بدنه قالب مدل M2030

Mould

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

ایجاد تیکت
بدنه قالب مدل M2030
تصویر بدنه قالب مدل M2030
تصویر بدنه قالب مدل M2030
تصویر بدنه قالب مدل M2030
تصویر بدنه قالب مدل M2030
کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
F90/2030/27#1.0037
2030 246 296 27 154 196 1.0037
۲ ۳۴۲,۵۰ ₽
۲ ۲۲۵,۵۰ ₽
F80/2030/36#1.2312
2030 296 36 154 196 1.2312 196 252 26 M10
۵ ۰۵۲,۵۰ ₽
۴ ۸۰۰,۰۰ ₽
F80/2030/46#1.2312
2030 296 46 154 196 1.2312 196 252 26 M10
۶ ۰۴۰,۰۰ ₽
۵ ۷۳۸,۰۰ ₽
F80/2030/56#1.2312
2030 296 56 154 196 1.2312 196 252 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2030/36#1.7225
2030 296 36 154 196 1.7225 196 252 26 M10
۴ ۵۱۵,۵۰ ₽
۴ ۲۹۰,۰۰ ₽
F80/2030/56#1.7225
2030 296 56 154 196 1.7225 196 252 26 M10
۰,۰۰ ₽
F60/2030/56#1.0037
2030 38 296 56 154 196 1.0037
۱ ۰۰۸,۵۰ ₽
۹۵۸,۰۰ ₽
F70/2030/27#1.0037
2030 296 27 154 196 1.0037 196 26
۱ ۹۳۰,۵۰ ₽
۱ ۸۳۴,۰۰ ₽
F60/2030/76#1.0037
2030 38 296 76 154 196 1.0037
۱ ۲۳۴,۵۰ ₽
۱ ۱۷۳,۰۰ ₽
F50/2030/12#1.0037
2030 296 12 1.0037 8 118 96 232
۱ ۰۳۸,۵۰ ₽
۹۸۶,۵۰ ₽
F51/2030/17#1.0037
2030 296 17 1.0037 118 96 232
۱ ۱۱۶,۵۰ ₽
۱ ۰۶۱,۰۰ ₽
F91/2030/27#1.0037
2030 246 296 27 154 196 1.0037
۲ ۰۹۲,۵۰ ₽
۱ ۹۸۸,۰۰ ₽
F80/2030/27#1.2312
2030 296 27 154 196 1.2312 196 252 26 M10
۴ ۱۰۵,۰۰ ₽
۳ ۹۰۰,۰۰ ₽
F80/2030/27#1.2311
2030 296 27 154 196 1.2311 196 252 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2030/27#1.7225
2030 296 27 154 196 1.7225 196 252 26 M10
۳ ۷۰۳,۰۰ ₽
۳ ۵۱۸,۰۰ ₽
F80/2030/36#1.2311
2030 296 36 154 196 1.2312 196 252 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2030/46#1.7225
2030 296 46 154 196 1.7225 196 252 26 M10
۵ ۳۶۸,۰۰ ₽
۵ ۰۹۹,۵۰ ₽
F80/2030/46#1.2311
2030 296 46 154 196 1.2311 196 252 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2030/56#1.2311
2030 296 56 154 196 1.2311 196 252 26 M10
۰,۰۰ ₽
F70/G2/2030/36#1.0037
2030 196 296 36 154 196 1.0037 252 26
۰,۰۰ ₽
F70/G2/2030/27#1.0037
2030 196 296 27 154 196 1.0037 252 26
۰,۰۰ ₽
F70/2030/36#1.0037
2030 296 36 154 196 1.0037 196 26
۰,۰۰ ₽
F60/G2/2030/76#1.0037
2030 38 296 76 154 196 1.0037 252 26
۰,۰۰ ₽
F60/G2/2030/56#1.0037
2030 38 296 56 154 196 1.0037 252 26
۰,۰۰ ₽
F95/2030/27#1.0037
2030 246 296 27 154 196 1.0037 252 26
۰,۰۰ ₽
F96/2030/27#1.0037
2030 246 296 27 154 100 1.0037 252 26
۰,۰۰ ₽
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد