كفشك چدنی سطح كار مستطیل

Rectangular Die Set

مشخصات :
ایجاد تیکت
تصویر كفشك چدنی سطح كار مستطیل
تصویر كفشك چدنی سطح كار مستطیل
تصویر كفشك چدنی سطح كار مستطیل
کد سفارش سطح کار a2 b2 c1 c2 c3 d2 e f f1 l l1 r ابعاد لقی(µm) قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
کد سفارش: CR01.A/.G
63x50 95 84 40 25 50 20 72 55 77 140 65 22 15-21
تماس بگیرید
کد سفارش: CR02.A/.G
80x63 125 105 45 30 60 20 80 68 92 140* 65 27 15-21
۸۳۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR03.A/.G
100x63 145 105 45 30 60 20 100 68 92 140* 65 27 15-21
۸۹۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR04.A/.G
100x80 145 130 50 30 70 24* 100 87 112 160 80 30 18-25
۱,۰۴۱,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR05.A/.G
125x80 170 130 50 30 70 24* 125 87 112 160 80 30 18-25
۱,۱۶۱,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR06.A/.G
160x80 205 130 50 30 70 24* 160 87 112 160 80 30 18-25
۱,۲۹۴,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR07.A/.G
125x100 170 150 56 40 90 32 125 107 140 180 95 37 20-28
۱,۷۶۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR08.A/.G
160x100 205 150 56 40 90 32 160 107 140 180 95 37 20-28
۱,۸۵۲,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR09.A/.G
200x100 245 150 56 40 90 32 200 107 140 180 95 37 20-28
۲,۱۱۴,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR10.A/.G
160x125 215 180 56 40 90 32 160 132 165 180 95 37 20-28
۲,۰۲۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR11.A/.G
200x125 255 180 56 40 90 32 200 132 165 180 95 37 20-28
۲,۲۸۷,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR12.A/.G
250x125 305 180 56 40 90 32 250 132 165 180 95 37 20-28
۲,۶۱۳,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR13.A/.G
200x160 255 225 63 50 120 40 200 167 210 224 140 48 22-31
۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR14.A/.G
250x160 305 225 63 50 120 40 250 167 210 224 140 48 22-31
۴,۱۵۴,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR15.A/.G
250x200 305 270 63 50 120 50 250 207 260 224 140 56 25-35
۵,۵۸۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR16.A/.G
315x250 370 320 63 50 120 50 315 257 310 224 140 56 25-35
۶,۶۱۷,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR02.B
80x63 125 105 45 30 60 20 80 68 92 140* 65 27
۱,۶۸۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR03.B
100x63 145 105 45 30 60 20 100 68 92 140* 65 27
۱,۷۴۲,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR04.B
100x80 145 130 50 30 70 24* 100 87 112 160 80 30
۲,۱۹۶,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR05.B
125x80 170 130 50 30 70 24* 125 87 112 160 80 30
۲,۳۱۶,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR06.B
160x80 205 130 50 30 70 24* 160 87 112 160 80 30
۲,۴۵۴,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR07.B
125x100 170 150 56 40 90 32 125 107 140 180 95 37
۳,۲۱۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR08.B
160x100 205 150 56 40 90 32 160 107 140 180 95 37
۳,۲۹۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR09.B
200x100 245 150 56 40 90 32 200 107 140 180 95 37
۳,۵۶۶,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR10.B
160x125 215 180 56 40 90 32 160 132 165 180 95 37
۳,۴۸۴,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR11.B
200x125 255 180 56 40 90 32 200 132 165 180 95 37
۳,۷۳۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR12.B
250x125 305 180 56 40 90 32 250 132 165 180 95 37
۴,۰۶۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR13.B
200x160 255 225 63 50 120 40 200 167 210 224 140 48
۶,۳۳۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR14.B
250x160 305 225 63 50 120 40 250 167 210 224 140 48
۶,۸۰۶,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR15.B
250x200 305 270 63 50 120 50 250 207 260 224 140 56
۸,۷۰۴,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR16.B
315x250 370 320 63 50 120 50 315 257 310 224 140 56
۹,۷۳۶,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR01.B
63x50 95 84 40 25 50 20 72 55 77 140 65 22
تماس بگیرید
کد سفارش: CR01.A/.R
63x50 95 84 40 25 50 20 72 55 77 140 65 22 21-32
تماس بگیرید
کد سفارش: CR02.A/.R
80x63 125 105 45 30 60 20 80 68 92 140* 65 27 21-32
۸۳۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR03.A/.R
100x63 145 105 45 30 60 20 100 68 92 140* 65 27 21-32
۸۹۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR04.A/.R
100x80 145 130 50 30 70 24* 100 87 112 160 80 30 25-37
۱,۰۴۱,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR05.A/.R
125x80 170 130 50 30 70 24* 125 87 112 160 80 30 25-37
۱,۱۶۱,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR06.A/.R
160x80 205 130 50 30 70 24* 160 87 112 160 80 30 25-37
۱,۲۹۴,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR07.A/.R
125x100 170 150 56 40 90 32 125 107 140 180 95 37 28-40
۱,۷۶۹,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR08.A/.R
160x100 205 150 56 40 90 32 160 107 140 180 95 37 28-40
۱,۸۵۲,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR09.A/.R
200x100 245 150 56 40 90 32 200 107 140 180 95 37 28-40
۲,۱۱۴,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR11.A/.R
200x125 255 180 56 40 90 32 200 132 165 180 95 37 28-40
۲,۲۸۷,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR12.A/.R
250x125 305 180 56 40 90 32 250 132 165 180 95 37 28-40
۲,۶۱۳,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR13.A/.R
200x160 255 225 63 50 120 40 200 167 210 224 140 48 31-42
۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR14.A/.R
250x160 305 225 63 50 120 40 250 167 210 224 140 48 31-42
۴,۱۵۴,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR15.A/.R
250x200 305 270 63 50 120 50 250 207 260 224 140 56 35-46
۵,۵۸۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: CR16.A/.R
315x250 370 320 63 50 120 50 315 257 310 224 140 56 35-46
۶,۶۱۷,۰۰۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد