بدنه قالب M2020

Mould

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

ایجاد تیکت
بدنه قالب M2020
تصویر بدنه قالب M2020
تصویر بدنه قالب M2020
تصویر بدنه قالب M2020
تصویر بدنه قالب M2020

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
F90/2020/22#1.0037
2020 246 196 22 154 100 1.0037
۱ ۹۷۹,۵۰ ₽
۱ ۹۷۹,۵۰ ₽
۱ ۸۸۰,۵۰ ₽
F80/2020/22#1.2312
2020 196 22 154 100 1.2312 196 152 26 M10
۳ ۳۴۳,۰۰ ₽
۳ ۳۴۳,۰۰ ₽
۳ ۱۷۵,۵۰ ₽
F80/2020/27#1.2312
2020 196 27 154 100 1.2312 196 152 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2020/36#1.2312
2020 196 36 154 100 1.2312 196 152 26 M10
۴ ۵۷۰,۰۰ ₽
۴ ۵۷۰,۰۰ ₽
۴ ۳۴۱,۵۰ ₽
F80/2020/46#1.2312
2020 196 46 154 100 1.2312 196 152 26 M10
۵ ۴۶۶,۰۰ ₽
۵ ۴۶۶,۰۰ ₽
۵ ۱۹۲,۵۰ ₽
F80/2020/56#1.2312
2020 196 56 154 100 1.2312 196 152 26 M10
۶ ۴۴۷,۵۰ ₽
۶ ۴۴۷,۵۰ ₽
۶ ۱۲۵,۵۰ ₽
F80/2020/22#1.7225
2020 196 22 154 100 1.7225 196 152 26 M10
۳ ۰۵۴,۰۰ ₽
۳ ۰۵۴,۰۰ ₽
۲ ۹۰۱,۰۰ ₽
F80/2020/27#1.7225
2020 196 27 154 100 1.7225 196 152 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2020/36#1.7225
2020 196 36 154 100 1.7225 196 152 26 M10
۴ ۱۰۸,۰۰ ₽
۴ ۱۰۸,۰۰ ₽
۳ ۹۰۳,۰۰ ₽
F80/2020/46#1.7225
2020 196 46 154 100 1.7225 196 152 26 M10
۴ ۸۹۰,۰۰ ₽
۴ ۸۹۰,۰۰ ₽
۴ ۶۴۵,۵۰ ₽
F80/2020/56#1.7225
2020 196 56 154 100 1.7225 196 152 26 M10
۵ ۷۵۵,۰۰ ₽
۵ ۷۵۵,۰۰ ₽
۵ ۴۶۷,۵۰ ₽
F70/2020/27#1.0037
2020 196 27 154 100 1.0037 196 26
۱ ۶۱۸,۰۰ ₽
۱ ۶۱۸,۰۰ ₽
۱ ۵۳۷,۰۰ ₽
F70/2020/36#1.0037
2020 196 36 154 100 1.0037 196 26
۲ ۱۱۹,۵۰ ₽
۲ ۱۱۹,۵۰ ₽
۲ ۰۱۳,۵۰ ₽
F60/2020/56#1.0037
2020 38 196 56 154 100 1.0037
۸۶۹,۰۰ ₽
۸۶۹,۰۰ ₽
۸۲۵,۵۰ ₽
F60/2020/76#1.0037
2020 38 196 76 154 100 1.0037
۱ ۱۰۹,۰۰ ₽
۱ ۱۰۹,۰۰ ₽
۱ ۰۵۳,۵۰ ₽
F50/2020/12#1.0037
2020 196 12 1.0037 8 118 96 132
۸۷۲,۵۰ ₽
۸۷۲,۵۰ ₽
۸۲۹,۰۰ ₽
F51/2020/17#1.0037
2020 196 17 1.0037 118 96 132
۹۱۴,۵۰ ₽
۹۱۴,۵۰ ₽
۸۶۸,۵۰ ₽
F91/2020/22#1.0037
2020 246 196 22 154 100 1.0037
۱ ۶۶۰,۰۰ ₽
۱ ۶۶۰,۰۰ ₽
۱ ۵۷۷,۰۰ ₽
F80/2020/56#1.2311
2020 196 56 154 100 1.2311 196 152 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2020/46#1.2311
2020 196 46 154 100 1.2311 196 152 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2020/36#1.2311
2020 196 36 154 100 1.2311 196 152 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2020/27#1.2311
2020 196 27 154 100 1.2311 196 152 26 M10
۰,۰۰ ₽
F80/2020/22#1.2311
2020 196 22 154 100 1.2311 196 152 26 M10
۰,۰۰ ₽
F70/G2/2020/36#1.0037
2020 196 196 36 154 100 1.0037 152 26
۰,۰۰ ₽
F70/G2/2020/27#1.0037
2020 196 196 27 154 100 1.0037 152 26
۰,۰۰ ₽
F60/G2/2020/76#1.0037
2020 38 196 76 154 100 1.0037 152 26
۰,۰۰ ₽
F60/G2/2020/56#1.0037
2020 38 196 56 154 100 1.0037 152 26
۰,۰۰ ₽
F96/2020/22#1.0037
2020 246 196 22 154 100 1.0037 152 26
۰,۰۰ ₽
F95/2020/22#1.0037
2020 246 196 22 154 100 1.0037 152 26
۰,۰۰ ₽
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد