کفشک چدنی سطح كار مستطیل مدل CR

Rectangular Die Set

مشخصات :

● راهنما عقب
● DIN 9822

ایجاد تیکت
کفشک چدنی سطح كار مستطیل مدل CR
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل مدل CR
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل مدل CR
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل مدل CR
کد سفارش سطح کار a2 b2 c1 c2 c3 d2 e f f1 l l1 r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
CR01.A/.G
63x50 95 84 40 25 50 20 72 55 77 140 65 22
تماس بگیرید
CR02.A/G
80x63 125 105 45 30 60 20 80 68 92 140* 65 27
۸۳۸,۵۰۰ تومان
CR03.A/G
100x63 145 105 45 30 60 20 100 68 92 140* 65 27
۸۹۵,۰۰۰ تومان
CR04.A/G
100x80 145 130 50 30 70 24* 100 87 112 160 80 30
۱,۰۴۱,۰۰۰ تومان
CR05.A/G
125x80 170 130 50 30 70 24* 125 87 112 160 80 30
۱,۱۶۱,۰۰۰ تومان
CR06.A/G
160x80 205 130 50 30 70 24* 160 87 112 160 80 30
۱,۲۹۳,۵۰۰ تومان
CR07.A/G
125x100 170 150 56 40 90 32 125 107 140 180 95 37
۱,۷۶۹,۰۰۰ تومان
CR08.A/G
160x100 205 150 56 40 90 32 160 107 140 180 95 37
۱,۸۵۱,۵۰۰ تومان
CR09.A/G
200x100 245 150 56 40 90 32 200 107 140 180 95 37
۲,۱۱۳,۵۰۰ تومان
CR10.A/G
160x125 215 180 56 40 90 32 160 132 165 180 95 37
۲,۰۲۵,۰۰۰ تومان
CR11.A/.G
200x125 255 180 56 40 90 32 200 132 165 180 95 37
۲,۲۸۷,۰۰۰ تومان
CR12.A/G
250x125 305 180 56 40 90 32 250 132 165 180 95 37
۲,۶۱۲,۵۰۰ تومان
CR13.A/G
200x160 255 225 63 50 120 40 200 167 210 224 140 48
۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
CR14.A/G
250x160 305 225 63 50 120 40 250 167 210 224 140 48
۴,۱۵۴,۰۰۰ تومان
CR15.A/G
250x200 305 270 63 50 120 50 250 207 260 224 140 56
۵,۵۸۵,۰۰۰ تومان
CR16.A/G
315x250 370 320 63 50 120 50 315 257 310 224 140 56
۶,۶۱۷,۰۰۰ تومان
CR02.B
80x63 125 105 45 30 60 20 80 68 92 140* 65 27
۱,۶۸۵,۰۰۰ تومان
CR03.B
100x63 145 105 45 30 60 20 100 68 92 140* 65 27
۱,۷۴۲,۰۰۰ تومان
CR04.B
100x80 145 130 50 30 70 24* 100 87 112 160 80 30
۲,۱۹۶,۰۰۰ تومان
CR05.B
125x80 170 130 50 30 70 24* 125 87 112 160 80 30
۲,۳۱۶,۰۰۰ تومان
CR06.B
160x80 205 130 50 30 70 24* 160 87 112 160 80 30
۲,۴۵۴,۰۰۰ تومان
CR07.B
125x100 170 150 56 40 90 32 125 107 140 180 95 37
۳,۲۱۵,۰۰۰ تومان
CR08.B
160x100 205 150 56 40 90 32 160 107 140 180 95 37
۳,۲۹۷,۵۰۰ تومان
CR09.B
200x100 245 150 56 40 90 32 200 107 140 180 95 37
۳,۵۶۶,۰۰۰ تومان
CR10.B
160x125 215 180 56 40 90 32 160 132 165 180 95 37
۳,۴۸۳,۵۰۰ تومان
CR11.B
200x125 255 180 56 40 90 32 200 132 165 180 95 37
۳,۷۳۸,۵۰۰ تومان
CR12.B
250x125 305 180 56 40 90 32 250 132 165 180 95 37
۴,۰۶۴,۵۰۰ تومان
CR13.B
200x160 255 225 63 50 120 40 200 167 210 224 140 48
۶,۳۳۷,۵۰۰ تومان
CR14.B
250x160 305 225 63 50 120 40 250 167 210 224 140 48
۶,۸۰۶,۰۰۰ تومان
CR15.B
250x200 305 270 63 50 120 50 250 207 260 224 140 56
۸,۷۰۴,۰۰۰ تومان
CR16.B
315x250 370 320 63 50 120 50 315 257 310 224 140 56
۹,۷۳۶,۰۰۰ تومان
CR01.B
63x50 95 84 40 25 50 20 72 55 77 140 65 22
تماس بگیرید
CR01.A/.R
63x50 95 84 40 25 50 20 72 55 77 140 65 22
تماس بگیرید
CR02.A/R
80x63 125 105 45 30 60 20 80 68 92 140* 65 27
۸۳۹,۰۰۰ تومان
CR03.A/R
100x63 145 105 45 30 60 20 100 68 92 140* 65 27
۸۹۵,۰۰۰ تومان
CR04.A/R
100x80 145 130 50 30 70 24* 100 87 112 160 80 30
۱,۰۴۱,۰۰۰ تومان
CR05.A/R
125x80 170 130 50 30 70 24* 125 87 112 160 80 30
۱,۱۶۱,۰۰۰ تومان
CR06.A/R
160x80 205 130 50 30 70 24* 160 87 112 160 80 30
۱,۲۹۴,۰۰۰ تومان
CR07.A/R
125x100 170 150 56 40 90 32 125 107 140 180 95 37
۱,۷۶۹,۰۰۰ تومان
CR08.A/R
160x100 205 150 56 40 90 32 160 107 140 180 95 37
۱,۸۵۱,۵۰۰ تومان
CR09.A/R
200x100 245 150 56 40 90 32 200 107 140 180 95 37
۲,۱۱۳,۵۰۰ تومان
CR11.A/R
200x125 255 180 56 40 90 32 200 132 165 180 95 37
۲,۲۸۶,۵۰۰ تومان
CR12.A/R
250x125 305 180 56 40 90 32 250 132 165 180 95 37
۲,۶۱۲,۵۰۰ تومان
CR13.A/R
200x160 255 225 63 50 120 40 200 167 210 224 140 48
۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
CR14.A/R
250x160 305 225 63 50 120 40 250 167 210 224 140 48
۴,۱۵۴,۰۰۰ تومان
CR15.A/.R
250x200 305 270 63 50 120 50 250 207 260 224 140 56
۵,۵۸۵,۰۰۰ تومان
CR16.A/R
315x250 370 320 63 50 120 50 315 257 310 224 140 56
۶,۶۱۷,۰۰۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد