رگلاتور فشار گاز | SET251

Gas Pressure Regulator

مشخصات :

تنظیم کننده فشار گاز SET251 برای فشارهای ورودی تا 500 میلی بار طراحی شده است. این رگلاتور فشار خروجی مشخص و یکنواختی را از کم به زیاد ارائه می دهد.
• دارای نشان استاندارد ملی ایران : 1 -6027 INSO تا فشار ورودی 500mbar
• مطابق با استاندارد : 1 -EN88 تا فشار ورودی 500mbar
• طبقه بندی :
برای فشار ورودی تا 500mbar و (INSO 6027-1) : رده A - گروه 2
• دامنه دما : 15c- تا 60c
• نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
• اتصالات :
فلانچ DN80
فلانچ مطابق استاندارد ISO7005 و DIN1092-4
• حداکثر فشار ورودی کاری (P1) :  
دامنه1 :  تا 500mbar

  دریافت راهنما

رگلاتور ستاک
تصویر رگلاتور فشار گاز | SET251

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) فیلتر زنجیره فروش قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET251/DN65/05/50130/TT
DN65 از - تا 500 میلی بار 130 - 50 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۴۷۸,۵۰ ₽
۱۵ ۰۹۱,۵۰ ₽
SET251/DN80/05/50130/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 130 - 50 ندارد اصفهان - فروشگاه تصام
۱۷ ۰۴۳,۵۰ ₽
۱۶ ۶۱۷,۵۰ ₽
SET251/DN80/05/50130/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 130 - 50 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱۴ ۰۸۷,۰۰ ₽
۱۳ ۷۳۵,۰۰ ₽
SET251/DN80/05/50130/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 130 - 50 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۱۵ ۴۷۸,۵۰ ₽
۱۵ ۰۹۱,۵۰ ₽
SET251/DN80/05/718/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 18 - 7 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET251/DN80/05/718/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 18 - 7 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET251/DN80/05/1327/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 27 - 13 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET251/DN80/05/1327/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 27 - 13 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET251/DN80/05/2258/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 58 - 22 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET251/DN80/05/100200/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 200 - 100 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET251/DN80/05/100200/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 200 - 100 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET251/DN80/05/200450/T34
DN80 از - تا 500 میلی بار 450 - 200 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET251/DN80/05/200450/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 450 - 200 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET251/DN80/05/2258/TT
DN80 از - تا 500 میلی بار 58 - 22 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET251/DN65/05/100200/TT
DN65 از - تا 500 میلی بار 200 - 100 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET251/DN65/05/1018/TT
DN65 از - تا 500 میلی بار 18 - 10 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET251/DN65/05/1327/TT
DN65 از - تا 500 میلی بار 27 - 13 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET251/DN65/05/200450/TT
DN65 از - تا 500 میلی بار 450 - 200 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET251/DN65/05/2258/TT
DN65 از - تا 500 میلی بار 58 - 22 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد