رگلاتور فشار گاز مدل SET252

مشخصات :
دارای نشان استاندارد ملی ایران : INSO 6027-1 (رده A ، گروه 12) - 500mbar تا P1
مطابق با استاندارد : EN 88-1 (رده A ، گروه 12) - 500mbar تا P1
مطابق با استاندارد : EN 88-2 (رده دقت AC20 ، رده فشار قفل SG30 ، گروه 2)
دامنه دما : 10- تا 60 درجه سانتی گراد
نوع گاز : گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
رزوه اتصالات : DN40 (Rp1/2) و DN50 (Rp2)
ابعاد (mm) : 160 x 225 x 240 (ارتفاع)
وزن (Kg) : 3.4

رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET252 یا رگلاتور فیلتر دار SET252/F در دامنه فشار های ورودی تا 500mbar و 0.5mbar - 1mbar و 1mbar - 2mbar ارائه می شود.

ایجاد تیکت
رگلاتور فشار گاز مدل SET252
کد سفارش شرح کالا اتصال دامنه فشار ورودی دامنه فشار خروجی فیلتر نافی قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
کد سفارش: SET252/DN40/05/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 08-13 ندارد نافی خروجی
۹۵۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/05/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 13-20 ندارد نافی خروجی
۹۵۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/05/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 15-25 ندارد نافی خروجی
۹۵۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/05/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 190-400 ندارد نافی خروجی
۹۵۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/05/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 25-43 ندارد نافی خروجی
۹۵۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/05/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 33-58 ندارد نافی خروجی
۹۵۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/05/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 43-70 ندارد نافی خروجی
۹۵۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/05/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 55-110 ندارد نافی خروجی
۹۵۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/05/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 90-200 ندارد نافی خروجی
۹۵۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/1/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 08-13 ندارد نافی خروجی
۹۸۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/1/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 13-20 ندارد نافی خروجی
۹۸۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/1/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 15-25 ندارد نافی خروجی
۹۸۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/1/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 190-400 ندارد نافی خروجی
۹۸۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/1/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 25-43 ندارد نافی خروجی
۹۸۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/1/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 33-58 ندارد نافی خروجی
۹۸۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/1/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 43-70 ندارد نافی خروجی
۹۸۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/1/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 55-110 ندارد نافی خروجی
۹۸۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/1/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 90-200 ندارد نافی خروجی
۹۸۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/2/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 08-13 ندارد نافی خروجی
۱,۰۵۷,۵۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/2/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 13-20 ندارد نافی خروجی
۱,۰۵۷,۵۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/2/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 15-25 ندارد نافی خروجی
۱,۰۵۷,۵۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/2/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 190-400 ندارد نافی خروجی
۱,۰۵۷,۵۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/2/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 25-43 ندارد نافی خروجی
۱,۰۵۷,۵۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/2/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 33-58 ندارد نافی خروجی
۱,۰۵۷,۵۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/2/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 43-70 ندارد نافی خروجی
۱,۰۵۷,۵۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/2/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 55-110 ندارد نافی خروجی
۱,۰۵۷,۵۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN40/2/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 90-200 ندارد نافی خروجی
۱,۰۵۷,۵۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/05/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 08-13 ندارد نافی خروجی
۹۵۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/05/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 13-20 ندارد نافی خروجی
۹۵۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/05/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 15-25 ندارد نافی خروجی
۹۵۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/05/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 190-400 ندارد نافی خروجی
۹۵۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/05/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 25-43 ندارد نافی خروجی
۹۵۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/05/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 33-58 ندارد نافی خروجی
۹۵۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/05/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 43-70 ندارد نافی خروجی
۹۵۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/05/4370/T4-کپی
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 55-110 ندارد نافی خروجی
۹۵۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/05/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 90-200 ندارد نافی خروجی
۹۵۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/1/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 08-13 ندارد نافی خروجی
۹۸۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/1/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 08-13 ندارد نافی خروجی
۹۸۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/1/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 15-25 ندارد نافی خروجی
۹۸۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/1/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 190-400 ندارد نافی خروجی
۹۸۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/1/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 25-43 ندارد نافی خروجی
۹۸۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/1/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 33-58 ندارد نافی خروجی
۹۸۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/1/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 43-70 ندارد نافی خروجی
۹۸۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/1/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 55-110 ندارد نافی خروجی
۹۸۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/1/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 90-200 ندارد نافی خروجی
۹۸۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/2/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 08-13 ندارد نافی خروجی
۱,۰۵۷,۵۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/2/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 13-20 ندارد نافی خروجی
۱,۰۵۷,۵۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/2/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 15-25 ندارد نافی خروجی
۱,۰۵۷,۵۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/2/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 190-400 ندارد نافی خروجی
۱,۰۵۷,۵۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/2/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 25-43 ندارد نافی خروجی
۱,۰۵۷,۵۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/2/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 33-58 ندارد نافی خروجی
۱,۰۵۷,۵۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/2/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 43-70 ندارد نافی خروجی
۱,۰۵۷,۵۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/2/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 55-110 ندارد نافی خروجی
۱,۰۵۷,۵۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/DN50/2/55110/T4-کپی
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 90-200 ندارد نافی خروجی
۱,۰۵۷,۵۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/05/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 08-13 دارد نافی خروجی
۹۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/05/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 13-20 دارد نافی خروجی
۹۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/05/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 15-25 دارد نافی خروجی
۹۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/05/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 190-400 دارد نافی خروجی
۹۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/05/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 25-43 دارد نافی خروجی
۹۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/05/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 33-58 دارد نافی خروجی
۹۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/05/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 43-70 دارد نافی خروجی
۹۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/05/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 55-110 دارد نافی خروجی
۹۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/05/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 90-200 دارد نافی خروجی
۹۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/1/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 08-13 دارد نافی خروجی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/1/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 13-20 دارد نافی خروجی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/1/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 15-25 دارد نافی خروجی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/1/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 190-400 دارد نافی خروجی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/1/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 25-43 دارد نافی خروجی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/1/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 33-58 دارد نافی خروجی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/1/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 43-70 دارد نافی خروجی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/1/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 55-110 دارد نافی خروجی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/1/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 90-200 دارد نافی خروجی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/2/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 08-13 دارد نافی خروجی
۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/2/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 13-20 دارد نافی خروجی
۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/2/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 15-25 دارد نافی خروجی
۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/2/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 190-400 دارد نافی خروجی
۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/2/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 25-43 دارد نافی خروجی
۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/2/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 33-58 دارد نافی خروجی
۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/2/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 43-70 دارد نافی خروجی
۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/2/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 55-110 دارد نافی خروجی
۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN40/2/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 90-200 دارد نافی خروجی
۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/05/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 08-13 دارد نافی خروجی
۹۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/05/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 13-20 دارد نافی خروجی
۹۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/05/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 15-25 دارد نافی خروجی
۹۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/05/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 190-400 دارد نافی خروجی
۹۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/05/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 25-43 دارد نافی خروجی
۹۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/05/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 33-58 دارد نافی خروجی
۹۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/05/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 43-70 دارد نافی خروجی
۹۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/05/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 55-110 دارد نافی خروجی
۹۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/05/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 90-200 دارد نافی خروجی
۹۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/1/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 08-13 دارد نافی خروجی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/1/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 13-20 دارد نافی خروجی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/1/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 15-25 دارد نافی خروجی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/1/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 190-400 دارد نافی خروجی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/1/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 25-43 دارد نافی خروجی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/1/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 33-58 دارد نافی خروجی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/1/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 43-70 دارد نافی خروجی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/1/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 55-110 دارد نافی خروجی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/1/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 90-200 دارد نافی خروجی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/2/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 08-13 دارد نافی خروجی
۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/2/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 13-20 دارد نافی خروجی
۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/2/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 15-25 دارد نافی خروجی
۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/2/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 190-400 دارد نافی خروجی
۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/2/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 25-43 دارد نافی خروجی
۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/2/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 33-58 دارد نافی خروجی
۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/2/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 43-70 دارد نافی خروجی
۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/2/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 55-110 دارد نافی خروجی
۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: SET252/F/DN50/2/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 90-200 دارد نافی خروجی
۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد