بدنه قالب M2020

Mould

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

تصویر بدنه قالب M2020
تصویر بدنه قالب M2020
تصویر بدنه قالب M2020
تصویر بدنه قالب M2020

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
F80/2020/22#1.2312-1.2311
2020 196 22 154 100 1.2312 196 152 26 M10
۲ ۷۲۸,۵۰ ₽
۲ ۵۹۲,۰۰ ₽
F80/2020/36#1.2312-1.2311
2020 196 36 154 100 1.2312 196 152 26 M10
۳ ۷۳۰,۰۰ ₽
۳ ۵۴۳,۵۰ ₽
F80/2020/46#1.2312-1.2311
2020 196 46 154 100 1.2312 196 152 26 M10
۴ ۴۶۱,۰۰ ₽
۴ ۲۳۸,۰۰ ₽
F80/2020/56#1.2312-1.2311
2020 196 56 154 100 1.2312 196 152 26 M10
۵ ۲۶۲,۵۰ ₽
۴ ۹۹۹,۵۰ ₽
F90/2020/22#1.0037
2020 246 196 22 154 100 1.0037
۰,۰۰ ₽
F80/2020/27#1.2312-1.2311
2020 196 27 154 100 1.2312 196 152 26 M10
۳ ۰۲۵,۰۰ ₽
۲ ۸۷۴,۰۰ ₽
F80/2020/22#1.7225
2020 196 22 154 100 1.7225 196 152 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2020/27#1.7225
2020 196 27 154 100 1.7225 196 152 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2020/36#1.7225
2020 196 36 154 100 1.7225 196 152 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2020/46#1.7225
2020 196 46 154 100 1.7225 196 152 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2020/56#1.7225
2020 196 56 154 100 1.7225 196 152 26 M10
۰,۰۰ ₽
F70/2020/27#1.0037
2020 196 27 154 100 1.0037 196 26
۰,۰۰ ₽
F70/2020/36#1.0037
2020 196 36 154 100 1.0037 196 26
۰,۰۰ ₽
F60/2020/56#1.0037
2020 38 196 56 154 100 1.0037
۰,۰۰ ₽
F60/2020/76#1.0037
2020 38 196 76 154 100 1.0037
۰,۰۰ ₽
F50/2020/12#1.0037
2020 196 12 1.0037 8 118 96 132
۰,۰۰ ₽
F51/2020/17#1.0037
2020 196 17 1.0037 118 96 132
۰,۰۰ ₽
F91/2020/22#1.0037
2020 246 196 22 154 100 1.0037
۰,۰۰ ₽
F70/G2/2020/36#1.0037
2020 196 196 36 154 100 1.0037 152 26
۰,۰۰ ₽
F70/G2/2020/27#1.0037
2020 196 196 27 154 100 1.0037 152 26
۰,۰۰ ₽
F60/G2/2020/76#1.0037
2020 38 196 76 154 100 1.0037 152 26
۰,۰۰ ₽
F60/G2/2020/56#1.0037
2020 38 196 56 154 100 1.0037 152 26
۰,۰۰ ₽
F96/2020/22#1.0037
2020 246 196 22 154 100 1.0037 152 26
۰,۰۰ ₽
F95/2020/22#1.0037
2020 246 196 22 154 100 1.0037 152 26
۰,۰۰ ₽
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد