کفشک چدنی سطح كار مستطيل CZ

Rectangular Die Set

مشخصات :

● راهنما قطری
● DIN 9819 Shape C and CG
* مغایر با 9819 DIN

ایجاد تیکت
کفشک چدنی سطح كار مستطيل CZ
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل CZ
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل CZ
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل CZ
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل CZ
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطيل CZ
کد سفارش سطح کار (a1xb1) a2 b2 c1 c2 c3 d2 d3 e1 e2 f l l1 r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
CZ01.A/R
80X63 120 103 50 30 *60 20 19 145 121 73 *140 65 27 اتمام موجودی
CZ02.A/R
100X63 140 103 50 30 *60 20 19 157 121 73 *140 65 27 اتمام موجودی
CZ06.A/R
160X100 200 140 50 40 *80 25 24 229 164 110 160 95 30 اتمام موجودی
CZ09.A/R
200X125 240 165 56 40 90 32 30 286 204 139 180 95 37 اتمام موجودی
CZ12.A/R
200X160 240 200 56 50 *90 32 30 312 240 174 *180 95 37 اتمام موجودی
CZ14.A/R
250X200 300 250 63 50 100 40 38 392 302 218 224 120 48 اتمام موجودی
CZ15.A/R
315X200 365 250 63 50 100 40 38 436 302 218 224 120 48 اتمام موجودی
CZ01.B
80X63 120 103 50 30 *60 20 19 145 121 73 *140 65 27 اتمام موجودی
CZ02.B
100X63 140 103 50 30 *60 20 19 157 121 73 *140 65 27 اتمام موجودی
CZ06.B
160X100 200 140 50 40 *80 25 24 229 164 110 160 95 30 اتمام موجودی
CZ09.B
200X125 240 165 56 40 90 32 30 286 204 139 180 95 37 اتمام موجودی
CZ12.B
200X160 240 200 56 50 *90 32 30 312 240 174 *180 95 37 اتمام موجودی
CZ14.B
250X200 300 250 63 50 100 40 38 392 302 218 224 120 48 اتمام موجودی
CZ15.B
315X200 365 250 63 50 100 40 38 436 302 218 224 120 48 اتمام موجودی
CZ01.A/G
80X63 120 103 50 30 *60 20 19 145 121 73 *140 65 27
۲ ۸۸۸,۰۰ ₽
۲ ۷۴۳,۵۰ ₽
CZ02.A/G
100X63 140 103 50 30 *60 20 19 157 121 73 *140 65 27
۲ ۹۹۸,۵۰ ₽
۲ ۸۴۸,۵۰ ₽
CZ06.A/G
160X100 200 140 50 40 *80 25 24 229 164 110 160 95 30 اتمام موجودی
CZ09.A/G
200X125 240 165 56 40 90 32 30 286 204 139 180 95 37 اتمام موجودی
CZ15.A/G
315X200 365 250 63 50 100 40 38 436 302 218 224 120 48 اتمام موجودی
CZ12.A/G
200X160 240 200 56 50 *90 32 30 312 240 174 *180 95 37 اتمام موجودی
CZ14.A/G
250X200 300 250 63 50 100 40 38 392 302 218 224 120 48
۱۰ ۷۴۸,۵۰ ₽
۱۰ ۲۱۱,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد