کفشک چدنی سطح كار مستطیل CR

Rectangular Die Set

مشخصات :

● راهنما عقب
● DIN 9822
* با مغایر DIN 9822


  فایل CATPart   فایل STP

تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل CR
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل CR
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل CR
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل CR
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل CR

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سطح کار (a1xb1) a2 b2 c1 c2 c3 d2 e f f1 l l1 r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
CR03.A/G
100x63 145 105 45 30 60 20 100 68 92 140* 65 27
۱,۲۲۱,۶۰۰ تومان
۱,۱۶۰,۵۲۰ تومان
CR04.A/G
100x80 145 130 50 30 70 24* 100 87 112 160 80 30
۱,۴۲۰,۵۰۰ تومان
۱,۳۴۹,۴۷۵ تومان
CR05.A/G
125x80 170 130 50 30 70 24* 125 87 112 160 80 30
۱,۵۸۴,۳۰۰ تومان
۱,۵۰۵,۰۸۵ تومان
CR06.A/G
160x80 205 130 50 30 70 24* 160 87 112 160 80 30
۱,۷۶۵,۱۰۰ تومان
۱,۶۷۶,۸۴۵ تومان
CR07.A/G
125x100 170 150 56 40 90 32 125 107 140 180 95 37
۲,۴۱۴,۳۰۰ تومان
۲,۲۹۳,۵۸۵ تومان
CR08.A/G
160x100 205 150 56 40 90 32 160 107 140 180 95 37
۲,۵۲۶,۹۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۵۵۵ تومان
CR09.A/G
200x100 245 150 56 40 90 32 200 107 140 180 95 37
۲,۸۸۴,۴۰۰ تومان
۲,۷۴۰,۱۸۰ تومان
CR10.A/G
160x125 215 180 56 40 90 32 160 132 165 180 95 37
۲,۷۶۴,۰۰۰ تومان
۲,۶۲۵,۸۰۰ تومان
CR11.A/G
200x125 255 180 56 40 90 32 200 132 165 180 95 37
۳,۱۲۰,۷۰۰ تومان
۲,۹۶۴,۶۶۵ تومان
CR12.A/G
250x125 305 180 56 40 90 32 250 132 165 180 95 37
۳,۵۶۶,۰۰۰ تومان
۳,۳۸۷,۷۰۰ تومان
CR13.A/G
200x160 255 225 63 50 120 40 200 167 210 224 140 48
۵,۰۲۳,۲۰۰ تومان
۴,۷۷۲,۰۴۰ تومان
CR14.A/G
250x160 305 225 63 50 120 40 250 167 210 224 140 48
۵,۶۶۹,۸۰۰ تومان
۵,۳۸۶,۳۱۰ تومان
CR04.B
100x80 145 130 50 30 70 24* 100 87 112 160 80 30
۲,۹۹۷,۰۰۰ تومان
۲,۸۴۷,۱۵۰ تومان
CR08.B
160x100 205 150 56 40 90 32 160 107 140 180 95 37
۴,۵۰۰,۹۰۰ تومان
۴,۲۷۵,۸۵۵ تومان
CR13.B
200x160 255 225 63 50 120 40 200 167 210 224 140 48
۸,۶۵۰,۵۰۰ تومان
۸,۲۱۷,۹۷۵ تومان
CR02.A/R
80x63 125 105 45 30 60 20 80 68 92 140* 65 27
۱,۱۴۴,۱۰۰ تومان
۱,۰۸۶,۸۹۵ تومان
CR03.A/R
100x63 145 105 45 30 60 20 100 68 92 140* 65 27
۱,۲۲۱,۶۰۰ تومان
۱,۱۶۰,۵۲۰ تومان
CR05.A/R
125x80 170 130 50 30 70 24* 125 87 112 160 80 30
۱,۵۸۴,۳۰۰ تومان
۱,۵۰۵,۰۸۵ تومان
CR06.A/R
160x80 205 130 50 30 70 24* 160 87 112 160 80 30
۱,۷۶۵,۱۰۰ تومان
۱,۶۷۶,۸۴۵ تومان
CR07.A/R
125x100 170 150 56 40 90 32 125 107 140 180 95 37
۲,۴۱۴,۳۰۰ تومان
۲,۲۹۳,۵۸۵ تومان
CR01.A/.G
63x50 95 84 40 25 50 20 72 55 77 140 65 22
تماس بگیرید
CR02.A/G
80x63 125 105 45 30 60 20 80 68 92 140* 65 27
۱,۱۴۴,۱۰۰ تومان
۱,۰۸۶,۸۹۵ تومان
CR15.A/G
250x200 305 270 63 50 120 50 250 207 260 224 140 56
۷,۶۲۳,۴۰۰ تومان
۷,۲۴۲,۲۳۰ تومان
CR16.A/G
315x250 370 320 63 50 120 50 315 257 310 224 140 56
۹,۰۳۲,۰۰۰ تومان
۸,۵۸۰,۴۰۰ تومان
CR02.B
80x63 125 105 45 30 60 20 80 68 92 140* 65 27
۲,۲۹۹,۹۰۰ تومان
۲,۱۸۴,۹۰۵ تومان
CR03.B
100x63 145 105 45 30 60 20 100 68 92 140* 65 27
۲,۳۷۷,۵۰۰ تومان
۲,۲۵۸,۶۲۵ تومان
CR05.B
125x80 170 130 50 30 70 24* 125 87 112 160 80 30
۳,۱۶۰,۸۰۰ تومان
۳,۰۰۲,۷۶۰ تومان
CR06.B
160x80 205 130 50 30 70 24* 160 87 112 160 80 30
۳,۳۴۹,۳۰۰ تومان
۳,۱۸۱,۸۳۵ تومان
CR07.B
125x100 170 150 56 40 90 32 125 107 140 180 95 37
۴,۳۸۸,۴۰۰ تومان
۴,۱۶۸,۹۸۰ تومان
CR09.B
200x100 245 150 56 40 90 32 200 107 140 180 95 37
۴,۸۶۷,۰۰۰ تومان
۴,۶۲۳,۶۵۰ تومان
CR10.B
160x125 215 180 56 40 90 32 160 132 165 180 95 37
۴,۷۵۴,۴۰۰ تومان
۴,۵۱۶,۶۸۰ تومان
CR11.B
200x125 255 180 56 40 90 32 200 132 165 180 95 37
۵,۱۰۲,۶۰۰ تومان
۴,۸۴۷,۴۷۰ تومان
CR12.B
250x125 305 180 56 40 90 32 250 132 165 180 95 37
۵,۵۴۷,۸۰۰ تومان
۵,۲۷۰,۴۱۰ تومان
CR14.B
250x160 305 225 63 50 120 40 250 167 210 224 140 48
۹,۲۸۹,۶۰۰ تومان
۸,۸۲۵,۱۲۰ تومان
CR15.B
250x200 305 270 63 50 120 50 250 207 260 224 140 56
۱۱,۸۸۰,۵۰۰ تومان
۱۱,۲۸۶,۴۷۵ تومان
CR16.B
315x250 370 320 63 50 120 50 315 257 310 224 140 56
۱۳,۲۸۹,۱۰۰ تومان
۱۲,۶۲۴,۶۴۵ تومان
CR01.B
63x50 95 84 40 25 50 20 72 55 77 140 65 22
تماس بگیرید
CR01.A/.R
63x50 95 84 40 25 50 20 72 55 77 140 65 22
تماس بگیرید
CR04.A/R
100x80 145 130 50 30 70 24* 100 87 112 160 80 30
۱,۴۲۰,۵۰۰ تومان
۱,۳۴۹,۴۷۵ تومان
CR08.A/R
160x100 205 150 56 40 90 32 160 107 140 180 95 37
۲,۵۲۶,۹۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۵۵۵ تومان
CR09.A/R
200x100 245 150 56 40 90 32 200 107 140 180 95 37
۲,۸۸۴,۴۰۰ تومان
۲,۷۴۰,۱۸۰ تومان
CR11.A/R
200x125 255 180 56 40 90 32 200 132 165 180 95 37
۳,۱۲۰,۷۰۰ تومان
۲,۹۶۴,۶۶۵ تومان
CR12.A/R
250x125 305 180 56 40 90 32 250 132 165 180 95 37
۳,۵۶۶,۰۰۰ تومان
۳,۳۸۷,۷۰۰ تومان
CR13.A/R
200x160 255 225 63 50 120 40 200 167 210 224 140 48
۵,۰۲۳,۲۰۰ تومان
۴,۷۷۲,۰۴۰ تومان
CR14.A/R
250x160 305 225 63 50 120 40 250 167 210 224 140 48
۵,۶۶۹,۸۰۰ تومان
۵,۳۸۶,۳۱۰ تومان
CR15.A/.R
250x200 305 270 63 50 120 50 250 207 260 224 140 56
۷,۶۲۳,۴۰۰ تومان
۷,۲۴۲,۲۳۰ تومان
CR16.A/R
315x250 370 320 63 50 120 50 315 257 310 224 140 56
۹,۰۳۲,۰۰۰ تومان
۸,۵۸۰,۴۰۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد