تـوپـی E211

Shank

مشخصات :
تصویر تـوپـی E211
تصویر تـوپـی E211

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 d2 d3 تلرانس t l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E211/32
12 19 32 0.160-/0.000 13 56
€۳/۵۷
€۳/۳۹
E211/40
16 25 40 0.160-/0.000 17 70
€۴/۰۹
€۳/۸۹
E211/50
16 25 50 0.160-/0.000 17 80
€۴/۶۶
€۴/۴۲
E211/25
12 19 25 0.130-/0.000 13 45
€۰/۰۰
نظر خودتان را بنویسد