رگلاتور گاز مایع | SET291

High Pressure First Stage Regulator

مشخصات :

رگلاتور قرمز SET291، در سامانه های دو مرحله ای فشار خروجی مرحله اول را به دقت تامین می کند. این فشار می تواند در دامنه (PSIG5-10) 70-350 میلی بار تنظیم شود. این رگلاتور برای تامین گاز مایع مورد نیاز در مشعل های فشار بالا برای کوره های صنعتی یا دیگ های بخار به صورت یک مرحله ای نیز کاربرد دارد. این رگلاتور همچنین می تواند در خروجی یک سامانه چند سیلندری نصب گردد. کنترل SET291 دارای شیر اطمینان (تخلیه) داخلی بوده و مسیر تنفس بزرگ تعبیه شده ی آن در سمت خروجی قرار دارد تا از یخ زدگی و ورود ذرات خارجی به داخل جلوگیری گردد.
اطلاعات فنی
• مطابق با استاندارد : UL144 و استاندارد EN16129
• دامنه دما : 30c- تا 60c
• نوع گاز : گاز مایع ، پروپان ، بوتان
• بیشینه فشار ورودی کاری :
   (250PSIG)  17/5 bar
• ظرفیت :
50Kg/hr پروپان در شرایطی که افت فشار خروجی نسبت به فشار تنظیم %20 بوده و فشار ورودی برابر با فشار خروجی تنظیم شده به اضافه 20PSIG باشد.

  دریافت راهنما

رگلاتور 50 کیلویی ستاک SET291
تصویر رگلاتور گاز مایع | SET291

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش مشخصه اتصال ورودی اتصال خروجی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) ظرفیت (Kg) زنجیره فروش قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET291/1212/70280
قرمز - مرحله اول 1/2NPT 1/2NPT 350 - 70 50 اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۳۷۴,۰۰ ₽
۱ ۳۳۹,۵۰ ₽
SET291/1234/70280
قرمز - مرحله اول 1/2NPT 3/4NPT 280 - 70 50 اصفهان - فروشگاه تصام
۱ ۳۷۴,۰۰ ₽
۱ ۳۳۹,۵۰ ₽
SET291/1212/70350
قرمز - مرحله اول 1/2NPT 1/2NPT 350 - 70 50 اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۳۷۴,۰۰ ₽
۱ ۳۳۹,۵۰ ₽
SET291/1234/70350
قرمز - مرحله اول 1/2NPT 3/4NPT 350 - 70 50 اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۳۷۴,۰۰ ₽
۱ ۳۳۹,۵۰ ₽
SET291/P12/70350
قرمز - مرحله اول POL 1/2NPT 350 - 70 50 اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۰۴۰,۰۰ ₽
۱ ۰۱۴,۰۰ ₽
SET291/P34/70350
قرمز - مرحله اول POL 3/4NPT 350 - 70 50 اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۰۴۰,۰۰ ₽
۱ ۰۱۴,۰۰ ₽
SET291/1234/70280
قرمز - مرحله اول 1/2NPT 3/4NPT 280 - 70 50 اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۳۷۴,۰۰ ₽
۱ ۳۳۹,۵۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد