رگلاتور فشار گاز | SET252

Gas Pressure Regulator

مشخصات :

رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET252 و رگلاتور فیلتر دار SET252/F در دامنه فشار های ورودی تا 500mbar و 0.5bar - 1bar و 1bar - 2bar تولید می شود.
به منظور فلانچ دار کردن کنترل، مشتری باید متناسب با اندازه اتصال (DN) دو سری فلانچ SET952 را نیز سفارش دهد.
• دارای نشان استاندارد ملی ایران : 1- INSO6027 تا فشار ورودی 500mbar
• مطابق با استاندارد : 1- EN88 تا فشار ورودی 500mbar
• مطابق با استاندارد : 2- EN88 0/5-2bar برای فشار ورودی
• طبقه‌بندی :
برای فشار ورودی تا INSO6027-1) mbar500) : رده A - گروه 2
برای فشار ورودی EN88-2) 0/5-2bar) : رده دقت AC20 - رده فشار قفل SG30 - گروه 2
• دامنه دما : 15c-تا60c
• نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
• اتصالات :
رزوه‌ای
DN40(RP1 1/2)
DN50(RP2)
ISO1-7 و EN 10226 مطابق استاندارد
فلانچ ها مطابق استاندارد 7005 ISO و 4-1092 DIN
• حداکثر فشار ورودی کاری (P1)
• دامنه 1 : تا 500 mbar
• دامنه 2 : 1 - 0/5 bar
• دامنه 3 : 2 - 1 bar
•برای رگلاتور فیلتردار SET252/F
• صافی : 50 mµ (سایر صافی ها طبق سفارش)
• مساحت صافی : 15600mm2
• غبارگیری فیلتر : مطابق با استاندارد EN779
• جنس صافی از الیاف مواد مصنوعی
• طبقه بندی بازده : 5M ( طبق 2012 – EN779 )

  دریافت راهنما

رگلاتور 2 اینچ ستاک SET203
تصویر رگلاتور فشار گاز | SET252

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) فیلتر ارسال از قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET252/F/DN40/2/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 دارد
€۴۳/۰۰
€۴۱/۹۲
SET252/F/DN40/2/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۶۱/۱۵
€۵۹/۶۲
SET252/F/DN40/2/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 دارد
€۶۱/۱۵
€۵۹/۶۲
SET252/F/DN50/05/3358/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN50/1/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN50/2/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۶۱/۱۵
€۵۹/۶۲
SET252/F/DN40/05/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN40/1/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN40/1/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 110 - 55 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN40/2/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
€۶۱/۱۵
€۵۹/۶۲
SET252/F/DN50/05/1525/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN50/05/3358/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN50/1/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN50/1/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 110 - 55 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN50/2/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
€۶۱/۱۵
€۵۹/۶۲
SET252/F/DN50/2/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
€۶۱/۱۵
€۵۹/۶۲
SET252/DN40/05/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/05/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/05/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/05/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 400 - 190 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/05/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 25 - 4 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/05/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/05/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/05/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/05/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 200 - 90 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/1/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/1/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/1/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/1/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 400 - 190 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/1/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 43 - 25 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/1/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/1/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/1/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN40/1/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 200 - 90 ندارد
€۴۹/۳۷
€۴۸/۱۳
SET252/DN40/2/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 13 - 8 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN40/2/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN40/2/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN40/2/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 400 - 190 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN40/2/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN40/2/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN40/2/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN40/2/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN40/2/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN50/05/0813/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/05/1320/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/05/1525/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/05/190400/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 400 - 190 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/05/2543/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 43 - 25 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/05/3358/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/05/4370/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/05/90200/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 90 - 200 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/1/0813/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 13 - 8 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/1/1320/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 20 - 13 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/1/1525/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 25 - 15 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/1/190400/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 400 - 190 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/1/2543/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 43 - 25 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/1/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 ندارد
€۴۹/۳۷
€۴۸/۱۳
SET252/DN50/1/4370/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 70 - 43 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/1/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 110 - 55 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/1/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 200 - 90 ندارد
€۴۹/۳۷
€۴۸/۱۳
SET252/DN50/2/0813/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 13 - 8 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN50/2/1320/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN50/2/1525/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 ندارد
€۵۹/۵۶
€۵۸/۰۷
SET252/DN50/2/190400/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 400 - 190 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN50/2/2543/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN50/2/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN50/2/4370/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/DN50/2/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 110 - 55 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/F/DN40/05/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN40/05/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN40/05/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN40/05/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 400 - 190 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN40/05/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 43 - 25 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN40/05/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN40/05/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN40/05/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN40/05/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 200 - 90 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN40/1/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 13 - 8 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN40/1/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 20 - 13 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN40/1/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 25 - 15 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN40/1/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 400 - 190 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN40/1/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 43 - 25 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN40/1/3358/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN40/1/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 70 - 43 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN40/1/55110/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 110 - 55 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN40/1/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 200 - 90 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN40/2/0813/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 13 - 8 دارد
€۴۳/۰۰
€۴۱/۹۲
SET252/F/DN40/2/1320/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 دارد
€۴۳/۰۰
€۴۱/۹۲
SET252/F/DN40/2/1525/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 دارد
€۶۱/۱۵
€۵۹/۶۲
SET252/F/DN40/2/190400/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 400 - 190 دارد
€۴۳/۰۰
€۴۱/۹۲
SET252/F/DN40/2/2543/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 دارد
€۴۳/۰۰
€۴۱/۹۲
SET252/F/DN40/2/4370/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 دارد
€۴۳/۰۰
€۴۱/۹۲
SET252/F/DN50/05/0813/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 13 - 8 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN50/05/1320/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 20 - 13 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN50/05/1525/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 25 - 15 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN50/05/190400/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 400 - 190 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN50/05/4370/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 70 - 43 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN50/05/55110/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 110 - 55 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN50/05/90200/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 200 - 90 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN50/1/0813/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 13 - 8 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN50/1/1320/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 20 - 13 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN50/1/1525/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 25 - 15 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN50/1/190400/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 400 - 190 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN50/1/2543/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 43 - 25 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN50/1/4370/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 70 - 43 دارد
€۳۵/۸۹
€۳۵/۰۰
SET252/F/DN50/1/55110/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 110 - 55 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN50/1/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 200 - 90 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN50/2/0813/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 13 - 8 دارد
€۴۳/۰۰
€۴۱/۹۲
SET252/F/DN50/2/1320/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 20 - 13 دارد
€۴۳/۰۰
€۴۱/۹۲
SET252/F/DN50/2/1525/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 25 - 15 دارد
€۶۱/۱۵
€۵۹/۶۲
SET252/F/DN50/2/190400/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 400 - 190 دارد
€۴۳/۰۰
€۴۱/۹۲
SET252/F/DN50/2/2543/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 43 - 25 دارد
€۴۳/۰۰
€۴۱/۹۲
SET252/F/DN50/2/3358/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 58 - 33 دارد اصفهان - شرکت ستاک
€۶۱/۱۵
€۵۹/۶۲
SET252/F/DN50/2/4370/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 70 - 43 دارد
€۴۳/۰۰
€۴۱/۹۲
SET252/F/DN50/2/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 دارد
€۶۱/۱۵
€۵۹/۶۲
SET252/F/DN40/1/3358/T1
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 58 - 33 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN40/05/3358/T1
DN40 (Rp 1 1/2) از - تا 500 میلی بار 58 - 33 دارد
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/DN50/05/55110/T4
DN50 (Rp 2) از - تا 500 میلی بار 55 - 110 ندارد
€۳۴/۶۲
€۳۳/۷۶
SET252/DN50/2/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 1 تا 2 بار 200 - 90 ندارد
€۴۱/۷۲
€۴۰/۶۸
SET252/F/DN40/1/90200/T4
DN40 (Rp 1 1/2) از 0.5 تا 1 بار 200 - 90 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
SET252/F/DN50/1/90200/T4
DN50 (Rp 2) از 0.5 تا 1 بار 200 - 90 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
€۵۰/۹۶
€۴۹/۶۹
نظر خودتان را بنویسد