صفحات مگنت تخت | MAG01

Permanent Magnetic Chuck

مشخصات :

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سایز توضیحات قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
MAG01-1515S
150*150 دارای مگنت قوی
€۰/۰۰
MAG01-1530S
150*300 دارای مگنت قوی
€۰/۰۰
MAG01-2040S
200*400 دارای مگنت قوی
€۲۹۲/۲۰
MAG01-3040S
300*400 دارای مگنت قوی
€۴۰۹/۰۸
MAG01-3050S
300*500 دارای مگنت قوی
€۵۰۸/۴۳
MAG01-3060S
300*600 دارای مگنت قوی
€۶۱۰/۷۰
نظر خودتان را بنویسد