کفشک فولادی سطح كار مستطيل HR

Rectangular All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St 37
● راهنما عقب - تفويت سيستم راهنما,استحکام بیشتر صفحات
● نکته ها:
- کفشک مدل H با استفاده از ساختار کفشکهای E با استحکام بیشترصفحات و افزایش قطر سیستم راهنما و استفاده از بوش D016 ساخته شده است.
- ساخت کفشک فولادي با شکل و ابعاد متنوع مطابق سفارش امکان پذير است.
- جایگزین مناسب برای کفشک های چدنی.

تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HR
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HR
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HR
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل HR

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سطح کار (a1xb1) a2 b2 c1 c2 d2 l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
HR03.B
150x100 200 148 38 38 32 180
€۱۴۶/۳۵
€۱۳۹/۰۳
HR04.B
200x125 250 165 38 38 32 180
€۱۶۳/۰۳
€۱۵۴/۸۸
HR06.B
250x200 305 245 48 48 40 200
€۲۳۹/۷۹
€۲۲۷/۸۰
HR02.A/G
125x100 170 145 38 38 24 160
€۶۱/۹۸
€۵۸/۸۸
HR03.A/G
150x100 200 148 38 38 32 180
€۷۹/۵۰
€۷۵/۵۳
HR01.A/R
100x75 145 115 33 33 24 140
تماس بگیرید
HR02.A/R
125x100 170 145 38 38 24 160
€۶۱/۹۸
€۵۸/۸۸
HR03.A/R
150x100 200 148 38 38 32 180
€۷۹/۵۰
€۷۵/۵۳
HR04.A/R
200x125 250 165 38 38 32 180
€۹۵/۶۱
€۹۰/۸۳
HR05.A/R
200x150 250 188 38 38 32 180
€۱۰۲/۵۵
€۹۷/۴۲
HR06.A/R
250x200 305 245 48 48 40 200
€۱۵۳/۰۰
€۱۴۵/۳۵
HR07.A/R
300x200 355 245 48 48 40 200
تماس بگیرید
HR08.A/R
350x200 405 245 48 48 40 200
تماس بگیرید
HR09.A/R
400x250 460 310 48 48 50 224
تماس بگیرید
HR10.A/R
400x300 460 360 48 48 50 224
تماس بگیرید
HR11.A/R
500x300 560 360 48 48 50 224
تماس بگیرید
HR01.B
100x75 145 115 33 33 24 140
تماس بگیرید
HR02.B
125x100 170 145 38 38 24 160
€۱۱۵/۲۱
€۱۰۹/۴۵
HR05.B
200x150 250 188 38 38 32 180
€۱۷۰/۲۰
€۱۶۱/۶۹
HR07.B
300x200 355 245 48 48 40 200
تماس بگیرید
HR08.B
350x200 405 245 48 48 40 200
تماس بگیرید
HR09.B
400250 460 310 48 48 50 224
تماس بگیرید
HR10.B
400x300 460 360 48 48 50 224
تماس بگیرید
HR11.B
500x300 560 360 48 48 50 224
تماس بگیرید
HR01.A/G
100x75 145 115 33 33 24 140
تماس بگیرید
HR04.A/G
200x125 250 165 38 38 32 180
€۹۵/۶۱
€۹۰/۸۳
HR05.A/G
200x150 250 188 38 38 32 180
€۱۰۲/۵۵
€۹۷/۴۲
HR06.A/G
250x200 305 245 48 48 40 200
€۱۵۳/۰۰
€۱۴۵/۳۵
HR07.A/G
300x200 355 245 48 48 40 200
تماس بگیرید
HR08.A/G
350x200 405 245 48 48 40 200
تماس بگیرید
HR09.A/G
400x250 460 310 48 48 50 224
تماس بگیرید
HR10.A/G
400x300 460 360 48 48 50 224
تماس بگیرید
HR11.A/G
500x300 560 360 48 48 50 224
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد