کفشک فولادی سطح كار مستطيل ER

Rectangular All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St 37
● راهنما عقب
● نکته ها :
- قیمت مناسب.
- استحکام مطلوب مقایسه با نمونه های چدنی کم ضخامت.
- کوتاه بودن ارتفاع(مناسب برای پرسهای با دهانه کوچک).
- ساخت کفشک فولادی با شکل و ابعاد متنوع طبق سفارش مشتری امکان پذیر است.

ایجاد تیکت
کفشک فولادی سطح كار مستطيل ER
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل ER
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل ER
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل ER
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطيل ER

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش سطح کار (a1xb1) a2 b2 c1 c2 c3 d2 l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
ER01.A/R
100x75 145 108 24 24 58 20 125
۲ ۱۶۸,۵۰ ₽
۲ ۱۶۸,۵۰ ₽
۲ ۰۶۰,۰۰ ₽
ER02.A/R
125x100 170 128 33 33 58 20 140
۳ ۰۹۲,۰۰ ₽
۳ ۰۹۲,۰۰ ₽
۲ ۹۳۷,۵۰ ₽
ER03.A/R
150x100 200 133 33 33 68 24 160
۳ ۷۷۳,۵۰ ₽
۳ ۷۷۳,۵۰ ₽
۳ ۵۸۵,۰۰ ₽
ER04.A/R
200x125 250 163 33 33 68 24 160
۴ ۷۵۰,۰۰ ₽
۴ ۷۵۰,۰۰ ₽
۴ ۵۱۲,۵۰ ₽
ER05.A/R
200x150 250 188 33 33 68 24 160
۵ ۱۷۵,۰۰ ₽
۵ ۱۷۵,۰۰ ₽
۴ ۹۱۶,۵۰ ₽
ER06.A/R
250x200 305 237 38 38 88 32 180
۸ ۴۶۲,۰۰ ₽
۸ ۴۶۲,۰۰ ₽
۸ ۰۳۸,۵۰ ₽
ER07.A/R
300x200 355 237 38 38 88 32 180
۹ ۶۴۱,۵۰ ₽
۹ ۶۴۱,۵۰ ₽
۹ ۱۵۹,۵۰ ₽
ER08.A/R
350x200 405 237 38 38 88 32 180
۱۰ ۶۴۷,۰۰ ₽
۱۰ ۶۴۷,۰۰ ₽
۱۰ ۱۱۴,۵۰ ₽
ER09.A/R
400x250 460 292 38 38 98 40 200
۱۵ ۴۱۳,۰۰ ₽
۱۵ ۴۱۳,۰۰ ₽
۱۴ ۶۴۲,۵۰ ₽
ER10.A/R
400x300 460 342 38 38 98 40 200
۱۷ ۳۰۳,۵۰ ₽
۱۷ ۳۰۳,۵۰ ₽
۱۶ ۴۳۸,۵۰ ₽
ER11.A/R
500x300 560 342 48 48 98 40 224
۲۵ ۵۳۳,۰۰ ₽
۲۵ ۵۳۳,۰۰ ₽
۲۴ ۲۵۶,۵۰ ₽
ER01.A/G
100x75 145 108 24 24 58 20 125
۲ ۱۶۸,۵۰ ₽
۲ ۱۶۸,۵۰ ₽
۲ ۰۶۰,۰۰ ₽
ER02.A/G
125x100 170 128 33 33 58 20 140
۳ ۰۹۲,۰۰ ₽
۳ ۰۹۲,۰۰ ₽
۲ ۹۳۷,۵۰ ₽
ER03.A/G
150x100 200 133 33 33 68 24 160
۳ ۷۷۳,۵۰ ₽
۳ ۷۷۳,۵۰ ₽
۳ ۵۸۵,۰۰ ₽
ER04.A/G
200x125 250 163 33 33 68 24 160
۴ ۷۵۰,۰۰ ₽
۴ ۷۵۰,۰۰ ₽
۴ ۵۱۲,۵۰ ₽
ER05.A/G
200x150 250 188 33 33 68 24 160
۵ ۱۷۵,۰۰ ₽
۵ ۱۷۵,۰۰ ₽
۴ ۹۱۶,۵۰ ₽
ER06.A/G
250x200 305 237 38 38 88 32 180
۸ ۴۶۲,۰۰ ₽
۸ ۴۶۲,۰۰ ₽
۸ ۰۳۸,۵۰ ₽
ER07.A/G
300x200 355 237 38 38 88 32 180
۹ ۶۴۱,۵۰ ₽
۹ ۶۴۱,۵۰ ₽
۹ ۱۵۹,۵۰ ₽
ER08.A/G
350x200 405 237 38 38 88 32 180
۱۰ ۶۴۷,۰۰ ₽
۱۰ ۶۴۷,۰۰ ₽
۱۰ ۱۱۴,۵۰ ₽
ER09.A/G
400x250 460 292 38 38 98 40 200
۱۵ ۴۱۳,۰۰ ₽
۱۵ ۴۱۳,۰۰ ₽
۱۴ ۶۴۲,۵۰ ₽
ER10.A/G
400x300 460 342 38 38 98 40 200
۱۷ ۳۰۳,۵۰ ₽
۱۷ ۳۰۳,۵۰ ₽
۱۶ ۴۳۸,۵۰ ₽
ER11.A/G
500x300 560 342 48 48 98 40 224
۲۵ ۵۳۳,۰۰ ₽
۲۵ ۵۳۳,۰۰ ₽
۲۴ ۲۵۶,۵۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد