بدنه قالب M2030

Mould M2030

مشخصات :
ایجاد تیکت
بدنه قالب M2030
تصویر بدنه قالب M2030
تصویر بدنه قالب M2030
تصویر بدنه قالب M2030
تصویر بدنه قالب M2030
کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
F90/2030/27#1.0037
2030 246 296 27 154 196 1.0037
۰ تومان
F91/2030/27#1.0037
2030 246 296 27 154 196 1.0037
۰ تومان
F80/2030/36#1.2312
2030 296 36 154 196 1.2312 196 252 26 M10
۰ تومان
F80/2030/46#1.2312
2030 296 46 154 196 1.2312 196 252 26 M10
۰ تومان
F80/2030/56#1.2312
2030 296 56 154 196 1.2312 196 252 26 M10
۰ تومان
F70/2030/27#1.0037
2030 296 27 154 196 1.0037 196 26
۰ تومان
F60/2030/56#1.0037
2030 38 296 56 154 196 1.0037
۰ تومان
F60/2030/76#1.0037
2030 38 296 76 154 196 1.0037
۰ تومان
F50/2030/12#1.0037
2030 296 12 1.0037 8 118 96 232
۰ تومان
F51/2030/17#1.0037
2030 296 17 1.0037 118 96 232
۰ تومان
F80/2030/36#1.7225
2030 296 36 154 196 1.7225 196 252 26 M10
۰ تومان
F80/2030/56#1.7225
2030 296 56 154 196 1.7225 196 252 26 M10
۰ تومان
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد