بدنه قالب M3040

Mould

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

  فایل STP   فایل CATPart

تصویر بدنه قالب M3040
تصویر بدنه قالب M3040
تصویر بدنه قالب M3040
تصویر بدنه قالب M3040

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
F90/3040/27#1.0037
3040 346 396 27 248 280 1.0037
۰ تومان
F80/3040/27#1.2312-1.2311
3040 396 27 248 280 1.2312 296 344 30 M12
۴,۱۹۵,۶۰۰ تومان
۳,۹۸۵,۸۲۰ تومان
F80/3040/36#1.2312-1.2311
3040 396 36 248 280 1.2312 296 344 30 M12
۵,۲۵۱,۷۰۰ تومان
۴,۹۸۹,۱۱۵ تومان
F80/3040/46#1.2312-1.2311
3040 396 46 248 280 1.2312 296 344 30 M12
۶,۳۳۳,۶۰۰ تومان
۶,۰۱۶,۹۲۰ تومان
F70/3040/27#1.0037
3040 396 27 248 280 1.0037 296 30
۰ تومان
F60/3040/76#1.0037
3040 44 396 76 248 280 1.0037
۰ تومان
F60/3040/96#1.0037
3040 44 396 96 248 280 1.0037
۰ تومان
F50/3040/17#1.0037
3040 396 17 1.0037 8 206 184 332
۰ تومان
F51/3040/22#1.0037
3040 396 22 1.0037 206 184 332
۰ تومان
F91/3040/27#1.0037
3040 346 396 27 248 280 1.0037
۰ تومان
F80/3040/56#1.7225
3040 396 56 248 280 1.7225 296 344 30 M12
۰ تومان
F70/3040/36#1.0037
3040 396 36 248 280 1.0037 296 30
۰ تومان
F80/3040/27#1.7225
3040 396 27 248 280 1.7225 296 344 30 M12
۰ تومان
F80/3040/46#1.7225
3040 396 46 248 280 1.7225 296 344 30 M12
۰ تومان
F96/3040/27#1.0037
3040 346 396 27 248 100 1.0037 344 30
۰ تومان
F95/3040/27#1.0037
3040 346 396 27 248 280 1.0037 344 30
۰ تومان
F80/3040/76#1.2311
3040 396 76 248 280 1.2311 296 344 30 M12
۰ تومان
F80/3040/76#1.2312
3040 396 76 248 280 1.2312 296 344 30 M12
۰ تومان
F80/3040/76#1.7225
3040 396 76 248 280 1.7225 296 344 30 M12
۰ تومان
F80/3040/66#1.2311
3040 396 66 248 280 1.2311 296 344 30 M12
۰ تومان
F80/3040/66#1.2312
3040 396 66 248 280 1.2312 296 344 30 M12
۰ تومان
F80/3040/66#1.7225
3040 396 66 248 280 1.7225 296 344 30 M12
۰ تومان
F80/3040/56#1.2312-1.2311
3040 396 56 248 280 1.2312 296 344 30 M12
۷,۵۳۳,۸۰۰ تومان
۷,۱۵۷,۱۱۰ تومان
F80/3040/36#1.7225
3040 396 36 248 280 1.7225 296 344 30 M12
۰ تومان
F60/G2/3040/96#1.0037
3040 44 396 96 248 280 1.0037 344 30
۰ تومان
F60/G2/3040/76#1.0037
3040 44 396 76 248 280 1.0037 344 30
۰ تومان
F70/G2/3040/27#1.0037
3040 296 396 27 248 280 1.0037 344 30
۰ تومان
F60/3040/56#1.0037
3040 44 396 56 248 280 1.0037
۰ تومان
F70/G2/3040/36#1.0037
3040 296 396 36 248 280 1.0037 344 30
۰ تومان
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد