كفشک چدنی سطح كار مستطيل

Rectangular Die Set

مشخصات :
تولید کننده: شرکت ستاک
ایجاد تیکت
تصویر كفشک چدنی سطح كار مستطيل
تصویر كفشک چدنی سطح كار مستطيل
تصویر كفشک چدنی سطح كار مستطيل
کد سفارش سطح کار a2 b2 c1 c2 c3 d2 d3 e1 e2 f l l1 r قیمت سبد خرید
کد سفارش: CZ01.A
80X63 120 103 50 30 *60 20 19 145 121 73 *140 65 27
۱,۱۲۷,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: CZ02.A
100X63 140 103 50 30 *60 20 19 157 121 73 *140 65 27
تماس بگیرید
کد سفارش: CZ06.A
160X100 200 140 50 40 *80 25 24 229 164 110 160 95 30
تماس بگیرید
کد سفارش: CZ09.A
200X125 240 165 56 40 90 32 30 286 204 139 180 95 37
تماس بگیرید
کد سفارش: CZ12.A
200X160 240 200 56 50 *90 32 30 312 240 174 *180 95 37
تماس بگیرید
کد سفارش: CZ14.A
250X200 300 250 63 50 100 40 38 392 302 218 224 120 48
تماس بگیرید
کد سفارش: CZ15.A
315X200 365 250 63 50 100 40 38 436 302 218 224 120 48
تماس بگیرید
کد سفارش: CZ01.B
80X63 120 103 50 30 *60 20 19 145 121 73 *140 65 27
تماس بگیرید
کد سفارش: CZ02.B
100X63 140 103 50 30 *60 20 19 157 121 73 *140 65 27
تماس بگیرید
کد سفارش: CZ06.B
160X100 200 140 50 40 *80 25 24 229 164 110 160 95 30
۲,۹۳۵,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: CZ09.B
200X125 240 165 56 40 90 32 30 286 204 139 180 95 37
۳,۶۵۶,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: CZ12.B
200X160 240 200 56 50 *90 32 30 312 240 174 *180 95 37
۴,۰۰۲,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: CZ14.B
250X200 300 250 63 50 100 40 38 392 302 218 224 120 48
۵,۰۶۹,۰۰۰ تومان بدون مالیات
کد سفارش: CZ15.B
315X200 365 250 63 50 100 40 38 436 302 218 224 120 48
۶,۲۶۵,۰۰۰ تومان بدون مالیات
نظر خودتان را بنویسد