انتخاب هوشمند رگلاتور های فشار گاز

مشخصات :

رگلاتورهای فشار گاز با و بدون فیلتر با دامنه های متنوع فشار ورودی تا 500mbar دارای نشان استاندارد به شماره INSO6027-1 مطابق با استاندارد EN88-1 و رگلاتورهای با فشار ورودی 0.5bar تا 5bar مطابق با استاندارد EN88-2 در فشارهای خروجی متنوع و اندازه های DN15 تا DN100 ارائه می گردد.

تصویر انتخاب هوشمند رگلاتور های فشار گاز

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) فیلتر زنجیره فروش قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET201/DN15
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 250 میلی بار 30 - 20 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
€۳/۱۸
€۳/۱۱
SET245/F/DN25/05/1660/T34
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۱۳/۴۷
€۱۳/۱۴
SET245/F/DN15/05/1660/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۱۰/۶۷
€۱۰/۴۰
SET251/DN65/05/50130/TT
DN65 از - تا 500 میلی بار 130 - 50 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
€۲۸۳/۴۶
€۲۷۶/۳۸
SET203/DN20
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 250 میلی بار 30 - 20 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
€۴/۱۷
€۴/۰۷
SET245/F/DN15/05/1660/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۱۰/۳۵
€۱۰/۰۹
SET245/F/DN20/05/1660/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۱۰/۳۵
€۱۰/۰۹
SET245/F/DN25/05/1660/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۱۰/۳۵
€۱۰/۰۹
SET245/F/DN15/05/60200/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۱۰/۳۵
€۱۰/۰۹
SET250/DN25/1/2545/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 45 - 25 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
€۱۹/۹۱
€۱۹/۴۱
SET250/DN25/1/45110/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 110 - 45 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
€۱۹/۹۱
€۱۹/۴۱
SET250/DN25/1/928/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 28 - 9 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
€۲۵/۸۰
€۲۵/۱۵
SET250/DN25/2/2545/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 45 - 25 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
€۲۸/۰۳
€۲۷/۳۳
SET251/DN80/05/50130/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 130 - 50 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
€۲۵۷/۹۸
€۲۵۱/۵۴
SET252/F/DN40/05/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN40/05/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۳۹/۴۹
€۳۸/۵۱
SET252/F/DN40/05/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 200 - 90 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN40/1/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۳۹/۴۹
€۳۸/۵۱
SET252/F/DN50/05/1525/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۳۹/۴۹
€۳۸/۵۱
SET252/F/DN50/05/3358/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۳۹/۴۹
€۳۸/۵۱
SET252/F/DN50/05/55110/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN50/05/90200/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 200 - 90 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN50/1/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۳۹/۴۹
€۳۸/۵۱
SET252/F/DN50/2/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۴۷/۳۰
€۴۶/۱۱
SET252H/DN40/5/150350/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 350 - 150 ندارد
€۱۱۹/۴۴
€۱۱۶/۴۵
SET252H/DN40/5/300500/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 500 - 300 ندارد
€۱۲۳/۲۶
€۱۲۰/۱۸
SET252H/DN40/5/85180/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 180 - 85 ندارد
€۱۰۱/۹۲
€۹۹/۳۷
SET252H/DN50/5/150350/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 350 - 150 ندارد
€۱۱۹/۴۴
€۱۱۶/۴۵
SET252H/DN50/5/85180/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 180 - 85 ندارد
€۱۰۱/۹۲
€۹۹/۳۷
SET252/F/DN40/1/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 110 - 55 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۳۹/۴۹
€۳۸/۵۱
SET252/F/DN40/1/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 200 - 90 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۳۹/۴۹
€۳۸/۵۱
SET252/F/DN40/2/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 دارد
€۴۳/۰۰
€۴۱/۹۲
SET252/F/DN40/2/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۴۷/۳۰
€۴۶/۱۱
SET252/F/DN40/2/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 دارد
€۶۱/۱۵
€۵۹/۶۲
SET252/F/DN50/1/1525/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 25 - 15 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN50/1/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 110 - 55 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۳۹/۴۹
€۳۸/۵۱
SET252/F/DN50/2/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۴۷/۳۰
€۴۶/۱۱
SET245/F/DN20/05/1660/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد
€۱۳/۴۷
€۱۳/۱۴
SET245/DN15/05/1660/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد
€۹/۴۰
€۹/۱۶
SET245/DN15/05/1660
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد
€۸/۴۴
€۸/۲۳
SET245/DN15/05/60200/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد
€۹/۴۰
€۹/۱۶
SET245/DN15/05/60200
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد
€۸/۴۴
€۸/۲۳
SET245/DN20/05/1660/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد
€۹/۴۰
€۹/۱۶
SET245/DN20/05/1660
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد
€۸/۴۴
€۸/۲۳
SET245/DN20/05/60200
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد
€۸/۴۴
€۸/۲۳
SET245/DN20/05/60200/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد
€۹/۴۰
€۹/۱۶
SET245/DN25/05/1660
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد
€۸/۴۴
€۸/۲۳
SET245/DN25/05/1660/T34
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد
€۹/۴۰
€۹/۱۶
SET245/DN25/05/60200
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد
€۸/۴۴
€۸/۲۳
SET245/DN25/05/60200/T34
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد
€۹/۴۰
€۹/۱۶
SET245/F/DN15/05/1660
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد
€۸/۹۲
€۸/۷۰
SET245/F/DN15/05/60200
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد
€۸/۹۲
€۸/۷۰
SET245/F/DN15/05/60200/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد
€۹/۷۱
€۹/۴۷
SET245/F/DN20/05/1660
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد
€۸/۹۲
€۸/۷۰
SET245/F/DN20/05/60200
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد
€۸/۹۲
€۸/۷۰
SET245/F/DN20/05/60200/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد
€۹/۷۱
€۹/۴۷
SET245/F/DN25/05/1660
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد
€۸/۹۲
€۸/۷۰
SET245/F/DN25/05/60200
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد
€۸/۹۲
€۸/۷۰
SET245/F/DN25/05/60200/T34
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد
€۹/۷۱
€۹/۴۷
SET250/DN25/1/928/T34
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 28 - 9 ندارد
€۰/۰۰
SET250/DN25/1/2545/T34
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 45 - 25 ندارد
€۲۵/۸۰
€۲۵/۱۵
SET250/DN25/1/45110/T34
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 110 - 45 ندارد
€۲۵/۸۰
€۲۵/۱۵
SET250/DN25/1/95160/T34
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 160 - 95 ندارد
€۰/۰۰
SET250/DN25/1/135190/T34
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 190 - 135 ندارد
€۰/۰۰
SET251/DN80/05/50130/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 130 - 50 ندارد
€۲۸۳/۴۶
€۲۷۶/۳۸
SET252/F/DN40/1/3358/T1
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN40/05/3358/T1
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET245/DN15/01/1430
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN15/01/1430/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN15/01/1430/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN15/01/2060
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN15/01/2060/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN15/01/2060/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN20/01/1430
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN20/01/1430/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN20/01/1430/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN20/01/2060
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN20/01/2060/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN20/01/2060/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN25/01/1430
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN25/01/1430/T34
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN25/01/1430/T4
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN25/01/2060
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN25/01/2060/T34
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN25/01/2060/T4
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN15/01/1430
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN15/01/1430/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN15/01/1430/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN15/01/2060
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN15/01/2060/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN15/01/2060/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN20/01/1430
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN20/01/1430/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN20/01/1430/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN20/01/2060
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN20/01/2060/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN20/01/2060/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN25/01/1430
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN25/01/1430/T34
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN25/01/1430/T4
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN25/01/2060
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN25/01/2060/T34
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد
€۰/۰۰
SET245/F/DN25/01/2060/T4
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد
€۰/۰۰
SET250/DN25/05/45110/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 110 - 45 ندارد
€۰/۰۰
SET250/DN25/05/135190/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 190 - 135 ندارد
€۰/۰۰
SET250/DN25/2/45110/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 110 - 45 ندارد
€۲۸/۰۳
€۲۷/۳۳
SET250/DN25/1/1645/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 45 - 16 ندارد
€۲۵/۸۰
€۲۵/۱۵
SET251/DN80/05/718/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 18 - 7 ندارد
€۰/۰۰
SET251/DN80/05/718/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 18 - 7 ندارد
€۰/۰۰
SET251/DN80/05/1327/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 27 - 13 ندارد
€۰/۰۰
SET251/DN80/05/1327/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 27 - 13 ندارد
€۰/۰۰
SET251/DN80/05/2258/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 58 - 22 ندارد
€۰/۰۰
SET251/DN80/05/100200/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 200 - 100 ندارد
€۰/۰۰
SET251/DN80/05/100200/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 200 - 100 ندارد
€۰/۰۰
SET251/DN80/05/200450/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 450 - 200 ندارد
€۰/۰۰
SET251/DN80/05/200450/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 450 - 200 ندارد
€۰/۰۰
SET251/DN80/05/2258/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 58 - 22 ندارد
€۰/۰۰
SET252/DN50/05/55110/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 55 - 110 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/2/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252H/DN50/5/1022/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 ندارد
€۰/۰۰
SET252H/DN40/5/1022/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 ندارد
€۰/۰۰
SET252H/DN40/5/3260/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 60 - 32 ندارد
€۱۰۱/۹۲
€۹۹/۳۷
SET252H/DN40/5/5095/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 95 - 50 ندارد
€۰/۰۰
SET252H/DN50/5/5095/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 95 - 50 ندارد
€۱۰۱/۹۲
€۹۹/۳۷
SET252H/DN50/5/3260/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 60 - 32 ندارد
€۱۰۱/۹۲
€۹۹/۳۷
SET251/DN65/05/100200/TT
DN65 از - تا 500 میلی بار 200 - 100 ندارد
€۰/۰۰
SET251/DN65/05/1018/TT
DN65 از - تا 500 میلی بار 18 - 10 ندارد
€۰/۰۰
SET251/DN65/05/1327/TT
DN65 از - تا 500 میلی بار 27 - 13 ندارد
€۰/۰۰
SET251/DN65/05/200450/TT
DN65 از - تا 500 میلی بار 450 - 200 ندارد
€۰/۰۰
SET251/DN65/05/2258/TT
DN65 از - تا 500 میلی بار 58 - 22 ندارد
€۰/۰۰
SET245/DN15/05/1660/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد
€۸/۹۲
€۸/۷۰
SET245/DN15/05/60200/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد
€۸/۹۲
€۸/۷۰
SET245/DN20/05/1660/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد
€۸/۹۲
€۸/۷۰
SET245/DN20/05/60200/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد
€۸/۹۲
€۸/۷۰
SET245/DN25/05/1660/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد
€۸/۹۲
€۸/۷۰
SET245/DN25/05/60200/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد
€۸/۹۲
€۸/۷۰
SET245/F/DN20/05/60200/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد
€۹/۴۰
€۹/۱۶
SET245/F/DN25/05/60200/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد
€۱۲/۶۸
€۱۲/۳۶
SET250/DN25/05/2545/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 45 - 25 ندارد
€۱۸/۰۹
€۱۷/۶۴
SET250/DN25/05/928/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 28 - 9 ندارد
€۱۸/۰۹
€۱۷/۶۴
SET250/DN25/05/95160/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 160 - 95 ندارد
€۱۸/۰۹
€۱۷/۶۴
SET250/DN25/1/135190/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 190 - 135 ندارد
€۲۵/۸۰
€۲۵/۱۵
SET250/DN25/1/1840/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 40 - 18 ندارد
تماس بگیرید
SET250/DN25/1/5070/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 70 - 50 ندارد
تماس بگیرید
SET250/DN25/1/95160/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 160 - 95 ندارد
€۱۸/۰۹
€۱۷/۶۴
SET250/DN25/2/140200/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 200 - 140 ندارد
€۱۹/۸۱
€۱۹/۳۲
SET250/DN25/2/2138/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 38 - 21 ندارد
€۱۹/۸۱
€۱۹/۳۲
SET250/DN25/2/3355/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 55 - 33 ندارد
€۱۹/۸۱
€۱۹/۳۲
SET250/DN25/2/3358/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 58 - 33 ندارد
€۱۹/۸۱
€۱۹/۳۲
SET250/DN25/2/60140/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 140 - 60 ندارد
€۱۹/۸۱
€۱۹/۳۲
SET250/DN25/2/928/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 28 - 9 ندارد
€۱۹/۸۱
€۱۹/۳۲
SET252/DN50/2/1525/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 ندارد
€۵۹/۵۶
€۵۸/۰۷
SET252/F/DN40/05/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN50/2/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 دارد
€۶۱/۱۵
€۵۹/۶۲
SET252/DN40/05/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/05/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/05/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/05/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 400 - 190 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/05/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 25 - 4 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/05/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/05/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/05/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/05/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 200 - 90 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/1/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/1/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/1/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/1/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 400 - 190 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/1/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 43 - 25 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/1/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/1/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/1/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/1/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 200 - 90 ندارد
€۴۹/۳۷
€۴۸/۱۳
SET252/DN40/2/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 13 - 8 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN40/2/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN40/2/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN40/2/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 400 - 190 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN40/2/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN40/2/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN40/2/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN40/2/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN40/2/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN50/05/0813/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/05/1320/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/05/1525/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/05/190400/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 400 - 190 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/05/2543/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 43 - 25 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/05/3358/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/05/4370/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/05/90200/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 90 - 200 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/1/0813/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 13 - 8 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/1/1320/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 20 - 13 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/1/1525/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 25 - 15 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/1/190400/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 400 - 190 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/1/2543/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 43 - 25 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/1/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 ندارد
€۴۹/۳۷
€۴۸/۱۳
SET252/DN50/1/4370/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 70 - 43 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/1/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 110 - 55 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/1/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 200 - 90 ندارد
€۴۹/۳۷
€۴۸/۱۳
SET252/DN50/2/0813/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 13 - 8 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN50/2/1320/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN50/2/190400/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 400 - 190 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN50/2/2543/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN50/2/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN50/2/4370/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN50/2/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/F/DN40/05/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN40/05/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN40/05/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 400 - 190 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN40/05/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 43 - 25 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN40/05/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN40/1/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 13 - 8 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN40/1/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 20 - 13 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN40/1/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 25 - 15 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN40/1/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 400 - 190 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN40/1/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 43 - 25 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN40/1/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 70 - 43 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN40/2/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 13 - 8 دارد
€۴۳/۰۰
€۴۱/۹۲
SET252/F/DN40/2/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 دارد
€۴۳/۰۰
€۴۱/۹۲
SET252/F/DN40/2/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 دارد
€۶۱/۱۵
€۵۹/۶۲
SET252/F/DN40/2/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 400 - 190 دارد
€۴۳/۰۰
€۴۱/۹۲
SET252/F/DN40/2/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 دارد
€۴۳/۰۰
€۴۱/۹۲
SET252/F/DN40/2/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 دارد
€۴۳/۰۰
€۴۱/۹۲
SET252/F/DN50/05/0813/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN50/05/1320/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN50/05/190400/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 400 - 190 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN50/05/4370/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN50/1/0813/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 13 - 8 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN50/1/1320/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 20 - 13 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN50/1/190400/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 400 - 190 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN50/1/2543/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 43 - 25 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN50/1/4370/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 70 - 43 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN50/1/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 200 - 90 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۳۹/۴۹
€۳۸/۵۱
SET252/F/DN50/2/0813/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 13 - 8 دارد
€۴۳/۰۰
€۴۱/۹۲
SET252/F/DN50/2/1320/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 دارد
€۴۳/۰۰
€۴۱/۹۲
SET252/F/DN50/2/1525/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 دارد
€۶۱/۱۵
€۵۹/۶۲
SET252/F/DN50/2/190400/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 400 - 190 دارد
€۴۳/۰۰
€۴۱/۹۲
SET252/F/DN50/2/2543/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 دارد
€۴۳/۰۰
€۴۱/۹۲
SET252/F/DN50/2/4370/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 دارد
€۴۳/۰۰
€۴۱/۹۲
SET252H/DN40/5/1732/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 32 - 17 ندارد
€۷۶/۸۵
€۷۴/۹۳
SET252H/DN50/5/1732/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 32 - 17 ندارد
€۱۰۱/۹۲
€۹۹/۳۷
SET252H/DN50/5/300500/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 500 - 300 ندارد
€۱۲۳/۲۶
€۱۲۰/۱۸

نقد و بررسی

 

رگلاتور فشار گاز وسیله ای است که فشار گاز بالادست را به فشار مطلوب برای پایین دست کاهش داده و تثبیت می کند.

اسامی دیگری که برای انواع رگلاتورها استفاده می شود عبارتند از:

- گاورنر

- استابلایزر

- بالانسر

- ایرگس ریشیو

آقای سید روح الله مکبر
مدیر فروش
248 داخلی 8-45644366-031
تلفن همراه : 233 55 42 0913
 
آقای وحید جوانی
کارشناس فروش
249 داخلی 8-45644366-031
تلفن همراه : 226 55 42 0913
 

  فیلم

 

 

نظر خودتان را بنویسد