کفشک چدنی سطح كار مستطيل مدل CZ

Rectangular Die Set

مشخصات :

● راهنما قطری
● DIN 9819 Shape C and CG

ایجاد تیکت
کفشک چدنی سطح كار مستطيل مدل CZ
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل مدل CZ
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل مدل CZ
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل مدل CZ
کد سفارش سطح کار a2 b2 c1 c2 c3 d2 d3 e1 e2 f l l1 r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
CZ01.A/R
80X63 120 103 50 30 *60 20 19 145 121 73 *140 65 27
۱,۱۲۷,۰۰۰ تومان
CZ02.A/R
100X63 140 103 50 30 *60 20 19 157 121 73 *140 65 27
۰ تومان
CZ06.A/R
160X100 200 140 50 40 *80 25 24 229 164 110 160 95 30
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
CZ09.A/R
200X125 240 165 56 40 90 32 30 286 204 139 180 95 37
۲,۴۹۶,۰۰۰ تومان
CZ12.A/R
200X160 240 200 56 50 *90 32 30 312 240 174 *180 95 37
۲,۹۴۱,۵۰۰ تومان
CZ14.A/R
250X200 300 250 63 50 100 40 38 392 302 218 224 120 48
۴,۱۹۲,۰۰۰ تومان
CZ15.A/R
315X200 365 250 63 50 100 40 38 436 302 218 224 120 48
۴,۹۷۲,۰۰۰ تومان
CZ01.B
80X63 120 103 50 30 *60 20 19 145 121 73 *140 65 27
۰ تومان
CZ02.B
100X63 140 103 50 30 *60 20 19 157 121 73 *140 65 27
۰ تومان
CZ06.B
160X100 200 140 50 40 *80 25 24 229 164 110 160 95 30
۲,۹۳۵,۰۰۰ تومان
CZ09.B
200X125 240 165 56 40 90 32 30 286 204 139 180 95 37
۳,۶۵۶,۰۰۰ تومان
CZ12.B
200X160 240 200 56 50 *90 32 30 312 240 174 *180 95 37
۴,۰۰۲,۰۰۰ تومان
CZ14.B
250X200 300 250 63 50 100 40 38 392 302 218 224 120 48
۵,۰۶۹,۰۰۰ تومان
CZ15.B
315X200 365 250 63 50 100 40 38 436 302 218 224 120 48
۶,۲۶۵,۰۰۰ تومان
CZ01.A/G
80X63 120 103 50 30 *60 20 19 145 121 73 *140 65 27
۱,۱۲۷,۰۰۰ تومان
CZ02.A/G
100X63 140 103 50 30 *60 20 19 157 121 73 *140 65 27
۱,۱۶۹,۵۰۰ تومان
CZ06.A/G
160X100 200 140 50 40 *80 25 24 229 164 110 160 95 30
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
CZ09.A/G
200X125 240 165 56 40 90 32 30 286 204 139 180 95 37
۲,۴۹۶,۰۰۰ تومان
CZ15.A/G
315X200 365 250 63 50 100 40 38 436 302 218 224 120 48
۴,۹۷۲,۰۰۰ تومان
CZ12.A/G
200X160 240 200 56 50 *90 32 30 312 240 174 *180 95 37
۲,۹۴۱,۵۰۰ تومان
CZ14.A/G
250X200 300 250 63 50 100 40 38 392 302 218 224 120 48
۴,۱۹۲,۰۰۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد