25
12 19 25 0.130-/0.000 13 45
تماس بگیرید
کد سفارش: E211/32
12 19 32 0.160-/0.000 13 56
تماس بگیرید
کد سفارش: E211/40
16 25 40 0.160-/0.000 17 70
تماس بگیرید
کد سفارش: E211/50
16 25 50 0.160-/0.000 17 80
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد