رگلاتور گاز مایع | SET292

Low Pressure Second Stage Regulator

مشخصات :

رگلاتور قهوه ای SET292، فشار کاهش داده شده مرحله اول را به فشار مصرف، معمولا ("11 ستون آب) 28mbar می رساند. این فشار می تواند در دامنه (''13 - "9 ستون آب) 23-33 میلی بار تنظیم شود.
اطلاعات فنی
• مطابق با استاندارد : UL144 و استاندارد EN16129
• دامنه دما : 30c- تا 60c
• نوع گاز : گاز مایع ، پروپان ، بوتان
• بیشینه فشار ورودی کاری :
   (20PSIG)  1/4 bar
• ظرفیت :
20Kg/hr پروپان در فشار ورودی 700mbar (10PSIG) و فشار خروجی ("9 ستون آب) 23mbar.

  دریافت راهنما

رگلاتور 20 کیلویی ستاک SET292
تصویر رگلاتور گاز مایع | SET292

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش مشخصه اتصال ورودی اتصال خروجی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) ظرفیت (Kg) زنجیره فروش قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET292/1212/2333
قهواه ای - مرحله دوم 1/2NPT 1/2NPT 33 - 23 20 اصفهان - شرکت ستاک
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹۷۵,۰۰۰ تومان
SET292/3412/2333
قهواه ای - مرحله دوم 3/4NPT 1/2NPT 33 - 23 20 اصفهان - فروشگاه تصام
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹۷۵,۰۰۰ تومان
SET292/1234/2333
قهواه ای - مرحله دوم 1/2NPT 3/4NPT 33 - 23 20 اصفهان - فروشگاه تصام
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹۷۵,۰۰۰ تومان
SET292/1212/2333
قهواه ای - مرحله دوم 1/2NPT 1/2NPT 33 - 23 20 اصفهان - فروشگاه تصام
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹۷۵,۰۰۰ تومان
SET292/3434/2333
قهواه ای - مرحله دوم 3/4NPT 3/4NPT 33 - 23 20 اصفهان - فروشگاه تصام
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹۷۵,۰۰۰ تومان
SET292/1234/2333
قهواه ای - مرحله دوم 1/2NPT 3/4NPT 33 - 23 20 اصفهان - شرکت ستاک
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹۷۵,۰۰۰ تومان
SET292/3412/2333
قهواه ای - مرحله دوم 3/4NPT 1/2NPT 33 - 23 20 اصفهان - شرکت ستاک
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹۷۵,۰۰۰ تومان
قهواه ای - مرحله دوم 3/4NPT 3/4NPT 33 - 23 20 اصفهان - شرکت ستاک
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹۷۵,۰۰۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد