بدنه قالب M3540

Mould

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

  فایل STP   فایل CATPart

تصویر بدنه قالب M3540
تصویر بدنه قالب M3540
تصویر بدنه قالب M3540
تصویر بدنه قالب M3540

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
F90/3540/27#1.0037
3540 396 396 27 274 230 1.0037
۰ تومان
F91/3540/27#1.0037
3540 396 396 27 274 230 1.0037
۰ تومان
F80/3540/46#1.2312
3540 396 46 274 230 1.2312 346 324 30 M12
۰ تومان
F80/3540/56#1.2312
3540 396 56 274 230 1.2312 346 324 30 M12
۰ تومان
F80/3540/76#1.2312
3540 396 76 274 230 1.2312 346 324 30 M12
۰ تومان
F80/3540/46#1.7225
3540 396 46 274 230 1.7225 346 324 30 M12
۰ تومان
F80/3540/56#1.7225
3540 396 56 274 230 1.7225 346 324 30 M12
۰ تومان
F80/3540/76#1.7225
3540 396 76 274 230 1.7225 346 324 30 M12
۰ تومان
F80/3540/56#1.2311
3540 396 56 274 230 1.2311 346 324 30 M12
۰ تومان
F80/3540/46#1.2311
3540 396 46 274 230 1.2311 346 324 30 M12
۰ تومان
F96/3540/27#1.0037
3540 396 396 27 274 100 1.0037 324 30
۰ تومان
F95/3540/27#1.0037
3540 396 396 27 274 230 1.0037 324 30
۰ تومان
F80/3540/76#1.2311
3540 396 76 274 230 1.2311 346 324 30 M12
۰ تومان
F60/G2/3540/96#1.0037
3540 62 396 96 274 230 1.0037 324 30
۰ تومان
F60/G2/3540/76#1.0037
3540 62 396 76 274 230 1.0037 324 30
۰ تومان
F70/3540/27#1.0037
3540 396 27 274 230 1.0037 346 30
۰ تومان
F70/G2/3540/27#1.0037
3540 346 396 27 274 230 1.0037 324 30
۰ تومان
F50/3540/17#1.0037
3540 396 17 1.0037 10 218 190 320
۰ تومان
F51/3540/22#1.0037
3540 396 22 1.0037 218 190 320
۰ تومان
F60/3540/96#1.0037
3540 62 396 96 274 230 1.0037
۰ تومان
F60/3540/76#1.0037
3540 62 396 76 274 230 1.0037
۰ تومان
F70/G2/3540/36#1.0037
3540 346 396 36 274 230 1.0037 324 30
۰ تومان
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد