انتخاب هوشمند رگلاتور های فشار گاز

مشخصات :

رگلاتورهای فشار گاز با و بدون فیلتر با دامنه های متنوع فشار ورودی تا 500mbar دارای نشان استاندارد به شماره INSO6027-1 مطابق با استاندارد EN88-1 و رگلاتورهای با فشار ورودی 0.5bar تا 5bar مطابق با استاندارد EN88-2 در فشارهای خروجی متنوع و اندازه های DN15 تا DN100 ارائه می گردد.

تصویر انتخاب هوشمند رگلاتور های فشار گاز

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) فیلتر زنجیره فروش قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET201/DN15/017/2030/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 250 میلی بار 30 - 20 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲۲۶,۰۰ ₽
۲۲۰,۵۰ ₽
SET245/F/DN25/05/1660/T34
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۸۰۰,۰۰ ₽
۷۸۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/05/1660/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۸۰۰,۰۰ ₽
۷۸۰,۰۰ ₽
SET251/DN65/05/50130/TT
DN65 از - تا 500 میلی بار 130 - 50 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET203/DN20/017/2030/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 250 میلی بار 30 - 20 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲۹۵,۵۰ ₽
۲۸۸,۵۰ ₽
SET245/F/DN15/05/1660/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/05/1660/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/05/1660/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/05/60200/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET250/DN25/1/2545/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 45 - 25 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۷۰۴,۵۰ ₽
۱ ۶۶۱,۵۰ ₽
SET250/DN25/1/925/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 25 - 9 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۷۰۴,۵۰ ₽
۱ ۶۶۱,۵۰ ₽
SET250/DN25/2/2545/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 45 - 25 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۸۶۹,۵۰ ₽
۱ ۸۲۳,۰۰ ₽
SET252/F/DN40/1/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/1/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/2/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۶۷۳,۰۰ ₽
۳ ۵۸۱,۰۰ ₽
SET252H/DN40/5/150350/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 350 - 150 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۵ ۹۱۳,۰۰ ₽
۵ ۷۶۵,۰۰ ₽
SET252H/DN40/5/300500/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 500 - 300 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۵ ۹۱۳,۰۰ ₽
۵ ۷۶۵,۰۰ ₽
SET252H/DN40/5/85180/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 180 - 85 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۵ ۰۰۲,۰۰ ₽
SET252H/DN50/5/150350/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 350 - 150 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۵ ۹۱۳,۰۰ ₽
۵ ۷۶۵,۰۰ ₽
SET252H/DN50/5/85180/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 180 - 85 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۵ ۰۰۲,۰۰ ₽
SET252/F/DN40/2/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۶۷۳,۰۰ ₽
۳ ۵۸۱,۰۰ ₽
SET252/F/DN50/1/1525/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 25 - 15 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/1/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 110 - 55 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/1/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 200 - 90 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252H/DN50/5/300500/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 500 - 300 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۵ ۹۱۳,۰۰ ₽
۵ ۷۶۵,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/05/1660/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۸۰۰,۰۰ ₽
۷۸۰,۰۰ ₽
SET245/DN15/05/1660/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET245/DN15/05/1660
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۶۹۵,۵۰ ₽
۶۷۸,۵۰ ₽
SET245/DN15/05/60200/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET245/DN15/05/60200
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۶۹۵,۵۰ ₽
۶۷۸,۵۰ ₽
SET245/DN20/05/1660/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET245/DN20/05/1660
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۶۹۵,۵۰ ₽
۶۷۸,۵۰ ₽
SET245/DN20/05/60200
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۶۹۵,۵۰ ₽
۶۷۸,۵۰ ₽
SET245/DN20/05/60200/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET245/DN25/05/1660
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۶۹۵,۵۰ ₽
۶۷۸,۵۰ ₽
SET245/DN25/05/1660/T34
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET245/DN25/05/60200
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۶۹۵,۵۰ ₽
۶۷۸,۵۰ ₽
SET245/DN25/05/60200/T34
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/05/1660
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۶۹۵,۵۰ ₽
۶۷۸,۵۰ ₽
SET245/F/DN15/05/60200
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/05/60200/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۸۰۰,۰۰ ₽
۷۸۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/05/1660
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/05/60200
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/05/60200/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۸۰۰,۰۰ ₽
۷۸۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/05/1660
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/05/60200
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/05/60200/T34
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۸۰۰,۰۰ ₽
۷۸۰,۰۰ ₽
SET250/DN25/1/95160/T34
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 160 - 95 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۷۰۴,۵۰ ₽
۱ ۶۶۱,۵۰ ₽
SET251/DN80/05/50130/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 130 - 50 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/1/3358/T1
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/05/3358/T1
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۵ ۰۰۲,۰۰ ₽
SET245/DN15/01/1430
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۶۹۵,۵۰ ₽
۶۷۸,۵۰ ₽
SET245/DN15/01/1430/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET245/DN15/01/1430/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/DN15/01/2060
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۶۹۵,۵۰ ₽
۶۷۸,۵۰ ₽
SET245/DN15/01/2060/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET245/DN15/01/2060/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/DN20/01/1430
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۶۹۵,۵۰ ₽
۶۷۸,۵۰ ₽
SET245/DN20/01/1430/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET245/DN20/01/1430/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/DN20/01/2060
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۶۹۵,۵۰ ₽
۶۷۸,۵۰ ₽
SET245/DN20/01/2060/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET245/DN20/01/2060/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/DN25/01/1430
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۶۹۵,۵۰ ₽
۶۷۸,۵۰ ₽
SET245/DN25/01/1430/T34
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET245/DN25/01/1430/T4
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/DN25/01/2060
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۶۹۵,۵۰ ₽
۶۷۸,۵۰ ₽
SET245/DN25/01/2060/T34
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET245/DN25/01/2060/T4
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/01/1430
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/01/1430/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۸۰۰,۰۰ ₽
۷۸۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/01/1430/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/01/2060
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/01/2060/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۸۰۰,۰۰ ₽
۷۸۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/01/2060/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/01/1430
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/01/1430/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۸۰۰,۰۰ ₽
۷۸۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/01/1430/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/01/2060
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/01/2060/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۸۰۰,۰۰ ₽
۷۸۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/01/2060/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/01/1430
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/01/1430/T34
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۸۰۰,۰۰ ₽
۷۸۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/01/1430/T4
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/01/2060
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/01/2060/T34
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۸۰۰,۰۰ ₽
۷۸۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/01/2060/T4
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET250/DN25/1/1645/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 45 - 16 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۷۰۴,۵۰ ₽
۱ ۶۶۱,۵۰ ₽
SET251/DN80/05/718/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 18 - 7 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET251/DN80/05/718/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 18 - 7 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET251/DN80/05/1327/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 27 - 13 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET251/DN80/05/1327/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 27 - 13 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET251/DN80/05/2258/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 58 - 22 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET251/DN80/05/100200/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 200 - 100 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET251/DN80/05/100200/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 200 - 100 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET251/DN80/05/200450/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 450 - 200 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET251/DN80/05/200450/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 450 - 200 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET251/DN80/05/2258/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 58 - 22 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET252/DN50/05/55110/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 55 - 110 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN50/2/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۵۷۷,۵۰ ₽
۳ ۴۸۸,۰۰ ₽
SET252H/DN50/5/1022/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۵ ۰۰۲,۰۰ ₽
SET252H/DN40/5/1022/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۵ ۰۰۲,۰۰ ₽
SET252H/DN40/5/3260/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 60 - 32 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۵ ۰۰۲,۰۰ ₽
SET252H/DN40/5/5095/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 95 - 50 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۵ ۰۰۲,۰۰ ₽
SET252H/DN50/5/5095/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 95 - 50 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۵ ۰۰۲,۰۰ ₽
SET252H/DN50/5/3260/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 60 - 32 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۵ ۰۰۲,۰۰ ₽
SET251/DN65/05/100200/TT
DN65 از - تا 500 میلی بار 200 - 100 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET251/DN65/05/1018/TT
DN65 از - تا 500 میلی بار 18 - 10 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET251/DN65/05/1327/TT
DN65 از - تا 500 میلی بار 27 - 13 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET251/DN65/05/200450/TT
DN65 از - تا 500 میلی بار 450 - 200 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET251/DN65/05/2258/TT
DN65 از - تا 500 میلی بار 58 - 22 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET201/DN15/017/2535/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 250 میلی بار 35 - 25 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲۲۶,۰۰ ₽
۲۲۰,۵۰ ₽
SET250/DN25/05/3570/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 70 - 35 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET250/DN25/05/835/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 35 - 8 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET250/DN25/1/150180/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 180 - 150 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
تماس بگیرید
SET250/DN25/1/835/T34
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 35 - 8 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
تماس بگیرید
SET250/DN25/1/3570/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 70 - 35 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
تماس بگیرید
SET250/DN25/1/70150/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 150 - 70 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
تماس بگیرید
SET250/DN25/1/3570/T34
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 70 - 35 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
تماس بگیرید
SET250/DN25/1/835/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 35 - 8 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
تماس بگیرید
SET250/DN25/1/70150/T34
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 150 - 70 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET250/DN25/1/150180/T34
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 180 - 150 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET250/DN25/2/150180/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 180 - 150 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET250/DN25/2/3570/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 70 - 35 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۷۰۴,۵۰ ₽
۱ ۶۶۱,۵۰ ₽
SET250/DN25/2/835/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 35 - 8 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET250/DN25/2/70150/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 150 - 70 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET250/DN25/2/3570/T34
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 70 - 35 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET250/DN25/05/70150/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 150 - 70 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET250/DN25/05/150180/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 180 - 150 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET251/DN80/05/1018/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 18 - 10 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET251/DN80/05/1018/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 18 - 10 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET245/DN15/05/1660/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/DN15/05/60200/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/DN20/05/1660/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/DN20/05/60200/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/DN25/05/1660/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/DN25/05/60200/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۰,۵۰ ₽
۷۱۲,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/05/60200/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/05/60200/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۶۵,۰۰ ₽
۷۴۶,۰۰ ₽
SET250/DN25/05/95160/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 160 - 95 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۷۰۴,۵۰ ₽
۱ ۶۶۱,۵۰ ₽
SET250/DN25/1/95160/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 160 - 95 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۷۰۴,۵۰ ₽
۱ ۶۶۱,۵۰ ₽
SET250/DN25/2/2138/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 38 - 21 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۸۶۹,۵۰ ₽
۱ ۸۲۳,۰۰ ₽
SET250/DN25/2/3355/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 55 - 33 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۸۶۹,۵۰ ₽
۱ ۸۲۳,۰۰ ₽
SET250/DN25/2/60140/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 140 - 60 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۸۶۹,۵۰ ₽
۱ ۸۲۳,۰۰ ₽
SET251/DN80/05/50130/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 130 - 50 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱۴ ۰۸۷,۰۰ ₽
۱۳ ۷۳۵,۰۰ ₽
SET252/DN50/2/1525/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۵۷۷,۵۰ ₽
۳ ۴۸۸,۰۰ ₽
SET252/F/DN40/05/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/05/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/05/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/05/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 200 - 90 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/05/1525/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/05/3358/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/05/55110/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/05/90200/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 200 - 90 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/2/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۶۷۳,۰۰ ₽
۳ ۵۸۱,۰۰ ₽
SET252/DN40/05/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN40/05/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN40/05/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN40/05/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 400 - 190 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN40/05/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 25 - 4 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN40/05/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN40/05/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN40/05/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN40/05/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 200 - 90 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN40/1/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN40/1/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN40/1/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN40/1/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 400 - 190 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN40/1/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 43 - 25 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN40/1/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN40/1/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN40/1/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN40/1/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 200 - 90 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN40/2/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 13 - 8 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۵۷۷,۵۰ ₽
۳ ۴۸۸,۰۰ ₽
SET252/DN40/2/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۵۷۷,۵۰ ₽
۳ ۴۸۸,۰۰ ₽
SET252/DN40/2/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۵۷۷,۵۰ ₽
۳ ۴۸۸,۰۰ ₽
SET252/DN40/2/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 400 - 190 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۵۷۷,۵۰ ₽
۳ ۴۸۸,۰۰ ₽
SET252/DN40/2/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۵۷۷,۵۰ ₽
۳ ۴۸۸,۰۰ ₽
SET252/DN40/2/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۵۷۷,۵۰ ₽
۳ ۴۸۸,۰۰ ₽
SET252/DN40/2/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۵۷۷,۵۰ ₽
۳ ۴۸۸,۰۰ ₽
SET252/DN40/2/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۵۷۷,۵۰ ₽
۳ ۴۸۸,۰۰ ₽
SET252/DN40/2/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۵۷۷,۵۰ ₽
۳ ۴۸۸,۰۰ ₽
SET252/DN50/05/0813/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN50/05/1320/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN50/05/1525/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN50/05/190400/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 400 - 190 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN50/05/2543/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 43 - 25 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN50/05/3358/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN50/05/4370/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN50/05/90200/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 90 - 200 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN50/1/0813/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 13 - 8 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN50/1/1320/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 20 - 13 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN50/1/1525/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 25 - 15 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN50/1/190400/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 400 - 190 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN50/1/2543/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 43 - 25 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN50/1/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN50/1/4370/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 70 - 43 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN50/1/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 110 - 55 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN50/1/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 200 - 90 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۲ ۸۸۲,۵۰ ₽
SET252/DN50/2/0813/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 13 - 8 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۵۷۷,۵۰ ₽
۳ ۴۸۸,۰۰ ₽
SET252/DN50/2/1320/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۵۷۷,۵۰ ₽
۳ ۴۸۸,۰۰ ₽
SET252/DN50/2/190400/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 400 - 190 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۵۷۷,۵۰ ₽
۳ ۴۸۸,۰۰ ₽
SET252/DN50/2/2543/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۵۷۷,۵۰ ₽
۳ ۴۸۸,۰۰ ₽
SET252/DN50/2/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۵۷۷,۵۰ ₽
۳ ۴۸۸,۰۰ ₽
SET252/DN50/2/4370/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۵۷۷,۵۰ ₽
۳ ۴۸۸,۰۰ ₽
SET252/DN50/2/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۵۷۷,۵۰ ₽
۳ ۴۸۸,۰۰ ₽
SET252/F/DN40/05/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/05/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/05/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 400 - 190 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/05/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 43 - 25 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/05/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/1/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 13 - 8 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/1/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 20 - 13 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/1/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 25 - 15 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/1/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 400 - 190 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/1/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 43 - 25 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/1/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 70 - 43 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/1/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 110 - 55 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/1/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 200 - 90 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/2/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 13 - 8 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۶۷۳,۰۰ ₽
۳ ۵۸۱,۰۰ ₽
SET252/F/DN40/2/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۶۷۳,۰۰ ₽
۳ ۵۸۱,۰۰ ₽
SET252/F/DN40/2/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۶۷۳,۰۰ ₽
۳ ۵۸۱,۰۰ ₽
SET252/F/DN40/2/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 400 - 190 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۶۷۳,۰۰ ₽
۳ ۵۸۱,۰۰ ₽
SET252/F/DN40/2/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۶۷۳,۰۰ ₽
۳ ۵۸۱,۰۰ ₽
SET252/F/DN40/2/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۶۷۳,۰۰ ₽
۳ ۵۸۱,۰۰ ₽
SET252/F/DN40/2/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۶۷۳,۰۰ ₽
۳ ۵۸۱,۰۰ ₽
SET252/F/DN40/2/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۶۷۳,۰۰ ₽
۳ ۵۸۱,۰۰ ₽
SET252/F/DN50/05/0813/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/05/1320/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/05/190400/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 400 - 190 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/05/4370/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/1/0813/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 13 - 8 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/1/1320/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 20 - 13 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/1/190400/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 400 - 190 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/1/2543/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 43 - 25 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/1/4370/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 70 - 43 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۰۶۱,۰۰ ₽
۲ ۹۸۴,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/2/0813/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 13 - 8 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۶۷۳,۰۰ ₽
۳ ۵۸۱,۰۰ ₽
SET252/F/DN50/2/1320/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۶۷۳,۰۰ ₽
۳ ۵۸۱,۰۰ ₽
SET252/F/DN50/2/1525/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۶۷۳,۰۰ ₽
۳ ۵۸۱,۰۰ ₽
SET252/F/DN50/2/190400/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 400 - 190 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۶۷۳,۰۰ ₽
۳ ۵۸۱,۰۰ ₽
SET252/F/DN50/2/2543/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۶۷۳,۰۰ ₽
۳ ۵۸۱,۰۰ ₽
SET252/F/DN50/2/4370/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۶۷۳,۰۰ ₽
۳ ۵۸۱,۰۰ ₽
SET252/F/DN50/2/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۳ ۶۷۳,۰۰ ₽
۳ ۵۸۱,۰۰ ₽
SET252H/DN40/5/1732/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 32 - 17 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۵ ۰۰۲,۰۰ ₽
SET252H/DN50/5/1732/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 32 - 17 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۵ ۰۰۲,۰۰ ₽

نقد و بررسی

 

رگلاتور فشار گاز وسیله ای است که فشار گاز بالادست را به فشار مطلوب برای پایین دست کاهش داده و تثبیت می کند.

اسامی دیگری که برای انواع رگلاتورها استفاده می شود عبارتند از:

- گاورنر

- استابلایزر

- بالانسر

- ایرگس ریشیو

آقای سید روح الله مکبر
مدیر فروش
248 داخلی 8-45644366-031
تلفن همراه : 233 55 42 0913
 
آقای وحید جوانی
کارشناس فروش
249 داخلی 8-45644366-031
تلفن همراه : 226 55 42 0913
 

  فیلم

 

 

نظر خودتان را بنویسد