رگلاتور گاز مایع | SET293

Twin Stage Regulators

مشخصات :

اين رگلاتور در يک مرحله فشار مخازن گاز مايع را به فشار مناسب براي مصرف کننده کاهش می دهد. کنترل SET293 داراي شیر اطمینان (تخلیه) داخلی بوده و مسیر تنفس بزرگ تعبیه شده ي آن در سمت خروجی قرار دارد تا از يخ زدگی و ورود ذرات خارجی به داخل جلوگیري گردد.
البته استفاده از اين رگلاتور محدوديت هايی از جمله ظرفیت پايین و پايداري کمتر نسبت به رگلاتورهاي دو مرحله اي را داراست.
اطلاعات فنی
• مطابق با استاندارد : UL144 و استاندارد EN16129
• دامنه دما : 30c- تا 60c
• نوع گاز : گاز مایع ، پروپان ، بوتان
• بیشینه فشار ورودی کاری :
   (150PSIG)  10 bar
• ظرفیت :
14Kg/hr پروپان در فشار ورودی 4bar (60PSIG) و فشار خروجی ("9 ستون آب) 23mbar.

  دریافت راهنما

رگلاتور گاز مایع مدل SET293
تصویر رگلاتور گاز مایع | SET293

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش مشخصه اتصال ورودی اتصال خروجی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) ظرفیت (Kg) زنجیره فروش قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET293/1212/2333
زرد - تک مرحله 1/2NPT 1/2NPT 33 - 23 14 اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۱۹۱,۵۰ ₽
۱ ۱۶۱,۵۰ ₽
SET293/1212/2333
زرد - تک مرحله 1/2NPT 1/2NPT 33 - 23 14 اصفهان - فروشگاه تصام
۱ ۱۹۱,۵۰ ₽
۱ ۱۶۱,۵۰ ₽
SET293/1234/2333
زرد - تک مرحله 1/2NPT 3/4NPT 33 - 23 14 اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۱۹۱,۵۰ ₽
۱ ۱۶۱,۵۰ ₽
SET293/P12/2333
زرد - تک مرحله P 1/2NPT 33 - 23 14 اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET293/P34/2333
زرد - تک مرحله P 3/4NPT 33 - 23 14 اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد