بدنه M2530

Mould

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

  فایل STP   فایل CATPart

تصویر بدنه M2530
تصویر بدنه M2530
تصویر بدنه M2530
تصویر بدنه M2530

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
F80/2530/27#1.2312-1.2311
2530 296 27 198 180 1.2312 246 244 30 M12
۲,۹۱۲,۵۰۰ تومان
۲,۷۶۶,۸۷۵ تومان
F80/2530/36#1.2312-1.2311
2530 296 36 198 180 1.2312 246 244 30 M12
۳,۵۸۹,۹۰۰ تومان
۳,۴۱۰,۴۰۵ تومان
F80/2530/46#1.2312-1.2311
2530 296 46 198 180 1.2312 246 244 30 M12
۴,۳۱۴,۳۰۰ تومان
۴,۰۹۸,۵۸۵ تومان
F80/2530/56#1.2312-1.2311
2530 296 56 198 180 1.2312 246 244 30 M12
۵,۱۴۴,۳۰۰ تومان
۴,۸۸۷,۰۸۵ تومان
F90/2530/27#1.0037
2530 296 296 27 198 180 1.0037
۰ تومان
F80/2530/27#1.7225
2530 296 27 198 180 1.7225 246 244 30 M12
۰ تومان
F80/2530/36#1.7225
2530 296 36 198 180 1.7225 246 244 30 M12
۰ تومان
F80/2530/46#1.7225
2530 296 46 198 180 1.7225 246 244 30 M12
۰ تومان
F80/2530/56#1.7225
2530 296 56 198 180 1.7225 246 244 30 M12
۰ تومان
F70/2530/27#1.0037
2530 296 27 198 180 1.0037 246 30
۰ تومان
F60/2530/56#1.0037
2530 44 296 56 198 180 1.0037
۰ تومان
F70/2530/36#1.0037
2530 296 36 198 180 1.0037 246 30
۰ تومان
F60/2530/76#1.0037
2530 44 296 76 198 180 1.0037
۷۰۳,۵۰۰ تومان
۶۶۸,۳۲۵ تومان
F50/2530/12#1.0037
2530 296 12 1.0037 8 156 134 232
۰ تومان
F51/2530/17#1.0037
2530 296 17 1.0037 156 134 232
۰ تومان
F91/2530/27#1.0037
2530 296 296 27 198 180 1.0037
۰ تومان
F96/2530/27#1.0037
2530 296 296 27 170 100 1.0037 244 30
۰ تومان
F95/2530/27#1.0037
2530 296 296 27 198 180 1.0037 244 30
۰ تومان
F80/2530/76#1.2312
2530 296 76 198 180 1.2312 246 244 30 M12
۰ تومان
F80/2530/76#1.2311
2530 296 76 198 180 1.2311 246 244 30 M12
۰ تومان
F80/2530/76#1.7225
2530 296 76 198 180 1.7225 246 244 30 M12
۰ تومان
F80/2530/66#1.2312
2530 296 66 198 180 1.2312 246 244 30 M12
۰ تومان
F80/2530/66#1.2311
2530 296 66 198 180 1.2311 246 244 30 M12
۰ تومان
F80/2530/66#1.7225
2530 296 66 198 180 1.7225 246 244 30 M12
۰ تومان
F70/G2/2530/36#1.0037
2530 246 296 36 198 180 1.0037 244 30
۰ تومان
F70/G2/2530/27#1.0037
2530 246 296 27 198 180 1.0037 244 30
۰ تومان
F60/G2/2530/96#1.0037
2530 44 296 96 198 180 1.0037 244 30
۰ تومان
F60/G2/2530/76#1.0037
2530 44 296 76 198 180 1.0037 244 30
۰ تومان
F60/G2/2530/56#1.0037
2530 44 296 56 198 180 1.0037 244 30
۰ تومان
F60/2530/96#1.0037
2530 44 296 96 198 180 1.0037
۰ تومان
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد