رگلاتور فشار گاز | SET252H

Gas Pressure Regulator

مشخصات :

رگلاتور فشار گاز SET252H برای فشار ورودی تا 5 بار قابل استفاده است. این کنترل دارای شیر اطمینان داخلی بوده و فشار خروجی یکنواخت و قابل اعتمادی را از ظرفیت های پایین و بالا تامین می نماید.
به منظور فلانچ دار کردن کنترل، مشتری باید متناسب با اندازه اتصال (DN) دو سری فلانچ SET952 را نیز سفارش دهد.
• مطابق با بند 17-11-2-6 مبحث هفدهم از مقررات ملی ساختمان
• مطابق با استاندارد : EN88-2
• طبقه بندی :
رده دقت             AC20
رده فشار قفل       SG30
• گروه : 2      (مطابق1- INSO6027   و EN13611)
• دامنه دما : 15c- تا 60c
• نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
• اتصالات :
رزوه ای
DN40(Rp1 1/2)
DN50(Rp2)
مطابق استاندارد EN 10226 و ISO 7-1
فلانچ ها مطابق استاندارد ISO7005 و DIN1092-4
• حداکثر فشار ورودی کاری (P1) :   0/5 - 5 bar
• ضریب ایمنی :  
4 = f  ( 4x5=20bar مطابق با 22107 INSO پیوست ج بند 1-6)

  دریافت راهنما

رگلاتور 2 اینچ ستاک SET252H
تصویر رگلاتور فشار گاز | SET252H

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) فیلتر قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET252H/DN40/5/150350/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 350 - 150 ندارد
€۱۱۹/۴۴
€۱۱۶/۴۵
SET252H/DN40/5/300500/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 500 - 300 ندارد
€۱۲۳/۲۶
€۱۲۰/۱۸
SET252H/DN40/5/85180/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 180 - 85 ندارد
€۱۰۱/۹۲
€۹۹/۳۷
SET252H/DN50/5/150350/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 350 - 150 ندارد
€۱۱۹/۴۴
€۱۱۶/۴۵
SET252H/DN50/5/85180/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 180 - 85 ندارد
€۱۰۱/۹۲
€۹۹/۳۷
SET252H/DN40/5/1732/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 32 - 17 ندارد
€۷۶/۸۵
€۷۴/۹۳
SET252H/DN50/5/1732/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 32 - 17 ندارد
€۱۰۱/۹۲
€۹۹/۳۷
SET252H/DN50/5/300500/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 500 - 300 ندارد
€۱۲۳/۲۶
€۱۲۰/۱۸
SET252H/DN50/5/1022/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 ندارد
€۰/۰۰
SET252H/DN40/5/1022/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 ندارد
€۰/۰۰
SET252H/DN40/5/3260/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 60 - 32 ندارد
€۱۰۱/۹۲
€۹۹/۳۷
SET252H/DN40/5/5095/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 95 - 50 ندارد
€۰/۰۰
SET252H/DN50/5/5095/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 95 - 50 ندارد
€۱۰۱/۹۲
€۹۹/۳۷
SET252H/DN50/5/3260/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 60 - 32 ندارد
€۱۰۱/۹۲
€۹۹/۳۷
نظر خودتان را بنویسد