کفشک چدنی سطح كار مستطيل CZ

Rectangular Die Set

مشخصات :

● راهنما قطری
● DIN 9819 Shape C and CG
* مغایر با 9819 DIN


  فایل CATPart   فایل STP

تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل CZ
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل CZ
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل CZ
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل CZ
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل CZ

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سطح کار (a1xb1) a2 b2 c1 c2 c3 d2 d3 e1 e2 f l l1 r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
CZ01.A/G
80X63 120 103 50 30 *60 20 19 145 121 73 *140 65 27
۲ ۶۷۳,۵۰ ₽
۲ ۵۴۰,۰۰ ₽
CZ02.A/G
100X63 140 103 50 30 *60 20 19 157 121 73 *140 65 27
۲ ۷۷۶,۰۰ ₽
۲ ۶۳۷,۰۰ ₽
CZ15.A/G
315X200 365 250 63 50 100 40 38 436 302 218 224 120 48
۱۱ ۸۰۲,۵۰ ₽
۱۱ ۲۱۲,۵۰ ₽
CZ01.A/R
80X63 120 103 50 30 *60 20 19 145 121 73 *140 65 27
۱ ۹۶۰,۰۰ ₽
۱ ۸۶۲,۰۰ ₽
CZ02.A/R
100X63 140 103 50 30 *60 20 19 157 121 73 *140 65 27
۰,۰۰ ₽
CZ06.A/R
160X100 200 140 50 40 *80 25 24 229 164 110 160 95 30
۴ ۲۰۱,۵۰ ₽
۳ ۹۹۱,۵۰ ₽
CZ09.A/R
200X125 240 165 56 40 90 32 30 286 204 139 180 95 37
۵ ۹۲۴,۵۰ ₽
۵ ۶۲۸,۰۰ ₽
CZ12.A/R
200X160 240 200 56 50 *90 32 30 312 240 174 *180 95 37
۶ ۹۸۲,۰۰ ₽
۶ ۶۳۳,۰۰ ₽
CZ14.A/R
250X200 300 250 63 50 100 40 38 392 302 218 224 120 48
۹ ۹۵۱,۰۰ ₽
۹ ۴۵۳,۵۰ ₽
CZ15.A/R
315X200 365 250 63 50 100 40 38 436 302 218 224 120 48
۱۱ ۸۰۲,۵۰ ₽
۱۱ ۲۱۲,۵۰ ₽
CZ01.B
80X63 120 103 50 30 *60 20 19 145 121 73 *140 65 27
۰,۰۰ ₽
CZ02.B
100X63 140 103 50 30 *60 20 19 157 121 73 *140 65 27
۰,۰۰ ₽
CZ06.B
160X100 200 140 50 40 *80 25 24 229 164 110 160 95 30
۵ ۱۰۴,۵۰ ₽
۴ ۸۴۹,۰۰ ₽
CZ09.B
200X125 240 165 56 40 90 32 30 286 204 139 180 95 37
۶ ۳۵۸,۵۰ ₽
۶ ۰۴۰,۵۰ ₽
CZ12.B
200X160 240 200 56 50 *90 32 30 312 240 174 *180 95 37
۶ ۹۶۰,۰۰ ₽
۶ ۶۱۲,۰۰ ₽
CZ14.B
250X200 300 250 63 50 100 40 38 392 302 218 224 120 48
۸ ۸۱۵,۵۰ ₽
۸ ۳۷۵,۰۰ ₽
CZ15.B
315X200 365 250 63 50 100 40 38 436 302 218 224 120 48
۱۰ ۸۹۵,۵۰ ₽
۱۰ ۳۵۱,۰۰ ₽
CZ06.A/G
160X100 200 140 50 40 *80 25 24 229 164 110 160 95 30
۴ ۲۰۱,۵۰ ₽
۳ ۹۹۱,۵۰ ₽
CZ09.A/G
200X125 240 165 56 40 90 32 30 286 204 139 180 95 37
۵ ۹۲۴,۵۰ ₽
۵ ۶۲۸,۰۰ ₽
CZ12.A/G
200X160 240 200 56 50 *90 32 30 312 240 174 *180 95 37
۶ ۹۸۲,۰۰ ₽
۶ ۶۳۳,۰۰ ₽
CZ14.A/G
250X200 300 250 63 50 100 40 38 392 302 218 224 120 48
۹ ۹۵۱,۰۰ ₽
۹ ۴۵۳,۵۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد