بدنه قالب M2525

Mould

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

ایجاد تیکت
بدنه قالب M2525
تصویر بدنه قالب M2525
تصویر بدنه قالب M2525
تصویر بدنه قالب M2525
تصویر بدنه قالب M2525

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
F90/2525/27#1.0037
2525 296 246 27 198 130 1.0037
۲ ۹۹۷,۵۰ ₽
۲ ۹۹۷,۵۰ ₽
۲ ۸۴۸,۰۰ ₽
F80/2525/27#1.7225
2525 246 27 198 130 1.7225 246 194 30 M12
۴ ۸۸۱,۰۰ ₽
۴ ۸۸۱,۰۰ ₽
۴ ۶۳۷,۰۰ ₽
F80/2525/36#1.7225
2525 246 36 198 130 1.7225 246 194 30 M12
۰,۰۰ ₽
F80/2525/46#1.7225
2525 246 46 198 130 1.7225 246 194 30 M12
۷ ۰۸۶,۰۰ ₽
۷ ۰۸۶,۰۰ ₽
۶ ۷۳۱,۵۰ ₽
F80/2525/56#1.7225
2525 246 56 198 130 1.7225 246 194 30 M12
۸ ۴۰۲,۰۰ ₽
۸ ۴۰۲,۰۰ ₽
۷ ۹۸۲,۰۰ ₽
F80/2525/27#1.2312
2525 246 27 198 130 1.2312 246 194 30 M12
۵ ۴۱۷,۰۰ ₽
۵ ۴۱۷,۰۰ ₽
۵ ۱۴۶,۰۰ ₽
F80/2525/36#1.2312
2525 246 36 198 130 1.2312 246 194 30 M12
۰,۰۰ ₽
F80/2525/46#1.2312
2525 246 46 198 130 1.2312 246 194 30 M12
۷ ۹۷۸,۵۰ ₽
۷ ۹۷۸,۵۰ ₽
۷ ۵۷۹,۵۰ ₽
F80/2525/56#1.2312
2525 246 56 198 130 1.2312 246 194 30 M12
۹ ۴۷۲,۵۰ ₽
۹ ۴۷۲,۵۰ ₽
۸ ۹۹۹,۰۰ ₽
F70/2525/27#1.0037
2525 246 27 198 130 1.0037 246 30
۲ ۵۳۹,۵۰ ₽
۲ ۵۳۹,۵۰ ₽
۲ ۴۱۲,۵۰ ₽
F70/2525/36#1.0037
2525 246 36 198 130 1.0037 246 30
۳ ۱۶۶,۵۰ ₽
۳ ۱۶۶,۵۰ ₽
۳ ۰۰۸,۵۰ ₽
F60/2525/76#1.0037
2525 44 246 76 198 130 1.0037
۱ ۶۱۸,۰۰ ₽
۱ ۶۱۸,۰۰ ₽
۱ ۵۳۷,۰۰ ₽
F60/2525/56#1.0037
2525 44 246 56 198 130 1.0037
۱ ۳۱۸,۰۰ ₽
۱ ۳۱۸,۰۰ ₽
۱ ۲۵۲,۰۰ ₽
F50/2525/12#1.0037
2525 246 12 1.0037 8 156 134 182
۱ ۳۲۵,۰۰ ₽
۱ ۳۲۵,۰۰ ₽
۱ ۲۵۹,۰۰ ₽
F51/2525/17#1.0037
2525 246 17 1.0037 156 134 182
۱ ۴۳۲,۵۰ ₽
۱ ۴۳۲,۵۰ ₽
۱ ۳۶۱,۰۰ ₽
F91/2525/27#1.0037
2525 296 296 27 198 130 1.0037
۲ ۶۷۸,۰۰ ₽
۲ ۶۷۸,۰۰ ₽
۲ ۵۴۴,۰۰ ₽
F96/2525/27#1.0037
2525 296 246 27 198 100 1.0037 194 30
۰,۰۰ ₽
F95/2525/27#1.0037
2525 296 246 27 198 130 1.0037 194 30
۰,۰۰ ₽
F80/2525/76#1.2312
2525 246 76 198 130 1.2312 246 194 30 M12
۰,۰۰ ₽
F80/2525/76#1.2311
2525 246 76 198 130 1.2311 246 194 30 M12
۰,۰۰ ₽
F80/2525/76#1.7225
2525 246 76 198 130 1.7225 246 194 30 M12
۰,۰۰ ₽
F80/2525/66#1.2312
2525 246 66 198 130 1.2312 246 194 30 M12
۰,۰۰ ₽
F80/2525/66#1.2311
2525 246 66 198 130 1.2311 246 194 30 M12
۰,۰۰ ₽
F80/2525/66#1.7225
2525 246 66 198 130 1.7225 246 194 30 M12
۰,۰۰ ₽
F80/2525/56#1.2311
2525 246 56 198 130 1.2311 246 194 30 M12
۰,۰۰ ₽
F80/2525/46#1.2311
2525 246 46 198 130 1.2311 246 194 30 M12
۰,۰۰ ₽
F80/2525/36#1.2311
2525 246 36 198 130 1.2311 246 194 30 M12
۰,۰۰ ₽
F80/2525/27#1.2311
2525 246 27 198 130 1.2311 246 194 30 M12
۰,۰۰ ₽
F70/G2/2525/36#1.0037
2525 246 246 36 198 130 1.0037 194 30
۰,۰۰ ₽
F70/G2/2525/27#1.0037
2525 246 246 27 198 130 1.0037 194 30
۰,۰۰ ₽
F60/G2/2525/96#1.0037
2525 44 246 96 198 130 1.0037 194 30
۰,۰۰ ₽
F60/G2/2525/76#1.0037
2525 44 246 76 198 130 1.0037 194 30
۰,۰۰ ₽
F60/G2/2525/56#1.0037
2525 44 246 56 198 130 1.0037 194 30
۰,۰۰ ₽
F60/2525/96#1.0037
2525 44 246 96 198 130 1.0037
۰,۰۰ ₽
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد