کفشک فولادی سطح كار مستطيل HR

Rectangular All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St 37
● راهنما عقب - تفويت سيستم راهنما,استحکام بیشتر صفحات
● نکته ها:
- کفشک مدل H با استفاده از ساختار کفشکهای E با استحکام بیشترصفحات و افزایش قطر سیستم راهنما و استفاده از بوش D016 ساخته شده است.
- ساخت کفشک فولادي با شکل و ابعاد متنوع مطابق سفارش امکان پذير است.
- جایگزین مناسب برای کفشک های چدنی.

ایجاد تیکت
کفشک فولادی سطح كار مستطيل HR
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HR
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HR
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HR
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HR
کد سفارش سطح کار (a1xb1) a2 b2 c1 c2 c4 d2 D e f l r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
HR01.A/R
100x75 145 115 33 33 36 24 44 100 100 140 35
تماس بگیرید
HR02.A/R
125x100 170 145 38 38 36 24 44 125 125 160 35
۳ ۶۵۵,۵۰ ₽
۳ ۴۷۳,۰۰ ₽
HR03.A/R
150x100 200 148 38 38 45 32 53 150 129 180 41 اتمام موجودی
HR04.A/R
200x125 250 165 38 38 45 32 53 200 154 180 41 اتمام موجودی
HR05.A/R
200x150 250 188 38 38 45 32 53 200 179 180 41 اتمام موجودی
HR06.A/R
250x200 305 245 48 48 45 40 63 250 234 200 48 اتمام موجودی
HR07.A/R
300x200 355 245 48 48 45 40 63 300 234 200 48
تماس بگیرید
HR08.A/R
350x200 405 245 48 48 45 40 63 350 234 200 48
تماس بگیرید
HR09.A/R
400x250 460 310 48 48 50 50 74 400 290 224 60
تماس بگیرید
HR10.A/R
400x300 460 360 48 48 50 50 74 400 340 224 60
تماس بگیرید
HR11.A/R
500x300 560 360 48 48 50 50 74 500 340 224 60
تماس بگیرید
HR01.B
100x75 145 115 33 33 56 24 44 100 100 140 35
تماس بگیرید
HR02.B
125x100 170 145 38 38 56 24 44 125 125 160 35
۶ ۷۹۵,۰۰ ₽
۶ ۴۵۵,۰۰ ₽
HR03.B
150x100 200 148 38 38 63 32 53 150 129 180 41 اتمام موجودی
HR04.B
200x125 250 165 38 38 63 32 53 200 154 180 41
۹ ۶۱۵,۵۰ ₽
۹ ۱۳۴,۵۰ ₽
HR05.B
200x150 250 188 38 38 63 32 53 200 179 180 41
۱۰ ۰۳۸,۵۰ ₽
۹ ۵۳۶,۵۰ ₽
HR06.B
250x200 305 245 48 48 71 40 63 250 234 200 48 اتمام موجودی
HR07.B
300x200 355 245 48 48 71 40 63 300 234 200 48
تماس بگیرید
HR08.B
350x200 405 245 48 48 71 40 63 350 234 200 48
تماس بگیرید
HR09.B
400250 460 310 48 48 80 50 74 400 290 224 60
تماس بگیرید
HR10.B
400x300 460 360 48 48 80 50 74 400 340 224 60
تماس بگیرید
HR11.B
500x300 560 360 48 48 80 50 74 500 340 224 60
تماس بگیرید
HR01.A/G
100x75 145 115 33 33 36 24 44 100 100 140 35
تماس بگیرید
HR02.A/G
125x100 170 145 38 38 36 24 44 125 125 160 35
۳ ۶۵۵,۵۰ ₽
۳ ۴۷۳,۰۰ ₽
HR03.A/G
150x100 200 148 38 38 45 32 53 150 129 180 41
۴ ۶۸۹,۰۰ ₽
۴ ۴۵۵,۰۰ ₽
HR04.A/G
200x125 250 165 38 38 45 32 53 200 154 180 41 اتمام موجودی
HR05.A/G
200x150 250 188 38 38 45 32 53 200 179 180 41
۶ ۰۴۸,۰۰ ₽
۵ ۷۴۶,۰۰ ₽
HR06.A/G
250x200 305 245 48 48 45 40 63 250 234 200 48
۹ ۰۲۴,۰۰ ₽
۸ ۵۷۳,۰۰ ₽
HR07.A/G
300x200 355 245 48 48 45 40 63 300 234 200 48
تماس بگیرید
HR08.A/G
350x200 405 245 48 48 45 40 63 350 234 200 48
تماس بگیرید
HR09.A/G
400x250 460 310 48 48 50 50 74 400 290 224 60
تماس بگیرید
HR10.A/G
400x300 460 360 48 48 50 50 74 400 340 224 60
تماس بگیرید
HR11.A/G
500x300 560 360 48 48 50 50 74 500 340 224 60
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد