کفشک فولادی سطح كار مستطيل مدل ER

Rectangular All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St 37
● راهنما عقب
● نکته ها :
- قیمت مناسب.
- استحکام مطلوب مقایسه با نمونه های چدنی کم ضخامت.
- کوتاه بودن ارتفاع(مناسب برای پرسهای با دهانه کوچک).
- ساخت کفشک فولادی با شکل و ابعاد متنوع طبق سفارش مشتری امکان پذیر است.

ایجاد تیکت
کفشک فولادی سطح كار مستطيل مدل ER
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل مدل ER
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل مدل ER
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل مدل ER
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل مدل ER
کد سفارش سطح کار (a1xb1) a2 b2 c1 c2 c3 d2 e f l r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
ER01.A/R
100x75 145 108 24 24 58 20 100 93 125 29
$۲۸.۷۳
ER02.A/R
125x100 170 128 33 33 58 20 125 118 140 29
$۴۰.۹۷
ER03.A/R
150x100 200 133 33 33 68 24 150 123 160 35
$۴۹.۹۹
ER04.A/R
200x125 250 163 33 33 68 24 200 148 160 35
$۶۲.۹۳
ER05.A/R
200x150 250 188 33 33 68 24 200 173 160 35
$۶۸.۵۶
ER06.A/R
250x200 305 237 38 38 88 32 250 227 180 41
$۱۱۲.۱۰
ER07.A/R
300x200 355 237 38 38 88 32 300 227 180 41
$۱۲۷.۷۳
ER08.A/R
350x200 405 237 38 38 88 32 350 227 180 41
$۱۴۱.۰۵
ER09.A/R
400x250 460 292 38 38 98 40 400 282 200 48
$۲۰۴.۱۹
ER10.A/R
400x300 460 342 38 38 98 40 400 332 200 48
$۲۲۹.۲۳
ER11.A/R
500x300 560 342 48 48 98 40 500 332 224 48
$۳۳۸.۲۵
ER01.A/G
100x75 145 108 24 24 58 20 100 93 125 29
$۲۸.۷۳
ER02.A/G
125x100 170 128 33 33 58 20 125 118 140 29
$۴۰.۹۷
ER03.A/G
150x100 200 133 33 33 68 24 150 123 160 35
$۴۹.۹۹
ER04.A/G
200x125 250 163 33 33 68 24 200 148 160 35
$۶۲.۹۳
ER05.A/G
200x150 250 188 33 33 68 24 200 173 160 35
$۶۸.۵۶
ER06.A/G
250x200 305 237 38 38 88 32 250 227 180 41
$۱۱۲.۱۰
ER07.A/G
300x200 355 237 38 38 88 32 300 227 180 41
$۱۲۷.۷۳
ER08.A/G
350x200 405 237 38 38 88 32 350 227 180 41
$۱۴۱.۰۵
ER09.A/G
400x250 460 292 38 38 98 40 400 282 200 48
$۲۰۴.۱۹
ER10.A/G
400x300 460 342 38 38 98 40 400 332 200 48
$۲۲۹.۲۳
ER11.A/G
500x300 560 342 48 48 98 40 500 332 224 48
$۳۳۸.۲۵
نظر خودتان را بنویسد