رگلاتور فشار گاز | SET250

Gas Pressure Regulator

مشخصات :

رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET250 با ظرفیت بیشتر و کیفیت بالا در تثبیت فشار خروجی در مقایسه با SET245 در دامنه فشار های ورودی تا 500mbar و 0.5bar-1bar و 1bar-2bar تولید می شود.
• دارای نشان استاندارد ملی ایران : 1- INSO6027 تا فشار ورودی mbar 500
• مطابق با استاندارد :
1 -EN88 تا فشار ورودی mbar 500
2 -EN88 برای فشار ورودی bar2 - 0/5
• طبقه‌بندی :
برای فشار ورودی تا mbar 500 و 1-INSO6027 : رده A - گروه 2
برای فشار ورودی bar2 – 0/5 و EN88-2 : رده دقت AC20 - رده فشار قفل SG30 - گروه 2
• دامنه دما : 15C-تا60C
• دارای نشان استاندارد ملی ایران: 1 - INSO6027
• نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، گاز شهری، هوا
• اتصالات :
رزوه‌ای
DN15(RP 1/2)
DN20(RP1 1/2)
DN25(RP1)
ISO7-1 و EN 10226 مطابق استاندارد
فلانچ ها مطابق استاندارد 7005 ISO و 4-1092 DIN
• فشار ورودی کاری (P1) :
دامنه 1: تا mbar 500
دامنه 2: bar 1-0/5
دامنه 3: 1-2 bar


  دریافت راهنما

رگلاتور 2 اینچ ستاک SET250
تصویر رگلاتور فشار گاز | SET250

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) فیلتر ارسال از قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET250/DN25/1/928/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 28 - 9 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
€۲۵/۸۰
€۲۵/۱۵
SET250/DN25/2/2545/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 45 - 25 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
€۲۸/۰۳
€۲۷/۳۳
SET250/DN25/1/45110/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 110 - 45 ندارد اصفهان - فروشگاه تصام
€۲۵/۸۰
€۲۵/۱۵
SET250/DN25/1/2545/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 45 - 25 ندارد اصفهان - فروشگاه تصام
€۲۵/۸۰
€۲۵/۱۵
SET250/DN25/05/2545/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 45 - 25 ندارد
€۱۸/۰۹
€۱۷/۶۴
SET250/DN25/05/928/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 28 - 9 ندارد
€۱۸/۰۹
€۱۷/۶۴
SET250/DN25/05/95160/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 160 - 95 ندارد
€۱۸/۰۹
€۱۷/۶۴
SET250/DN25/1/135190/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 190 - 135 ندارد
€۲۵/۸۰
€۲۵/۱۵
SET250/DN25/1/1840/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 40 - 18 ندارد
تماس بگیرید
SET250/DN25/1/2545/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 45 - 25 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
€۲۵/۸۰
€۲۵/۱۵
SET250/DN25/1/45110/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 110 - 45 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
€۲۵/۸۰
€۲۵/۱۵
SET250/DN25/1/5070/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 70 - 50 ندارد
تماس بگیرید
SET250/DN25/1/95160/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 160 - 95 ندارد
€۱۸/۰۹
€۱۷/۶۴
SET250/DN25/2/140200/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 200 - 140 ندارد
€۱۹/۸۱
€۱۹/۳۲
SET250/DN25/2/2138/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 38 - 21 ندارد
€۱۹/۸۱
€۱۹/۳۲
SET250/DN25/2/3355/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 55 - 33 ندارد
€۱۹/۸۱
€۱۹/۳۲
SET250/DN25/2/3358/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 58 - 33 ندارد
€۱۹/۸۱
€۱۹/۳۲
SET250/DN25/2/60140/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 140 - 60 ندارد
€۱۹/۸۱
€۱۹/۳۲
SET250/DN25/2/928/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 28 - 9 ندارد
€۱۹/۸۱
€۱۹/۳۲
SET250/DN25/1/928/T34
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 28 - 9 ندارد
€۰/۰۰
SET250/DN25/1/2545/T34
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 45 - 25 ندارد
€۲۵/۸۰
€۲۵/۱۵
SET250/DN25/1/45110/T34
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 110 - 45 ندارد
€۲۵/۸۰
€۲۵/۱۵
SET250/DN25/1/95160/T34
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 160 - 95 ندارد
€۰/۰۰
SET250/DN25/1/135190/T34
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 190 - 135 ندارد
€۰/۰۰
SET250/DN25/05/45110/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 110 - 45 ندارد
€۰/۰۰
SET250/DN25/05/135190/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 190 - 135 ندارد
€۰/۰۰
SET250/DN25/2/45110/T4
DN25 (Rp1) از 1 تا 2 بار 110 - 45 ندارد
€۲۸/۰۳
€۲۷/۳۳
SET250/DN25/1/1645/T4
DN25 (Rp1) از 0.5 تا 1 بار 45 - 16 ندارد
€۲۵/۸۰
€۲۵/۱۵
نظر خودتان را بنویسد