رگلاتور فشار گاز

SET252

مشخصات :
دارای نشان استاندارد ملی ایران : INSO 6027-1 (رده A ، گروه 12) - P1 500mbar
مطابق با استاندارد : EN 88-1 (رده A ، گروه 12) - P1 تا 500mbar
مطابق با استاندارد : EN 88-2 (رده دقت AC20 ، رده فشار قفل SG30 ، گروه 2)
دامنه دما : 15- تا 60 درجه سانتی گراد
نوع گاز : گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
رزوه اتصالات : DN40 (Rp1½) و DN50 (Rp2)
ابعاد (میلیمتر) : 160x225x240
وزن (Kg) : 3.4

رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET252 و رگلاتور فیلتر دار SET252/F در دامنه فشار های ورودی تا 500mbar و 0.5bar - 1bar و 1bar - 2bar تولید می شود.

  دانلود راهنما

ایجاد تیکت
رگلاتور فشار گاز
رگلاتور فشار گاز مدل SET252
رگلاتور فشار گاز مدل SET252
رگلاتور فشار گاز مدل SET252
رگلاتور فشار گاز مدل SET252
رگلاتور فشار گاز مدل SET252
رگلاتور فشار گاز مدل SET252
کد سفارش شرح کالا اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) فیلتر قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET252/DN40/05/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 8 - 13 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN40/05/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 13 - 20 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN40/05/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 15 - 25 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN40/05/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 190 - 400 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN40/05/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 25 - 43 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN40/05/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 33 - 58 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN40/05/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 43 - 70 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN40/05/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 55 - 110 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN40/05/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 90 - 200 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN40/1/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 8 - 13 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN40/1/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 13 - 20 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN40/1/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 15 - 25 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN40/1/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 190 - 400 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN40/1/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 25 - 43 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN40/1/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 33 - 58 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN40/1/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 43 - 70 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN40/1/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 55 - 110 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN40/1/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 90 - 200 ندارد
۲ ۷۱۸,۰۰ ₽
۲ ۶۵۰,۰۰ ₽
SET252/DN40/2/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 8 - 13 ندارد
۲ ۹۷۷,۵۰ ₽
۲ ۹۰۳,۰۰ ₽
SET252/DN40/2/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 13 - 20 ندارد
۲ ۹۷۷,۵۰ ₽
۲ ۹۰۳,۰۰ ₽
SET252/DN40/2/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 15 - 25 ندارد
۲ ۹۷۷,۵۰ ₽
۲ ۹۰۳,۰۰ ₽
SET252/DN40/2/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 190 - 400 ندارد
۲ ۹۷۷,۵۰ ₽
۲ ۹۰۳,۰۰ ₽
SET252/DN40/2/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 25 - 43 ندارد
۲ ۹۷۷,۵۰ ₽
۲ ۹۰۳,۰۰ ₽
SET252/DN40/2/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 33 - 58 ندارد
۲ ۹۷۷,۵۰ ₽
۲ ۹۰۳,۰۰ ₽
SET252/DN40/2/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 43 - 70 ندارد
۲ ۹۷۷,۵۰ ₽
۲ ۹۰۳,۰۰ ₽
SET252/DN40/2/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 55 - 110 ندارد
۲ ۹۷۷,۵۰ ₽
۲ ۹۰۳,۰۰ ₽
SET252/DN40/2/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 90 - 200 ندارد
۲ ۹۷۷,۵۰ ₽
۲ ۹۰۳,۰۰ ₽
SET252/DN50/05/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 8 - 13 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN50/05/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 13 - 20 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN50/05/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 15 - 25 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN50/05/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 190 - 400 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN50/05/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 25 - 43 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN50/05/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 33 - 58 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN50/05/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 43 - 70 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN50/05/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 90 - 200 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN50/1/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 8 - 13 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN50/1/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 13 - 20 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN50/1/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 15 - 25 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN50/1/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 190 - 400 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN50/1/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 25 - 43 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN50/1/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 33 - 58 ندارد
۲ ۷۱۸,۰۰ ₽
۲ ۶۵۰,۰۰ ₽
SET252/DN50/1/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 43 - 70 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN50/1/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 55 - 110 ندارد
۲ ۴۷۰,۵۰ ₽
۲ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET252/DN50/1/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 90 - 200 ندارد
۲ ۷۱۸,۰۰ ₽
۲ ۶۵۰,۰۰ ₽
SET252/DN50/2/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 8 - 13 ندارد
۲ ۹۷۷,۵۰ ₽
۲ ۹۰۳,۰۰ ₽
SET252/DN50/2/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 13 - 20 ندارد
۲ ۹۷۷,۵۰ ₽
۲ ۹۰۳,۰۰ ₽
SET252/DN50/2/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 15 - 25 ندارد
۳ ۲۷۵,۰۰ ₽
۳ ۱۹۳,۰۰ ₽
SET252/DN50/2/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 190 - 400 ندارد
۲ ۹۷۷,۵۰ ₽
۲ ۹۰۳,۰۰ ₽
SET252/DN50/2/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 25 - 43 ندارد
۲ ۹۷۷,۵۰ ₽
۲ ۹۰۳,۰۰ ₽
SET252/DN50/2/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 33 - 58 ندارد
۲ ۹۷۷,۵۰ ₽
۲ ۹۰۳,۰۰ ₽
SET252/DN50/2/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 43 - 70 ندارد
۲ ۹۷۷,۵۰ ₽
۲ ۹۰۳,۰۰ ₽
SET252/DN50/2/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 55 - 110 ندارد
۲ ۹۷۷,۵۰ ₽
۲ ۹۰۳,۰۰ ₽
SET252/F/DN40/05/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 8 - 13 دارد
۲ ۵۶۱,۵۰ ₽
۲ ۴۹۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/05/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 13 - 20 دارد
۲ ۵۶۱,۵۰ ₽
۲ ۴۹۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/05/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 15 - 25 دارد
۲ ۸۱۸,۰۰ ₽
۲ ۷۴۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/05/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 190 - 400 دارد
۲ ۵۶۱,۵۰ ₽
۲ ۴۹۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/05/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 25 - 43 دارد
۲ ۵۶۱,۵۰ ₽
۲ ۴۹۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/05/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 33 - 58 دارد
۲ ۸۱۸,۰۰ ₽
۲ ۷۴۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/05/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 43 - 70 دارد
۲ ۵۶۱,۵۰ ₽
۲ ۴۹۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/05/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 55 - 110 دارد
۲ ۸۱۸,۰۰ ₽
۲ ۷۴۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/05/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 90 - 200 دارد
۲ ۸۱۸,۰۰ ₽
۲ ۷۴۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/1/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 8 - 13 دارد
۲ ۸۱۸,۰۰ ₽
۲ ۷۴۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/1/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 13 - 20 دارد
۲ ۵۶۱,۵۰ ₽
۲ ۴۹۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/1/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 15 - 25 دارد
۲ ۵۶۱,۵۰ ₽
۲ ۴۹۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/1/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 190 - 400 دارد
۲ ۵۶۱,۵۰ ₽
۲ ۴۹۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/1/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 25 - 43 دارد
۲ ۸۱۸,۰۰ ₽
۲ ۷۴۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/1/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 33 - 58 دارد
۲ ۸۱۸,۰۰ ₽
۲ ۷۴۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/1/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 43 - 70 دارد
۲ ۵۶۱,۵۰ ₽
۲ ۴۹۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/1/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 55 - 110 دارد
۲ ۸۱۸,۰۰ ₽
۲ ۷۴۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/1/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 90 - 200 دارد
۲ ۸۱۸,۰۰ ₽
۲ ۷۴۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/2/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 8 - 13 دارد
۳ ۰۶۸,۰۰ ₽
۲ ۹۹۱,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/2/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 13 - 20 دارد
۳ ۰۶۸,۰۰ ₽
۲ ۹۹۱,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/2/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 15 - 25 دارد
۳ ۳۷۵,۰۰ ₽
۳ ۲۹۰,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/2/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 190 - 400 دارد
۳ ۰۶۸,۰۰ ₽
۲ ۹۹۱,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/2/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 25 - 43 دارد
۳ ۰۶۸,۰۰ ₽
۲ ۹۹۱,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/2/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 33 - 58 دارد
۳ ۰۶۸,۰۰ ₽
۲ ۹۹۱,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/2/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 43 - 70 دارد
۳ ۰۶۸,۰۰ ₽
۲ ۹۹۱,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/2/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 55 - 110 دارد
۳ ۳۷۵,۰۰ ₽
۳ ۲۹۰,۵۰ ₽
SET252/F/DN40/2/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 90 - 200 دارد
۳ ۳۷۵,۰۰ ₽
۳ ۲۹۰,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/05/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 8 - 13 دارد
۲ ۵۶۱,۵۰ ₽
۲ ۴۹۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/05/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 13 - 20 دارد
۲ ۸۱۸,۰۰ ₽
۲ ۷۴۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/05/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 15 - 25 دارد
۲ ۸۱۸,۰۰ ₽
۲ ۷۴۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/05/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 190 - 400 دارد
۲ ۵۶۱,۵۰ ₽
۲ ۴۹۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/05/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 25 - 43 دارد
۲ ۵۶۱,۵۰ ₽
۲ ۴۹۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/05/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 33 - 58 دارد
۲ ۸۱۸,۰۰ ₽
۲ ۷۴۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/05/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 43 - 70 دارد
۲ ۵۶۱,۵۰ ₽
۲ ۴۹۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/05/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 55 - 110 دارد
۲ ۸۱۸,۰۰ ₽
۲ ۷۴۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/05/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 90 - 200 دارد
۲ ۸۱۸,۰۰ ₽
۲ ۷۴۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/1/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 8 - 13 دارد
۲ ۵۶۱,۵۰ ₽
۲ ۴۹۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/1/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 13 - 20 دارد
۲ ۵۶۱,۵۰ ₽
۲ ۴۹۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/1/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 15 - 25 دارد
۲ ۸۱۸,۰۰ ₽
۲ ۷۴۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/1/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 190 - 400 دارد
۲ ۵۶۱,۵۰ ₽
۲ ۴۹۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/1/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 25 - 43 دارد
۲ ۸۱۸,۰۰ ₽
۲ ۷۴۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/1/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 33 - 58 دارد
۲ ۸۱۸,۰۰ ₽
۲ ۷۴۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/1/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 43 - 70 دارد
۲ ۵۶۱,۵۰ ₽
۲ ۴۹۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/1/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 55 - 110 دارد
۲ ۸۱۸,۰۰ ₽
۲ ۷۴۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/1/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 90 - 200 دارد
۲ ۸۱۸,۰۰ ₽
۲ ۷۴۷,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/2/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 8 - 13 دارد
۳ ۰۶۸,۰۰ ₽
۲ ۹۹۱,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/2/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 13 - 20 دارد
۳ ۰۶۸,۰۰ ₽
۲ ۹۹۱,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/2/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 15 - 25 دارد
۳ ۳۷۵,۰۰ ₽
۳ ۲۹۰,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/2/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 190 - 400 دارد
۳ ۰۶۸,۰۰ ₽
۲ ۹۹۱,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/2/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 25 - 43 دارد
۳ ۰۶۸,۰۰ ₽
۲ ۹۹۱,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/2/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 33 - 58 دارد
۳ ۳۷۵,۰۰ ₽
۳ ۲۹۰,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/2/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 43 - 70 دارد
۳ ۰۶۸,۰۰ ₽
۲ ۹۹۱,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/2/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 55 - 110 دارد
۳ ۳۷۵,۰۰ ₽
۳ ۲۹۰,۵۰ ₽
SET252/F/DN50/2/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 90 - 200 دارد
۳ ۳۷۵,۰۰ ₽
۳ ۲۹۰,۵۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد