روبند تخت

PLAIN CLAMP

مشخصات :
جنس : فولاد عملیات حرارتی شده
ایجاد تیکت
تصویر روبند تخت
کد سفارش | a2 b1 b2 b3 c-2 e1 e2 d2 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
کد سفارش: E307/8
M8 9 60 25 10 12 13 22 -
تماس بگیرید
کد سفارش: E307/10
M10 11 80 30 12 15 15 30 M10
۱۳۰,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E307/12,14
M12,14 14 100 40 14 20 21 40 M12
تماس بگیرید
کد سفارش: E307/16,18
M16,18 18 125 50 18 25 26 45 M16
تماس بگیرید
کد سفارش: E307/20,22
M20,22 22 160 60 22 30 30 60 M20
تماس بگیرید
کد سفارش: E307/24
M24 26 200 70 26 30 35 80 M24
۴۷۸,۰۰۰ تومان
کد سفارش: E307/30
M30 33 315 80 30 50 45 130 M30
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد