بوش راهنما ، پايه ميله راهنما

Rectangular Mounting Flange

مشخصات :
تولید کننده: شرکت ستاک
ایجاد تیکت
تصویر بوش راهنما ، پايه ميله راهنما
کد سفارش d1 a b e1 e2 t1 h* h1* d4 d3 قیمت سبد خرید
کد سفارش: D131/19
19 85 45 64 24 3 18 37 9 45
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D131/20
20 85 45 64 24 3 18 37 9 45
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D131/24
24 90 50 68 28 3 22 47 9 50
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D131/25
25 90 50 68 28 3 22 47 9 50
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D131/30
30 115 65 83 34 3 25 60 11 65
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D131/32
32 115 65 83 34 3 25 60 11 65
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D131/38
38 130 80 95 45 3 30 77 14 80
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D131/40
40 130 80 95 45 3 30 77 14 80
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D131/48
48 160 96 118 55 4 35 95 18 96
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D131/50
50 160 96 118 55 4 35 95 18 96
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D131/60
60 180 110 132 62 4 35 120 18 110
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D131/63
63 180 110 132 62 4 35 120 18 110
۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: D131/80
80 215 130 160 75 10 40 120 22 130
۰ تومان بدون مالیات
نظر خودتان را بنویسد