كفشك فولادی سطح كار مستطيل

Rectangular All-Steel Die Set

مشخصات :
ایجاد تیکت
تصویر كفشك فولادی سطح كار مستطيل
تصویر كفشك فولادی سطح كار مستطيل
کد سفارش سطح کار a2 b2 c1 c2 c4 d2 D e f l r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
کد سفارش: HR01.A
100x75 145 115 33 33 36 24 44 100 100 140 35
تماس بگیرید
کد سفارش: HR02.A
125x100 170 145 38 38 36 24 44 125 125 160 35
تماس بگیرید
کد سفارش: HR03.A
150x100 200 148 38 38 45 32 53 150 129 180 41
تماس بگیرید
کد سفارش: HR04.A
200x125 250 165 38 38 45 32 53 200 154 180 41
تماس بگیرید
کد سفارش: HR05.A
200x150 250 188 38 38 45 32 53 200 179 180 41
تماس بگیرید
کد سفارش: HR06.A
250x200 305 245 48 48 45 40 63 250 234 200 48
۳۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: HR07.A
300x200 355 245 48 48 45 40 63 300 234 200 48
تماس بگیرید
کد سفارش: HR08.A
350x200 405 245 48 48 45 40 63 350 234 200 48
تماس بگیرید
کد سفارش: HR09.A
400x250 460 310 48 48 50 50 74 400 290 224 60
تماس بگیرید
کد سفارش: HR10.A
400x300 460 360 48 48 50 50 74 400 340 224 60
تماس بگیرید
کد سفارش: HR11.A
500x300 560 360 48 48 50 50 74 500 340 224 60
تماس بگیرید
کد سفارش: HR01.B
100x75 145 115 33 33 56 24 44 100 100 140 35
تماس بگیرید
کد سفارش: HR02.B
125x100 170 145 38 38 56 24 44 125 125 160 35
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: HR03.B
150x100 200 148 38 38 63 32 53 150 129 180 41
۳,۳۶۷,۰۰۰ تومان
کد سفارش: HR04.B
200x125 250 165 38 38 63 32 53 200 154 180 41
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: HR05.B
200x150 250 188 38 38 63 32 53 200 179 180 41
۳,۹۱۵,۰۰۰ تومان
کد سفارش: HR06.B
250x200 305 245 48 48 71 40 63 250 234 200 48
۵,۵۱۶,۰۰۰ تومان
کد سفارش: HR07.B
300x200 355 245 48 48 71 40 63 300 234 200 48
تماس بگیرید
کد سفارش: HR08.B
350x200 405 245 48 48 71 40 63 350 234 200 48
تماس بگیرید
کد سفارش: HR09.B
400250 460 310 48 48 80 50 74 400 290 224 60
تماس بگیرید
کد سفارش: HR10.B
400x300 460 360 48 48 80 50 74 400 340 224 60
تماس بگیرید
کد سفارش: HR11.B
500x300 560 360 48 48 80 50 74 500 340 224 60
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد