بدنه قالب M4040

Mould M4040

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

ایجاد تیکت
بدنه قالب M4040
تصویر بدنه قالب M4040
تصویر بدنه قالب M4040
تصویر بدنه قالب M4040
تصویر بدنه قالب M4040
کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e2 e3 d3 جنس a1 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
F96/4040/36#1.0037
4040 446 396 36 324 324 100 42 1.0037 اتمام موجودی
F95/4040/36#1.0037
4040 446 396 36 324 324 230 42 1.0037 اتمام موجودی
F91/4040/36#1.0037
4040 446 396 36 324 230 1.0037 اتمام موجودی
F90/4040/36#1.0037
4040 446 396 36 324 230 1.0037
تماس بگیرید
F80/4040/76#1.2312
4040 396 76 324 324 230 42 1.2312 396 M16 اتمام موجودی
F80/4040/76#1.2311
4040 396 76 324 324 230 42 1.2311 396 M16 اتمام موجودی
F80/4040/76#1.7225
4040 396 76 324 324 230 42 1.7225 396 M16 اتمام موجودی
F80/4040/56#1.2312
4040 396 56 324 324 230 42 1.2312 396 M16 اتمام موجودی
F80/4040/56#1.2311
4040 396 56 324 324 230 42 1.2311 396 M16 اتمام موجودی
F80/4040/56#1.7225
4040 396 56 324 324 230 42 1.7225 396 M16 اتمام موجودی
F80/4040/46#1.2312
4040 396 46 324 324 230 42 1.2312 396 M16 اتمام موجودی
F80/4040/46#1.2311
4040 396 46 324 324 230 42 1.2311 396 M16 اتمام موجودی
F80/4040/46#1.7225
4040 396 46 324 324 230 42 1.7225 396 M16 اتمام موجودی
F80/4040/36#1.2312
4040 396 36 324 324 230 42 1.2312 396 M16 اتمام موجودی
F80/4040/36#1.2311
4040 396 36 324 324 230 42 1.2311 396 M16 اتمام موجودی
F80/4040/36#1.7225
4040 396 36 324 324 230 42 1.7225 396 M16 اتمام موجودی
F60/G2/4040/96#1.0037
4040 62 396 96 324 324 230 42 1.0037 اتمام موجودی
F60/G2/4040/76#1.0037
4040 62 396 76 324 324 230 42 1.0037 اتمام موجودی
F70/4040/36#1.0037
4040 396 36 324 230 42 1.0037 396 اتمام موجودی
F70/G2/4040/36#1.0037
4040 396 396 36 354 324 230 42 1.0037 اتمام موجودی
F51/4040/22#1.0037
4040 396 22 1.0037 268 240 314 اتمام موجودی
F50/4040/17#1.0037
4040 396 17 1.0037 10 268 240 314 اتمام موجودی
F60/4040/96#1.0037
4040 62 396 96 324 230 1.0037 اتمام موجودی
F60/4040/76#1.0037
4040 62 396 76 324 230 1.0037 اتمام موجودی
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد