بدنه قالب M3535

Mould M3535

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

تصویر بدنه قالب M3535
تصویر بدنه قالب M3535
تصویر بدنه قالب M3535
تصویر بدنه قالب M3535

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
F80/3535/36#1.2312-1.2311
3535 346 36 286 182 1.2312 346 286 42 M12
€۱۵۹/۵۸
€۱۵۱/۶۰
F80/3535/56#1.2312-1.2311
3535 346 56 286 182 1.2312 346 286 42 M12
€۲۲۷/۴۳
€۲۱۶/۰۶
F80/3535/46#1.2312-1.2311
3535 346 46 286 182 1.2312 346 286 42 M12
€۱۹۲/۸۹
€۱۸۳/۲۵
F90/3535/27#1.0037
3535 396 346 27 286 182 1.0037
€۰/۰۰
F80/3535/27#1.2312-1.2311
3535 346 27 286 182 1.2312 346 286 42 M12
€۱۳۰/۷۵
€۱۲۴/۲۱
F80/3535/76#1.2312-1.2311
3535 346 76 286 182 1.2312 346 286 42 M12
€۲۹۶/۵۵
€۲۸۱/۷۲
F80/3535/27#1.7225
3535 346 27 286 182 1.7225 346 286 42 M12
€۰/۰۰
F80/3535/46#1.7225
3535 346 46 286 182 1.7225 346 286 42 M12
€۰/۰۰
F80/3535/76#1.7225
3535 346 76 286 182 1.7225 346 286 42 M12
€۰/۰۰
F80/3535/56#1.7225
3535 346 56 286 182 1.7225 346 286 42 M12
€۰/۰۰
F60/3535/76#1.0037
3535 43 346 76 286 182 1.0037
€۰/۰۰
F70/3535/27#1.0037
3535 346 27 224 286 1.0037 346 42
€۰/۰۰
F60/3535/96#1.0037
3535 43 346 96 286 182 1.0037
€۰/۰۰
F50/3535/17#1.0037
3535 346 17 1.0037 10 258 190 282
€۰/۰۰
F51/3535/22#1.0037
3535 346 22 1.0037 258 190 282
€۰/۰۰
F91/3535/27#1.0037
3535 396 346 27 286 182 1.0037
€۰/۰۰
F70/3535/36#1.0037
3535 346 36 224 286 1.0037 346 42
€۰/۰۰
F80/3535/36#1.7225
3535 346 36 286 182 1.7225 346 286 42 M12
€۰/۰۰
F70/G2/3535/36#1.0037
3535 346 346 36 286 183 1.0037 286 42
€۰/۰۰
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد