بدنه قالب مدل M2020

Mould

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

ایجاد تیکت
بدنه قالب مدل M2020
تصویر بدنه قالب مدل M2020
تصویر بدنه قالب مدل M2020
تصویر بدنه قالب مدل M2020
تصویر بدنه قالب مدل M2020
کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
F90/2020/22#1.0037
2020 246 196 22 154 100 1.0037
۱ ۵۴۷,۰۰ ₽
۱ ۴۶۹,۵۰ ₽
F80/2020/22#1.2312
2020 196 22 154 100 1.2312 196 152 26 M10
۲ ۶۱۲,۵۰ ₽
۲ ۴۸۱,۵۰ ₽
F80/2020/27#1.2312
2020 196 27 154 100 1.2312 196 152 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2020/36#1.2312
2020 196 36 154 100 1.2312 196 152 26 M10
۳ ۵۷۱,۰۰ ₽
۳ ۳۹۲,۵۰ ₽
F80/2020/46#1.2312
2020 196 46 154 100 1.2312 196 152 26 M10
۴ ۲۷۱,۵۰ ₽
۴ ۰۵۸,۰۰ ₽
F80/2020/56#1.2312
2020 196 56 154 100 1.2312 196 152 26 M10
۵ ۰۳۸,۵۰ ₽
۴ ۷۸۶,۵۰ ₽
F80/2020/22#1.7225
2020 196 22 154 100 1.7225 196 152 26 M10
۲ ۳۸۶,۵۰ ₽
۲ ۲۶۷,۰۰ ₽
F80/2020/27#1.7225
2020 196 27 154 100 1.7225 196 152 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2020/36#1.7225
2020 196 36 154 100 1.7225 196 152 26 M10
۳ ۲۱۰,۰۰ ₽
۳ ۰۴۹,۵۰ ₽
F80/2020/46#1.7225
2020 196 46 154 100 1.7225 196 152 26 M10
۳ ۸۲۱,۰۰ ₽
۳ ۶۳۰,۰۰ ₽
F80/2020/56#1.7225
2020 196 56 154 100 1.7225 196 152 26 M10
۴ ۴۹۷,۵۰ ₽
۴ ۲۷۲,۵۰ ₽
F70/2020/27#1.0037
2020 196 27 154 100 1.0037 196 26
۱ ۲۶۴,۵۰ ₽
۱ ۲۰۱,۰۰ ₽
F70/2020/36#1.0037
2020 196 36 154 100 1.0037 196 26
۱ ۶۵۶,۵۰ ₽
۱ ۵۷۳,۵۰ ₽
F60/2020/56#1.0037
2020 38 196 56 154 100 1.0037
۶۷۹,۰۰ ₽
۶۴۵,۰۰ ₽
F60/2020/76#1.0037
2020 38 196 76 154 100 1.0037
۸۶۶,۵۰ ₽
۸۲۳,۵۰ ₽
F50/2020/12#1.0037
2020 196 12 1.0037 8 118 96 132
۶۸۲,۰۰ ₽
۶۴۷,۵۰ ₽
F51/2020/17#1.0037
2020 196 17 1.0037 118 96 132
۷۱۴,۵۰ ₽
۶۷۹,۰۰ ₽
F91/2020/22#1.0037
2020 246 196 22 154 100 1.0037
۱ ۲۹۷,۰۰ ₽
۱ ۲۳۲,۰۰ ₽
F80/2020/56#1.2311
2020 196 56 154 100 1.2311 196 152 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2020/46#1.2311
2020 196 46 154 100 1.2311 196 152 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2020/36#1.2311
2020 196 36 154 100 1.2311 196 152 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2020/27#1.2311
2020 196 27 154 100 1.2311 196 152 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2020/22#1.2311
2020 196 22 154 100 1.2311 196 152 26 M10
۰,۰۰ ₽
F70/G2/2020/36#1.0037
2020 196 196 36 154 100 1.0037 152 26
۰,۰۰ ₽
F70/G2/2020/27#1.0037
2020 196 196 27 154 100 1.0037 152 26
۰,۰۰ ₽
F60/G2/2020/76#1.0037
2020 38 196 76 154 100 1.0037 152 26
۰,۰۰ ₽
F60/G2/2020/56#1.0037
2020 38 196 56 154 100 1.0037 152 26
۰,۰۰ ₽
F96/2020/22#1.0037
2020 246 196 22 154 100 1.0037 152 26
۰,۰۰ ₽
F95/2020/22#1.0037
2020 246 196 22 154 100 1.0037 152 26
۰,۰۰ ₽
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد