رگلاتور فشار گاز مدل SET252

مشخصات :
دارای نشان استاندارد ملی ایران : INSO 6027-1 (رده A ، گروه 12) - 500mbar تا P1
مطابق با استاندارد : EN 88-1 (رده A ، گروه 12) - 500mbar تا P1
مطابق با استاندارد : EN 88-2 (رده دقت AC20 ، رده فشار قفل SG30 ، گروه 2)
دامنه دما : 15- تا 60 درجه سانتی گراد
نوع گاز : گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
رزوه اتصالات : DN40 (Rp1/2) و DN50 (Rp2)
ابعاد (mm) : 160 x 225 x 240 (ارتفاع)
وزن (Kg) : 3.4

رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET252 یا رگلاتور فیلتر دار SET252/F در دامنه فشار های ورودی تا 500mbar و 0.5mbar - 1mbar و 1mbar - 2mbar ارائه می شود.

ایجاد تیکت
رگلاتور فشار گاز مدل SET252
رگلاتور فشار گاز مدل SET252
رگلاتور فشار گاز مدل SET252
رگلاتور فشار گاز مدل SET252
رگلاتور فشار گاز مدل SET252
کد سفارش شرح کالا اتصال دامنه فشار ورودی دامنه فشار خروجی فیلتر نقطه اندازه گیری فشار قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET252/DN40/05/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 8 - 13 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/05/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 13 - 20 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/05/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 15 - 25 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/05/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 190 - 400 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/05/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 25 - 43 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/05/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 33 - 58 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/05/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 43 - 70 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/05/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 55 - 110 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/05/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 90 - 200 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/1/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 8 - 13 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/1/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 13 - 20 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/1/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 15 - 25 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/1/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 190 - 400 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/1/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 25 - 43 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/1/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 33 - 58 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/1/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 43 - 70 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/1/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 55 - 110 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/1/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 90 - 200 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/2/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 8 - 13 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/2/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 13 - 20 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/2/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 15 - 25 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/2/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 190 - 400 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/2/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 25 - 43 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/2/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 33 - 58 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/2/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 43 - 70 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/2/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 55 - 110 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
SET252/DN40/2/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 90 - 200 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/05/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 8 - 13 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/05/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 13 - 20 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/05/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 15 - 25 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/05/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 190 - 400 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/05/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 25 - 43 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/05/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 33 - 58 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/05/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 43 - 70 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/05/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 90 - 200 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/1/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 8 - 13 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/1/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 13 - 20 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/1/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 15 - 25 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/1/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 190 - 400 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/1/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 25 - 43 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/1/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 33 - 58 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/1/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 43 - 70 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/1/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 55 - 110 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/1/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 90 - 200 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/2/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 8 - 13 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/2/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 13 - 20 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/2/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 15 - 25 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/2/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 190 - 400 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/2/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 25 - 43 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/2/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 33 - 58 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/2/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 43 - 70 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
SET252/DN50/2/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 55 - 110 میلی بار ندارد نافی خروجی
۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/05/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 8 - 13 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/05/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 13 - 20 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/05/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 15 - 25 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/05/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 190 - 400 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/05/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 25 - 43 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/05/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 33 - 58 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/05/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 43 - 70 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/05/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 55 - 110 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/05/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 تا 500 میلی بار 90 - 200 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/1/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 8 - 13 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/1/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 13 - 20 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/1/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 15 - 25 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/1/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 190 - 400 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/1/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 25 - 43 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/1/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 33 - 58 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/1/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 43 - 70 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/1/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 55 - 110 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/1/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 0.5 تا 1 بار 90 - 200 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/2/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 8 - 13 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/2/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 13 - 20 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/2/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 15 - 25 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/2/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 190 - 400 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/2/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 25 - 43 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/2/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 33 - 58 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/2/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 43 - 70 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/2/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 55 - 110 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN40/2/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN40 از 1 تا 2 بار 90 - 200 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/05/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 8 - 13 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/05/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 13 - 20 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/05/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 15 - 25 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/05/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 190 - 400 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/05/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 25 - 43 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/05/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 33 - 58 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/05/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 43 - 70 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/05/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 55 - 110 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/05/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 تا 500 میلی بار 90 - 200 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/1/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 8 - 13 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/1/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 13 - 20 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/1/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 15 - 25 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/1/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 190 - 400 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/1/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 25 - 43 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/1/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 33 - 58 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/1/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 43 - 70 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/1/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 55 - 110 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/1/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 0.5 تا 1 بار 90 - 200 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/2/0813/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 8 - 13 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/2/1320/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 13 - 20 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/2/1525/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 15 - 25 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/2/190400/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 190 - 400 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/2/2543/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 25 - 43 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/2/3358/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 33 - 58 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/2/4370/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 43 - 70 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/2/55110/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 55 - 110 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
SET252/F/DN50/2/90200/T4
رگلاتور فشار گاز DN50 از 1 تا 2 بار 90 - 200 میلی بار دارد نافی خروجی
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد