زیرسری دقیق E313

PRECISION SUPPORTS

مشخصات :

● جنس: فولاد عملیات حرارتی شده

تصویر زیرسری دقیق E313
تصویر زیرسری دقیق E313

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d L قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E313/30x30
30 30
€۱/۶۳
€۱/۵۵
E313/30x20
30 20
€۱/۵۵
€۱/۴۷
E313/30x40
30 40
€۱/۷۳
€۱/۶۵
E313/30x50
30 50
€۱/۸۱
€۱/۷۲
E313/30x60
30 60
€۱/۸۹
€۱/۸۰
E313/45x20
45 20
€۱/۸۹
€۱/۸۰
E313/45x30
45 30
€۲/۰۴
€۱/۹۴
E313/45x40
45 40
€۲/۲۳
€۲/۱۱
E313/45x50
45 50
€۲/۳۸
€۲/۲۶
E313/45x60
45 60
€۱/۹۷
€۱/۸۸
نظر خودتان را بنویسد