رگلاتور - شیر قطع سریع فشار بیشینه | SET852(H)

Regulator – Max. Pressure Shut off Valve

مشخصات :
رگلاتور SET252(H) : مطابق با استاندارد EN88-2
شیر قطع سریع فشار بیشینه SET275 : مطابق با استاندارد ملی ایران INSO22107
مطابق با استاندارد : ISO7-1 و EN 10226
دامنه دما : 15- تا 60 درجه سانتی گراد
نوع گاز : گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
رزوه اتصالات : DN40 (Rp1½) و DN50 (Rp2)
وزن (Kg) : 8.5
بیشینه فشار ورودی کاری (P1max) : 5 بار

واحد رگلاتور - شیر قطع سریع فشار بیشینه شامل یک رگلاتور SET252(H)، یک شیر قطع سریع فشار بیشینه SET275 و اتصالات مسیر اصلی گاز ( فلانچ SET952 و پیچ‌های محکم کننده SET953) و لوله و اتصالات مورد نیاز برای انتقال فشار خروجی و رگلاتور به حسگر شیر قطع سریع می باشد. به منظور فلانچ دار کردن کنترل در ورودی و خروجی، مشتري بايد متناسب با اندازه اتصال (DN)، دو سري فلانچ SET952 سفارش دهد.


  دریافت راهنما

رگلاتور - شیر قطع سریع فشار بیشینه مدل SET852H
تصویر رگلاتور - شیر قطع سریع فشار بیشینه | SET852(H)

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) دامنه تنظیم فشار قطع (میلی بار) نوع اتصال قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET852H/DN40/5/1022/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852H/DN50/5/1022/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852H/FL40/5/1022/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852H/FL50/5/1022/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852H/DN40/5/85180/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 180 - 85 250 - 30 رزوه ای
€۲۹۹/۳۹
€۲۹۱/۹۱
SET852H/DN50/5/85180/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 180 - 85 250 - 30 رزوه ای
€۲۹۹/۳۹
€۲۹۱/۹۱
SET852H/FL40/5/85180/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 180 - 85 250 - 30 فلانچی
€۳۲۸/۰۶
€۳۱۹/۸۵
SET852H/FL50/5/85180/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 180 - 85 250 - 30 فلانچی
€۳۲۸/۰۶
€۳۱۹/۸۵
SET852H/DN40/5/150300/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 300 - 150 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852H/DN50/5/150300/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 300 - 150 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852H/FL40/5/150300/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 300 - 150 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852H/FL50/5/150300/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 300 - 150 250 - 30 فلانچی
€۰/۰۰
SET852H/DN40/5/300500/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 500 - 300 250 - 30 رزوه ای
€۰/۰۰
SET852H/DN50/5/300500/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 500 - 300 250 - 30 رزوه ای
€۳۱۲/۱۳
€۳۰۴/۳۳
نظر خودتان را بنویسد