کفشک فولادی سطح كار مستطيل HR

Rectangular All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St 37
● راهنما عقب - تفويت سيستم راهنما,استحکام بیشتر صفحات
● نکته ها:
- کفشک مدل H با استفاده از ساختار کفشکهای E با استحکام بیشترصفحات و افزایش قطر سیستم راهنما و استفاده از بوش D016 ساخته شده است.
- ساخت کفشک فولادي با شکل و ابعاد متنوع مطابق سفارش امکان پذير است.
- جایگزین مناسب برای کفشک های چدنی.


  فایل CATPart   فایل STP

تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HR
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HR
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HR
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HR

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سطح کار (a1xb1) a2 b2 c1 c2 d2 l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
HR04.B
200x125 250 165 38 38 32 180
۵,۱۱۸,۷۰۰ تومان
۴,۸۶۲,۷۶۵ تومان
HR05.B
200x150 250 188 38 38 32 180
۵,۳۴۳,۹۰۰ تومان
۵,۰۷۶,۷۰۵ تومان
HR06.B
250x200 305 245 48 48 40 200
۷,۵۲۸,۸۰۰ تومان
۷,۱۵۲,۳۶۰ تومان
HR02.A/G
125x100 170 145 38 38 24 160
۱,۹۴۵,۹۰۰ تومان
۱,۸۴۸,۶۰۵ تومان
HR03.A/G
150x100 200 148 38 38 32 180
۲,۴۹۶,۲۰۰ تومان
۲,۳۷۱,۳۹۰ تومان
HR04.A/G
200x125 250 165 38 38 32 180
۳,۰۰۲,۰۰۰ تومان
۲,۸۵۱,۹۰۰ تومان
HR05.A/G
200x150 250 188 38 38 32 180
۳,۲۱۹,۷۰۰ تومان
۳,۰۵۸,۷۱۵ تومان
HR01.A/R
100x75 145 115 33 33 24 140
تماس بگیرید
HR02.A/R
125x100 170 145 38 38 24 160
۱,۹۴۵,۹۰۰ تومان
۱,۸۴۸,۶۰۵ تومان
HR03.A/R
150x100 200 148 38 38 32 180
۲,۴۹۶,۲۰۰ تومان
۲,۳۷۱,۳۹۰ تومان
HR04.A/R
200x125 250 165 38 38 32 180
۳,۰۰۲,۰۰۰ تومان
۲,۸۵۱,۹۰۰ تومان
HR05.A/R
200x150 250 188 38 38 32 180
۳,۲۱۹,۷۰۰ تومان
۳,۰۵۸,۷۱۵ تومان
HR06.A/R
250x200 305 245 48 48 40 200
۴,۸۰۳,۸۰۰ تومان
۴,۵۶۳,۶۱۰ تومان
HR07.A/R
300x200 355 245 48 48 40 200
تماس بگیرید
HR08.A/R
350x200 405 245 48 48 40 200
تماس بگیرید
HR09.A/R
400x250 460 310 48 48 50 224
تماس بگیرید
HR10.A/R
400x300 460 360 48 48 50 224
تماس بگیرید
HR11.A/R
500x300 560 360 48 48 50 224
تماس بگیرید
HR01.B
100x75 145 115 33 33 24 140
تماس بگیرید
HR02.B
125x100 170 145 38 38 24 160
۳,۶۱۷,۲۰۰ تومان
۳,۴۳۶,۳۴۰ تومان
HR03.B
150x100 200 148 38 38 32 180
۴,۵۹۴,۹۰۰ تومان
۴,۳۶۵,۱۵۵ تومان
HR07.B
300x200 355 245 48 48 40 200
تماس بگیرید
HR08.B
350x200 405 245 48 48 40 200
تماس بگیرید
HR09.B
400250 460 310 48 48 50 224
تماس بگیرید
HR10.B
400x300 460 360 48 48 50 224
تماس بگیرید
HR11.B
500x300 560 360 48 48 50 224
تماس بگیرید
HR01.A/G
100x75 145 115 33 33 24 140
تماس بگیرید
HR06.A/G
250x200 305 245 48 48 40 200
۴,۸۰۳,۸۰۰ تومان
۴,۵۶۳,۶۱۰ تومان
HR07.A/G
300x200 355 245 48 48 40 200
تماس بگیرید
HR08.A/G
350x200 405 245 48 48 40 200
تماس بگیرید
HR09.A/G
400x250 460 310 48 48 50 224
تماس بگیرید
HR10.A/G
400x300 460 360 48 48 50 224
تماس بگیرید
HR11.A/G
500x300 560 360 48 48 50 224
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد