رگلاتور فشار گاز | SET252H

Gas Pressure Regulator

مشخصات :

رگلاتور فشار گاز SET252H برای فشار ورودی تا 5 بار قابل استفاده است. این کنترل دارای شیر اطمینان داخلی بوده و فشار خروجی یکنواخت و قابل اعتمادی را از ظرفیت های پایین و بالا تامین می نماید.
به منظور فلانچ دار کردن کنترل، مشتری باید متناسب با اندازه اتصال (DN) دو سری فلانچ SET952 را نیز سفارش دهد.
• مطابق با بند 17-11-2-6 مبحث هفدهم از مقررات ملی ساختمان
• مطابق با استاندارد : EN88-2
• طبقه بندی :
رده دقت             AC20
رده فشار قفل       SG30
• گروه : 2      (مطابق1- INSO6027   و EN13611)
• دامنه دما : 15c- تا 60c
• نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
• اتصالات :
رزوه ای
DN40(Rp1 1/2)
DN50(Rp2)
مطابق استاندارد EN 10226 و ISO 7-1
فلانچ ها مطابق استاندارد ISO7005 و DIN1092-4
• حداکثر فشار ورودی کاری (P1) :   0/5 - 5 bar
• ضریب ایمنی :  
4 = f  ( 4x5=20bar مطابق با 22107 INSO پیوست ج بند 1-6)

  دریافت راهنما

رگلاتور 2 اینچ ستاک SET252H
تصویر رگلاتور فشار گاز | SET252H

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) زنجیره فروش فیلتر قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET252H/DN40/5/150350/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 350 - 150 اصفهان - شرکت ستاک ندارد
۶ ۵۲۱,۵۰ ₽
۶ ۳۵۸,۵۰ ₽
SET252H/DN40/5/300500/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 500 - 300 اصفهان - شرکت ستاک ندارد
۶ ۷۳۰,۵۰ ₽
۶ ۵۶۲,۰۰ ₽
SET252H/DN40/5/85180/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 180 - 85 اصفهان - شرکت ستاک ندارد
۵ ۵۶۵,۰۰ ₽
۵ ۴۲۶,۰۰ ₽
SET252H/DN50/5/150350/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 350 - 150 اصفهان - شرکت ستاک ندارد
۶ ۵۲۱,۵۰ ₽
۶ ۳۵۸,۵۰ ₽
SET252H/DN40/5/1732/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 32 - 17 اصفهان - شرکت ستاک ندارد
۴ ۱۹۶,۵۰ ₽
۴ ۰۹۱,۵۰ ₽
SET252H/DN50/5/1732/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 32 - 17 اصفهان - شرکت ستاک ندارد
۵ ۵۶۵,۰۰ ₽
۵ ۴۲۶,۰۰ ₽
SET252H/DN50/5/300500/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 500 - 300 اصفهان - شرکت ستاک ندارد
۶ ۷۳۰,۵۰ ₽
۶ ۵۶۲,۰۰ ₽
SET252H/DN50/5/85180/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 180 - 85 اصفهان - شرکت ستاک ندارد
۵ ۵۶۵,۰۰ ₽
۵ ۴۲۶,۰۰ ₽
SET252H/DN50/5/1022/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 اصفهان - شرکت ستاک ندارد
۰,۰۰ ₽
SET252H/DN40/5/1022/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 22 - 10 اصفهان - شرکت ستاک ندارد
۰,۰۰ ₽
SET252H/DN40/5/3260/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 60 - 32 اصفهان - شرکت ستاک ندارد
۵ ۵۶۵,۰۰ ₽
۵ ۴۲۶,۰۰ ₽
SET252H/DN40/5/5095/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 5 بار 95 - 50 اصفهان - شرکت ستاک ندارد
۰,۰۰ ₽
SET252H/DN50/5/5095/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 95 - 50 اصفهان - شرکت ستاک ندارد
۵ ۵۶۵,۰۰ ₽
۵ ۴۲۶,۰۰ ₽
SET252H/DN50/5/3260/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 5 بار 60 - 32 اصفهان - شرکت ستاک ندارد
۵ ۵۶۵,۰۰ ₽
۵ ۴۲۶,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد