بدنه قالب M3035

Mould

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

ایجاد تیکت
بدنه قالب M3035
تصویر بدنه قالب M3035
تصویر بدنه قالب M3035
تصویر بدنه قالب M3035
تصویر بدنه قالب M3035
کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
F90/3035/27#1.0037
3035 346 346 27 248 230 1.0037
۴ ۰۸۵,۰۰ ₽
۳ ۸۸۱,۰۰ ₽
F80/3035/27#1.2312
3035 346 27 248 230 1.2312 296 294 30 M12 اتمام موجودی
F80/3035/36#1.2312
3035 346 36 248 230 1.2312 296 294 30 M12
۸ ۸۹۹,۰۰ ₽
۸ ۴۵۴,۵۰ ₽
F80/3035/46#1.2312
3035 346 46 248 230 1.2312 296 294 30 M12 اتمام موجودی
F80/3035/56#1.2312
3035 346 56 248 230 1.2312 296 294 30 M12
۱۲ ۷۲۱,۵۰ ₽
۱۲ ۰۸۵,۰۰ ₽
F70/3035/27#1.0037
3035 346 27 248 230 1.0037 296 30
۳ ۳۷۵,۰۰ ₽
۳ ۲۰۶,۵۰ ₽
F70/3035/36#1.0037
3035 346 36 248 230 1.0037 296 30 اتمام موجودی
F60/3035/76#1.0037
3035 44 346 76 248 230 1.0037 اتمام موجودی
F60/3035/96#1.0037
3035 44 346 96 248 230 1.0037 اتمام موجودی
F50/3035/17#1.0037
3035 346 17 1.0037 8 206 184 282
۲ ۰۸۶,۵۰ ₽
۱ ۹۸۲,۵۰ ₽
F51/3035/22#1.0037
3035 346 22 1.0037 206 184 282
۲ ۳۱۹,۰۰ ₽
۲ ۲۰۳,۰۰ ₽
F91/3035/27#1.0037
3035 346 346 27 248 230 1.0037
۳ ۸۰۳,۰۰ ₽
۳ ۶۱۳,۰۰ ₽
F80/3035/27#1.7225
3035 346 27 248 230 1.7225 296 294 30 M12 اتمام موجودی
F80/3035/36#1.7225
3035 346 36 248 230 1.7225 296 294 30 M12
۷ ۸۴۹,۵۰ ₽
۷ ۴۵۷,۰۰ ₽
F80/3035/46#1.7225
3035 346 46 248 230 1.7225 296 294 30 M12
۹ ۳۸۶,۵۰ ₽
۸ ۹۱۷,۰۰ ₽
F80/3035/56#1.7225
3035 346 56 248 230 1.7225 296 294 30 M12
۱۱ ۱۴۷,۵۰ ₽
۱۰ ۵۹۰,۰۰ ₽
F96/3035/27#1.0037
3035 346 346 27 248 100 1.0037 294 30 اتمام موجودی
F95/3035/27#1.0037
3035 346 346 27 248 230 1.0037 294 30 اتمام موجودی
F80/3035/76#1.2312
3035 346 76 248 230 1.2312 296 294 30 M12 اتمام موجودی
F80/3035/76#1.2311
3035 346 76 248 230 1.2311 296 294 30 M12 اتمام موجودی
F80/3035/76#1.7225
3035 346 76 248 230 1.7225 296 294 30 M12 اتمام موجودی
F80/3035/66#1.2312
3035 346 66 248 230 1.2312 296 294 30 M12 اتمام موجودی
F80/3035/66#1.2311
3035 346 66 248 230 1.2311 296 294 30 M12 اتمام موجودی
F80/3035/66#1.7225
3035 346 66 248 230 1.7225 296 294 30 M12 اتمام موجودی
F80/3035/56#1.2311
3035 346 56 248 230 1.2311 296 294 30 M12 اتمام موجودی
F80/3035/46#1.2311
3035 346 46 248 230 1.2311 296 294 30 M12 اتمام موجودی
F80/3035/36#1.2311
3035 346 36 248 230 1.2311 296 294 30 M12 اتمام موجودی
F80/3035/27#1.2311
3035 346 27 248 230 1.2311 296 294 30 M12 اتمام موجودی
F70/G2/3035/36#1.0037
3035 296 346 36 248 230 1.0037 294 30 اتمام موجودی
F70/G2/3035/27#1.0037
3035 296 346 27 248 230 1.0037 294 30 اتمام موجودی
F60/G2/3035/96#1.0037
3035 44 346 96 248 230 1.0037 294 30 اتمام موجودی
F60/G2/3035/76#1.0037
3035 44 346 76 248 230 1.0037 294 30 اتمام موجودی
F60/G2/3035/56#1.0037
3035 44 346 56 248 230 1.0037 294 30 اتمام موجودی
F60/3035/56#1.0037
3035 44 346 56 248 230 1.0037 اتمام موجودی
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد