رگلاتور - شیر قطع سریع فشار بیشینه | SET852(H)

Regulator – Max. Pressure Shut off Valve

مشخصات :
رگلاتور SET252(H) : مطابق با استاندارد EN88-2
شیر قطع سریع فشار بیشینه SET275 : مطابق با استاندارد ملی ایران INSO22107
مطابق با استاندارد : ISO7-1 و EN 10226
دامنه دما : 15- تا 60 درجه سانتی گراد
نوع گاز : گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
رزوه اتصالات : DN40 (Rp1½) و DN50 (Rp2)
وزن (Kg) : 8.5
بیشینه فشار ورودی کاری (P1max) : 5 بار

واحد رگلاتور - شیر قطع سریع فشار بیشینه شامل یک رگلاتور SET252(H)، یک شیر قطع سریع فشار بیشینه SET275 و اتصالات مسیر اصلی گاز ( فلانچ SET952 و پیچ‌های محکم کننده SET953) و لوله و اتصالات مورد نیاز برای انتقال فشار خروجی و رگلاتور به حسگر شیر قطع سریع می باشد. به منظور فلانچ دار کردن کنترل در ورودی و خروجی، مشتري بايد متناسب با اندازه اتصال (DN)، دو سري فلانچ SET952 سفارش دهد.


  دریافت راهنما

رگلاتور - شیر قطع سریع فشار بیشینه مدل SET852H
تصویر رگلاتور - شیر قطع سریع فشار بیشینه | SET852(H)

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) دامنه تنظیم فشار قطع (میلی بار) نوع اتصال زنجیره فروش قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET852H/FL40/5/85180/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 180 - 85 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET852H/FL50/5/85180/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 180 - 85 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET852H/DN40/5/1022/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۱۴ ۷۵۲,۰۰ ₽
SET852H/DN40/5/1732/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 32 - 17 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۱۴ ۷۵۲,۰۰ ₽
SET852H/DN50/5/1732/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 32 - 17 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۱۴ ۷۵۲,۰۰ ₽
SET852H/FL40/5/1732/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 32 - 17 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET852H/FL50/5/1732/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET852H/DN40/5/3260/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 60 - 32 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۱۴ ۷۵۲,۰۰ ₽
SET852H/DN50/5/3260/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 60 - 32 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۱۴ ۷۵۲,۰۰ ₽
SET852H/FL40/5/3260/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 60 - 32 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET852H/FL50/5/3260/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 60 - 32 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET852H/DN40/5/5095/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 95 - 50 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۱۴ ۷۵۲,۰۰ ₽
SET852H/DN50/5/5095/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 95 - 50 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۱۴ ۷۵۲,۰۰ ₽
SET852H/FL40/5/5095/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 95 - 50 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET852H/FL50/5/5095/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 95 - 50 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET852H/FL50/5/300500/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 500 - 300 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۸۲۶,۰۰ ₽
۱۷ ۳۸۰,۵۰ ₽
SET852H/FL40/5/300500/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 500 - 300 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۸۲۶,۰۰ ₽
۱۷ ۳۸۰,۵۰ ₽
SET852H/DN40/5/500800/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 800 - 500 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET852H/DN50/5/500800/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 800 - 500 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET852H/FL40/5/500800/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 800 - 500 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۸۲۶,۰۰ ₽
۱۷ ۳۸۰,۵۰ ₽
SET852H/FL50/5/500800/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 800 - 500 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۸۲۶,۰۰ ₽
۱۷ ۳۸۰,۵۰ ₽
SET852/DN40/05/813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) تا 500 میلی بار 13 - 8 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۱۲ ۶۳۲,۵۰ ₽
SET852/DN50/05/813/T4
DN50 (Rp 2) تا 500 میلی بار 13 - 8 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۱۲ ۶۳۲,۵۰ ₽
SET852/FL40/05/813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) تا 500 میلی بار 13 - 8 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۲ ۹۵۶,۵۰ ₽
۱۲ ۶۳۲,۵۰ ₽
SET852/FL50/05/813/T4
DN50 (Rp 2) تا 500 میلی بار 13 - 8 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۳ ۷۳۹,۰۰ ₽
۱۳ ۳۹۵,۵۰ ₽
SET852/DN40/2/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۴ ۸۶۹,۵۰ ₽
۱۴ ۴۹۸,۰۰ ₽
SET852/DN50/2/1320/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۴ ۸۶۹,۵۰ ₽
۱۴ ۴۹۸,۰۰ ₽
SET852/FL40/2/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) 1 تا 2 بار 20 - 13 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۶۵۲,۰۰ ₽
۱۵ ۲۶۱,۰۰ ₽
SET852/FL50/2/1320/T4
DN50 (Rp 2) 1 تا 2 بار 20 - 13 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۶۵۲,۰۰ ₽
۱۵ ۲۶۱,۰۰ ₽
SET852/DN40/2/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۴ ۸۶۹,۵۰ ₽
۱۴ ۴۹۸,۰۰ ₽
SET852/DN50/2/1525/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۴ ۸۶۹,۵۰ ₽
۱۴ ۴۹۸,۰۰ ₽
SET852/FL40/2/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) 1 تا 2 بار 25 - 15 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۶۵۲,۰۰ ₽
۱۵ ۲۶۱,۰۰ ₽
SET852/FL50/2/1525/T4
DN50 (Rp 2) 1 تا 2 بار 25 - 15 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۶۵۲,۰۰ ₽
۱۵ ۲۶۱,۰۰ ₽
SET852/DN40/2/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۴ ۸۶۹,۵۰ ₽
۱۴ ۴۹۸,۰۰ ₽
SET852/DN50/2/2543/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۴ ۸۶۹,۵۰ ₽
۱۴ ۴۹۸,۰۰ ₽
SET852/FL40/2/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) 1 تا 2 بار 43 - 25 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۶۵۲,۰۰ ₽
۱۵ ۲۶۱,۰۰ ₽
SET852/FL50/2/2543/T4
DN50 (Rp 2) 1 تا 2 بار 43 - 25 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۶۵۲,۰۰ ₽
۱۵ ۲۶۱,۰۰ ₽
SET852/DN40/2/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۴ ۸۶۹,۵۰ ₽
۱۴ ۴۹۸,۰۰ ₽
SET852/DN50/2/4370/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۴ ۸۶۹,۵۰ ₽
۱۴ ۴۹۸,۰۰ ₽
SET852/FL40/2/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) 1 تا 2 بار 70 - 43 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۶۵۲,۰۰ ₽
۱۵ ۲۶۱,۰۰ ₽
SET852/FL50/2/4370/T4
DN50 (Rp 2) 1 تا 2 بار 70 - 43 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۶۵۲,۰۰ ₽
۱۵ ۲۶۱,۰۰ ₽
SET852/DN40/2/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۴ ۸۶۹,۵۰ ₽
۱۴ ۴۹۸,۰۰ ₽
SET852/DN50/2/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۴ ۸۶۹,۵۰ ₽
۱۴ ۴۹۸,۰۰ ₽
SET852/FL40/2/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) 1 تا 2 بار 58 - 33 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۶۵۲,۰۰ ₽
۱۵ ۲۶۱,۰۰ ₽
SET852/FL50/2/3358/T4
DN50 (Rp 2) 1 تا 2 بار 58 - 33 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۶۵۲,۰۰ ₽
۱۵ ۲۶۱,۰۰ ₽
SET852/DN40/2/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۴ ۸۶۹,۵۰ ₽
۱۴ ۴۹۸,۰۰ ₽
SET852/DN50/2/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۴ ۸۶۹,۵۰ ₽
۱۴ ۴۹۸,۰۰ ₽
SET852/FL40/2/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) 1 تا 2 بار 110 - 55 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۶۵۲,۰۰ ₽
۱۵ ۲۶۱,۰۰ ₽
SET852/FL50/2/55110/T4
DN50 (Rp 2) 1 تا 2 بار 110 - 55 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۶۵۲,۰۰ ₽
۱۵ ۲۶۱,۰۰ ₽
SET852/DN40/2/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۴ ۸۶۹,۵۰ ₽
۱۴ ۴۹۸,۰۰ ₽
SET852/DN50/2/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۴ ۸۶۹,۵۰ ₽
۱۴ ۴۹۸,۰۰ ₽
SET852/FL40/2/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) 1 تا 2 بار 200 - 90 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۶۵۲,۰۰ ₽
۱۵ ۲۶۱,۰۰ ₽
SET852/FL50/2/90200/T4
DN50 (Rp 2) 1 تا 2 بار 200 - 90 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۶۵۲,۰۰ ₽
۱۵ ۲۶۱,۰۰ ₽
SET852H/DN50/5/1022/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۱۴ ۷۵۲,۰۰ ₽
SET852H/FL40/5/1022/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET852H/FL50/5/1022/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET852H/DN40/5/85180/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 180 - 85 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۱۴ ۷۵۲,۰۰ ₽
SET852H/DN50/5/85180/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 180 - 85 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۱۴ ۷۵۲,۰۰ ₽
SET852H/DN40/5/150300/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 300 - 150 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۱۴ ۷۵۲,۰۰ ₽
SET852H/DN50/5/150300/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 300 - 150 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۱۳۰,۵۰ ₽
۱۴ ۷۵۲,۰۰ ₽
SET852H/FL40/5/150300/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 300 - 150 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET852H/FL50/5/150300/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 300 - 150 250 - 30 فلانچی اصفهان - شرکت ستاک
۱۷ ۸۲۶,۰۰ ₽
۱۷ ۳۸۰,۵۰ ₽
SET852H/DN40/5/300500/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 500 - 300 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۹۱۳,۰۰ ₽
۱۵ ۵۱۵,۰۰ ₽
SET852H/DN50/5/300500/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 500 - 300 250 - 30 رزوه ای اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۹۱۳,۰۰ ₽
۱۵ ۵۱۵,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد