پیچ تنظیم ارتفاع E4021

SCREW

مشخصات :

● قابل تغییر ارتفاع بصورت پیوسته

تصویر پیچ تنظیم ارتفاع E4021

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش M d k l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E4021/12
M12 36 10 49
€۲/۴۳
€۲/۳۱
E4021/16
M16 42 13 55
€۲/۶۱
€۲/۴۸
E4021/20
M20 50 16 69
€۴/۰۱
€۳/۸۱
E4021/10
M10 30 8 39
تماس بگیرید
E4021/24
M24 60 20 87
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد