شیر اطمینان | SET150

Relief Valve

مشخصات :

شیر اطمینان فشار پایین SET150 هنگام افزایش فشار، به صورت خودکار باز شده و با تخلیه قله های فشار به هوای آزاد، فشار خط گاز را مهار می کند. این کنترل به محض کاهش فشار به کمتر از فشار تنظیمی شیر بسته می شود. استفاده از شیر اطمینان هنگامی که سرعت گاز در خط گاز از 30m/s تجاوز کند حتما پیشنهاد می شود.SET150 برای فشار ورودی بیشینه تا 500 میلی بار قابل استفاده است.
• الزامات کلی مطابق با استاندارد ملی ایران : 22107 INSO
• مطابق با دستورالعمل داخلی : WI-016
در تطابق با بند 17-11-2-6 مبحث هفدهم از مقررات ملی ساختمان
• دامنه دما : 10c- تا 60c
• نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
• رزوه اتصالات : DN25 (RP1)
مطابق با 10226 EN و 1- 7 ISO
• بیشینه فشار ورودی : 500mbar


  دانلود راهنما

ایجاد تیکت
شیر اطمینان | SET150
شیر اطمینان مدل SET150

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش شرح کالا اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار خروجی قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET150/DN25/1840
شیر اطمینان DN25 500mbar 18 - 40 میلی بار
۱ ۴۴۰,۵۰ ₽
۱ ۴۴۰,۵۰ ₽
۱ ۴۰۴,۵۰ ₽
SET150/DN25/50450
شیر اطمینان DN25 500mbar 50 - 450 میلی بار
۱ ۴۴۰,۵۰ ₽
۱ ۴۴۰,۵۰ ₽
۱ ۴۰۴,۵۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد