رگلاتور فشار گاز | SET252

Gas Pressure Regulator

مشخصات :

رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET252 و رگلاتور فیلتر دار SET252/F در دامنه فشار های ورودی تا 500mbar و 0.5bar - 1bar و 1bar - 2bar تولید می شود.
به منظور فلانچ دار کردن کنترل، مشتری باید متناسب با اندازه اتصال (DN) دو سری فلانچ SET952 را نیز سفارش دهد.
• دارای نشان استاندارد ملی ایران : 1- INSO6027 تا فشار ورودی 500mbar
• مطابق با استاندارد : 1- EN88 تا فشار ورودی 500mbar
• مطابق با استاندارد : 2- EN88 0/5-2bar برای فشار ورودی
• طبقه‌بندی :
برای فشار ورودی تا INSO6027-1) mbar500) : رده A - گروه 2
برای فشار ورودی EN88-2) 0/5-2bar) : رده دقت AC20 - رده فشار قفل SG30 - گروه 2
• دامنه دما : 15c-تا60c
• نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
• اتصالات :
رزوه‌ای
DN40(RP1 1/2)
DN50(RP2)
ISO1-7 و EN 10226 مطابق استاندارد
فلانچ ها مطابق استاندارد 7005 ISO و 4-1092 DIN
• حداکثر فشار ورودی کاری (P1)
• دامنه 1 : تا 500 mbar
• دامنه 2 : 1 - 0/5 bar
• دامنه 3 : 2 - 1 bar
•برای رگلاتور فیلتردار SET252/F
• صافی : 50 mµ (سایر صافی ها طبق سفارش)
• مساحت صافی : 15600mm2
• غبارگیری فیلتر : مطابق با استاندارد EN779
• جنس صافی از الیاف مواد مصنوعی
• طبقه بندی بازده : 5M ( طبق 2012 – EN779 )

  دریافت راهنما

رگلاتور 2 اینچ ستاک SET203
تصویر رگلاتور فشار گاز | SET252

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) فیلتر زنجیره فروش قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET252/F/DN40/1/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/1/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 110 - 55 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/2/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان
SET252/F/DN50/1/1525/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 25 - 15 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/1/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/1/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 110 - 55 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/1/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 200 - 90 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/2/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان
SET252/F/DN40/1/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/1/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 110 - 55 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/1/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 200 - 90 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/2/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان
SET252/F/DN50/05/1525/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/05/3358/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/1/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/1/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 110 - 55 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/2/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان
SET252/F/DN50/2/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان
SET252/DN40/05/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN40/05/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN40/05/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN40/05/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 400 - 190 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN40/05/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 25 - 4 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN40/05/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN40/05/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN40/05/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN40/05/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 200 - 90 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN40/1/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN40/1/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN40/1/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN40/1/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 400 - 190 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN40/1/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 43 - 25 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN40/1/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN40/1/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN40/1/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN40/1/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 200 - 90 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN40/2/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 13 - 8 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۰۵۷,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۵,۵۷۵ تومان
SET252/DN40/2/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۰۵۷,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۵,۵۷۵ تومان
SET252/DN40/2/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۰۵۷,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۵,۵۷۵ تومان
SET252/DN40/2/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 400 - 190 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۰۵۷,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۵,۵۷۵ تومان
SET252/DN40/2/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۰۵۷,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۵,۵۷۵ تومان
SET252/DN40/2/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۰۵۷,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۵,۵۷۵ تومان
SET252/DN40/2/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۰۵۷,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۵,۵۷۵ تومان
SET252/DN40/2/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۰۵۷,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۵,۵۷۵ تومان
SET252/DN40/2/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۰۵۷,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۵,۵۷۵ تومان
SET252/DN50/05/0813/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN50/05/1320/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN50/05/1525/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN50/05/190400/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 400 - 190 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN50/05/2543/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 43 - 25 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN50/05/3358/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN50/05/4370/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN50/05/90200/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 90 - 200 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN50/1/0813/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 13 - 8 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN50/1/1320/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 20 - 13 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN50/1/1525/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 25 - 15 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN50/1/190400/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 400 - 190 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN50/1/2543/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 43 - 25 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN50/1/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN50/1/4370/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 70 - 43 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN50/1/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 110 - 55 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN50/1/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 200 - 90 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN50/2/0813/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 13 - 8 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۰۵۷,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۵,۵۷۵ تومان
SET252/DN50/2/1320/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۰۵۷,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۵,۵۷۵ تومان
SET252/DN50/2/1525/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۰۵۷,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۵,۵۷۵ تومان
SET252/DN50/2/190400/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 400 - 190 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۰۵۷,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۵,۵۷۵ تومان
SET252/DN50/2/2543/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۰۵۷,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۵,۵۷۵ تومان
SET252/DN50/2/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۰۵۷,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۵,۵۷۵ تومان
SET252/DN50/2/4370/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۰۵۷,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۵,۵۷۵ تومان
SET252/DN50/2/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۰۵۷,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۵,۵۷۵ تومان
SET252/F/DN40/05/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/05/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/05/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/05/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 400 - 190 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/05/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 43 - 25 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/05/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/05/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/05/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/05/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 200 - 90 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/1/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 13 - 8 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/1/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 20 - 13 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/1/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 25 - 15 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/1/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 400 - 190 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/1/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 43 - 25 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/1/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 70 - 43 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/1/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 200 - 90 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/2/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 13 - 8 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان
SET252/F/DN40/2/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان
SET252/F/DN40/2/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان
SET252/F/DN40/2/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 400 - 190 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان
SET252/F/DN40/2/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان
SET252/F/DN40/2/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان
SET252/F/DN40/2/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان
SET252/F/DN40/2/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان
SET252/F/DN50/05/0813/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/05/1320/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/05/1525/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/05/190400/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 400 - 190 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/05/3358/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/05/4370/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/05/55110/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/05/90200/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 200 - 90 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/1/0813/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 13 - 8 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/1/1320/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 20 - 13 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/1/190400/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 400 - 190 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/1/2543/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 43 - 25 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/1/4370/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 70 - 43 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/2/0813/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 13 - 8 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان
SET252/F/DN50/2/1320/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان
SET252/F/DN50/2/1525/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان
SET252/F/DN50/2/190400/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 400 - 190 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان
SET252/F/DN50/2/2543/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان
SET252/F/DN50/2/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان
SET252/F/DN50/2/4370/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان
SET252/F/DN50/2/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۱۱۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۹,۲۰۰ تومان
SET252/F/DN40/1/3358/T1
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/05/3358/T1
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۷۶,۲۵۰ تومان
SET252/DN50/05/55110/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 55 - 110 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۷,۵۰۰ تومان
SET252/DN50/2/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۲,۰۵۷,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۵,۵۷۵ تومان
SET252/F/DN40/05/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/1/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 200 - 90 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد