بدنه قالب M1625

Mould M1625

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

ایجاد تیکت
بدنه قالب M1625
تصویر بدنه قالب M1625
تصویر بدنه قالب M1625
تصویر بدنه قالب M1625
تصویر بدنه قالب M1625
کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
F90/1625/22#1.0037
1625 196 246 22 122 162 1.7225
۱ ۵۹۶,۵۰ ₽
۱ ۵۱۷,۰۰ ₽
F80/1625/27#1.2312
1625 246 27 122 162 1.2312 156 212 20 M10
۳ ۰۰۵,۵۰ ₽
۲ ۸۵۵,۵۰ ₽
F80/1625/36#1.2312
1625 246 36 122 162 1.2312 156 212 20 M10
۳ ۶۸۹,۰۰ ₽
۳ ۵۰۴,۵۰ ₽
F80/1625/46#1.2312
1625 246 46 122 162 1.2312 156 212 20 M10
۴ ۴۱۷,۵۰ ₽
۴ ۱۹۷,۰۰ ₽
F80/1625/27#1.7225
1625 246 27 122 162 1.7225 156 212 20 M10
۲ ۷۳۴,۵۰ ₽
۲ ۵۹۸,۰۰ ₽
F80/1625/36#1.7225
1625 246 36 122 162 1.7225 156 212 20 M10
۳ ۳۲۸,۰۰ ₽
۳ ۱۶۲,۰۰ ₽
F80/1625/46#1.7225
1625 246 46 122 162 1.7225 156 212 20 M10
۳ ۹۶۶,۰۰ ₽
۳ ۷۶۷,۵۰ ₽
F70/1625/27#1.0037
1625 246 27 122 162 1.0037 156 20
۱ ۳۱۲,۵۰ ₽
۱ ۲۴۷,۰۰ ₽
F60/1625/56#1.0037
1625 32 246 56 122 162 1.0037
۷۴۸,۵۰ ₽
۷۱۱,۰۰ ₽
F60/1625/76#1.0037
1625 32 246 76 122 162 1.0037
۹۴۷,۵۰ ₽
۹۰۰,۰۰ ₽
F50/1625/9#1.0037
1625 246 9 1.0037 8 90 68 224
۶۳۸,۰۰ ₽
۶۰۶,۰۰ ₽
F51/1625/17#1.0037
1625 246 17 1.0037 90 68 224
۷۴۷,۵۰ ₽
۷۱۰,۰۰ ₽
F91/1625/22#1.0037
1625 196 246 22 122 162 1.0037
۱ ۳۴۶,۵۰ ₽
۱ ۲۷۹,۵۰ ₽
F80/1625/56#1.2312
1625 246 56 122 162 1.2312 156 212 20 M10
۰,۰۰ ₽
F80/1625/56#1.2311
1625 246 56 122 162 1.2311 156 212 20 M10
۰,۰۰ ₽
F80/1625/56#1.7225
1625 246 56 122 162 1.7225 156 212 20 M10
۰,۰۰ ₽
F80/1625/46#1.2311
1625 246 46 122 162 1.2311 156 212 20 M10
۰,۰۰ ₽
F80/1625/36#1.2311
1625 246 36 122 162 1.2311 156 212 20 M10
۰,۰۰ ₽
F80/1625/27#1.2311
1625 246 27 122 162 1.2311 156 212 20 M10
۰,۰۰ ₽
F80/1625/22#1.2312
1625 246 22 122 162 1.2312 156 212 20 M10
۰,۰۰ ₽
F80/1625/22#1.2311
1625 246 22 122 162 1.2311 156 212 20 M10
۰,۰۰ ₽
F80/1625/22#1.7225
1625 246 22 122 162 1.7225 156 212 20 M10
۰,۰۰ ₽
F60/G2/1625/76#1.0037
1625 32 246 76 122 162 1.0037 212 20
۰,۰۰ ₽
F60/G2/1625/56#1.0037
1625 32 246 56 122 162 1.0037 212 20
۰,۰۰ ₽
F70/G2/1625/27#1.0037
1625 156 246 27 122 162 1.0037 212 20
۰,۰۰ ₽
F95/1625/22#1.0037
1625 196 246 22 122 162 1.0037 212 20
۰,۰۰ ₽
F96/1625/22#1.0037
1625 196 246 22 122 162 1.0037 212 20
۰,۰۰ ₽
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد