زیرسری دقیق E313

PRECISION SUPPORTS

مشخصات :

● جنس: فولاد عملیات حرارتی شده

تصویر زیرسری دقیق E313
تصویر زیرسری دقیق E313

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d L قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
E313/30x20
30 20
۸۴,۵۰ ₽
۸۰,۵۰ ₽
E313/30x30
30 30
۸۹,۰۰ ₽
۸۴,۵۰ ₽
E313/30x40
30 40
۹۴,۵۰ ₽
۹۰,۰۰ ₽
E313/30x50
30 50
۹۹,۰۰ ₽
۹۴,۰۰ ₽
E313/30x60
30 60
۱۰۳,۵۰ ₽
۹۸,۰۰ ₽
E313/45x20
45 20
۱۰۳,۵۰ ₽
۹۸,۰۰ ₽
E313/45x30
45 30
۱۱۱,۵۰ ₽
۱۰۶,۰۰ ₽
E313/45x40
45 40
۱۲۱,۵۰ ₽
۱۱۵,۵۰ ₽
E313/45x50
45 50
۱۳۰,۰۰ ₽
۱۲۳,۵۰ ₽
E313/45x60
45 60
۱۰۸,۰۰ ₽
۱۰۲,۵۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد