رگلاتور فشار گاز | SET245

Gas Pressure Regulator

مشخصات :
دارای نشان استاندارد ملی ایران : INSO 6027-1 (رده A ، گروه 2)
مطابق با استاندارد : EN 88-1 (رده A ، گروه 2)
دامنه دما : 15- تا 60 درجه سانتی گراد
نوع گاز : گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
رزوه اتصالات : DN15 (Rp1/2) و DN20 (Rp3/4) و DN25 (Rp1)
مطابق با استاندارد : ISO7-1 و EN 10226
وزن (Kg) : 0.7
طبقه بندی بازده صافی : M5 (طبق EN779-2012)

رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET245 یا رگلاتور فیلتردار SET245/F با فشار ورودی تا 500 میلی بار است. این محصول برای مصرف کننده های کوچک کاربرد دارد لذا با توجه دامنه محدود در کیفیت فشار خروجی، قبل از انتخاب، منحنی ظرفیت به افت فشار مطالعه شود.
• دارای نشان استاندارد ملی ایران: 1 - INSO6027
• مطابق با استاندارد: 1 -EN88
• طبقه بندی: رده A گروه 2
• دامنه دما: 15C-تا60C
• نوع گاز: گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری
• اتصالات :
رزوه ای
DN15(RP1/2)
DN20(RP3/4)
DN25(RP1)
مطابق استاندارد EN 10226 و ISO 7-1
فلانچ ها مطابق استاندارد ISO7005 و DIN1092-4
• حداکثر فشار ورودی کاری (P1)
دامنه 1 : تا 100mbar
دامنه 2 : 100mbarتا200
دامنه 3 : 200mbarتا300
دامنه 4 : 300mbarتا400
دامنه 5 :400mbarتا500
• در رگلاتور فیلتردار SET245/F
• نوع صافی : 50µm ( سایر صافی ها طبق سفارش)
• مساحت صافی : 4400mm2
• غبارگیری فیلتر : مطابق با استاندارد EN779
• جنس صافی از الیاف مواد مصنوعی
• طبقه بندی بازده : M5(طبقEN779-2012)

  دریافت راهنما

رگلاتور 1/2 اینچ و 3/4 اینچ و 1 اینچ ستاک SET245
تصویر رگلاتور فشار گاز | SET245

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) فیلتر زنجیره فروش قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET245/F/DN15/05/1660/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۶۹۲,۰۰ ₽
۶۷۵,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/05/1660/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۶۹۲,۰۰ ₽
۶۷۵,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/05/1660/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۶۹۲,۰۰ ₽
۶۷۵,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/05/60200/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۶۹۲,۰۰ ₽
۶۷۵,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/05/1660/T34
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۵,۵۰ ₽
۷۱۷,۵۰ ₽
SET245/F/DN15/05/1660/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۵,۵۰ ₽
۷۱۷,۵۰ ₽
SET245/F/DN25/05/1660/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
۶۹۲,۰۰ ₽
۶۷۵,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/05/1660/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
۶۹۲,۰۰ ₽
۶۷۵,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/05/60200/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
۶۹۲,۰۰ ₽
۶۷۵,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/05/1660/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
۶۹۲,۰۰ ₽
۶۷۵,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/05/1660/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - فروشگاه تصام
۷۳۵,۵۰ ₽
۷۱۷,۵۰ ₽
SET245/DN15/05/1660/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۴۸۷,۰۰ ₽
۴۷۵,۰۰ ₽
SET245/DN15/05/60200/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۴۸۷,۰۰ ₽
۴۷۵,۰۰ ₽
SET245/DN20/05/1660/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۴۸۷,۰۰ ₽
۴۷۵,۰۰ ₽
SET245/DN20/05/60200/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۴۸۷,۰۰ ₽
۴۷۵,۰۰ ₽
SET245/DN25/05/1660/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۴۸۷,۰۰ ₽
۴۷۵,۰۰ ₽
SET245/DN25/05/60200/T4
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۴۸۷,۰۰ ₽
۴۷۵,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/05/60200/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۶۹۲,۰۰ ₽
۶۷۵,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/05/60200/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۵۱۳,۰۰ ₽
۵۰۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/05/1660/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۷۳۵,۵۰ ₽
۷۱۷,۵۰ ₽
SET245/DN15/05/1660/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۵۱۳,۰۰ ₽
۵۰۰,۰۰ ₽
SET245/DN15/05/1660
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۴۶۱,۰۰ ₽
۴۴۹,۵۰ ₽
SET245/DN15/05/60200/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۵۱۳,۰۰ ₽
۵۰۰,۰۰ ₽
SET245/DN15/05/60200
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۴۶۱,۰۰ ₽
۴۴۹,۵۰ ₽
SET245/DN20/05/1660/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۵۱۳,۰۰ ₽
۵۰۰,۰۰ ₽
SET245/DN20/05/1660
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۴۶۱,۰۰ ₽
۴۴۹,۵۰ ₽
SET245/DN20/05/60200
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۴۶۱,۰۰ ₽
۴۴۹,۵۰ ₽
SET245/DN20/05/60200/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۵۱۳,۰۰ ₽
۵۰۰,۰۰ ₽
SET245/DN25/05/1660
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۴۶۱,۰۰ ₽
۴۴۹,۵۰ ₽
SET245/DN25/05/1660/T34
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۵۱۳,۰۰ ₽
۵۰۰,۰۰ ₽
SET245/DN25/05/60200
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۴۶۱,۰۰ ₽
۴۴۹,۵۰ ₽
SET245/DN25/05/60200/T34
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۵۱۳,۰۰ ₽
۵۰۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/05/1660
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۴۸۷,۰۰ ₽
۴۷۵,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/05/60200
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۴۸۷,۰۰ ₽
۴۷۵,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/05/60200/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۵۳۰,۵۰ ₽
۵۱۷,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/05/1660
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۴۸۷,۰۰ ₽
۴۷۵,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/05/60200
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۴۸۷,۰۰ ₽
۴۷۵,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/05/60200/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۵۳۰,۵۰ ₽
۵۱۷,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/05/1660
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 60 - 16 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۴۸۷,۰۰ ₽
۴۷۵,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/05/60200
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۴۸۷,۰۰ ₽
۴۷۵,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/05/60200/T34
DN25 (Rp1) از - تا 500 میلی بار 200 - 60 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۵۳۰,۵۰ ₽
۵۱۷,۰۰ ₽
SET245/DN15/01/1430
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/DN15/01/1430/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/DN15/01/1430/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/DN15/01/2060
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/DN15/01/2060/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/DN15/01/2060/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/DN20/01/1430
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/DN20/01/1430/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/DN20/01/1430/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/DN20/01/2060
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/DN20/01/2060/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/DN20/01/2060/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/DN25/01/1430
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/DN25/01/1430/T34
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/DN25/01/1430/T4
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/DN25/01/2060
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/DN25/01/2060/T34
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/DN25/01/2060/T4
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 ندارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/01/1430
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/01/1430/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/01/1430/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/01/2060
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/01/2060/T34
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN15/01/2060/T4
DN15 (Rp 1/2 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/01/1430
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/01/1430/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/01/1430/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/01/2060
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/01/2060/T34
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN20/01/2060/T4
DN20 (Rp 3/4 ) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/01/1430
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/01/1430/T34
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/01/1430/T4
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 30 - 14 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/01/2060
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/01/2060/T34
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET245/F/DN25/01/2060/T4
DN25 (Rp1) از - تا 100 میلی بار 60 - 20 دارد اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽

 

نظر خودتان را بنویسد