صفحات مگنت تخت | MAG01

Permanent Magnetic Chuck

مشخصات :

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سایز توضیحات قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
MAG01-1515S
150x150 دارای مگنت قوی 200N/Cm2
۸ ۶۹۵,۵۰ ₽
MAG01-1530S
150x300 دارای مگنت قوی 200N/Cm2
۰,۰۰ ₽
MAG01-2040S
200x400 دارای مگنت قوی 200N/Cm2
۱۵ ۹۵۵,۵۰ ₽
MAG01-3040S
300x400 دارای مگنت قوی 200N/Cm2
۲۲ ۳۳۷,۵۰ ₽
MAG01-3050S
300x500 دارای مگنت قوی 200N/Cm2
۳۲ ۱۷۴,۰۰ ₽
MAG01-3060S
300x600 دارای مگنت قوی 200N/Cm2
۳۳ ۳۴۶,۵۰ ₽
MAG01-3080S
300x800 دارای مگنت قوی 200N/Cm2
۰,۰۰ ₽
MAG01-4060S
400x600 دارای مگنت قوی 200N/Cm2
۰,۰۰ ₽
MAG01-4080S
400x800 دارای مگنت قوی 200N/Cm2
۰,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد