بدنه قالب M1625

Mould M1625

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

  فایل STP   فایل CATPart

تصویر بدنه قالب M1625
تصویر بدنه قالب M1625
تصویر بدنه قالب M1625
تصویر بدنه قالب M1625

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
F80/1625/27#1.2312-1.2311
1625 246 27 122 162 1.2312 156 212 20 M10
۱,۸۰۵,۱۰۰ تومان
۱,۷۱۴,۸۴۵ تومان
F80/1625/46#1.2312-1.2311
1625 246 46 122 162 1.2312 156 212 20 M10
۲,۶۵۳,۱۰۰ تومان
۲,۵۲۰,۴۴۵ تومان
F90/1625/22#1.0037
1625 196 246 22 122 162 1.7225
۰ تومان
F80/1625/36#1.2312-1.2311
1625 246 36 122 162 1.2312 156 212 20 M10
۰ تومان
F80/1625/27#1.7225
1625 246 27 122 162 1.7225 156 212 20 M10
۰ تومان
F80/1625/36#1.7225
1625 246 36 122 162 1.7225 156 212 20 M10
۰ تومان
F80/1625/46#1.7225
1625 246 46 122 162 1.7225 156 212 20 M10
۰ تومان
F70/1625/27#1.0037
1625 246 27 122 162 1.0037 156 20
۰ تومان
F60/1625/56#1.0037
1625 32 246 56 122 162 1.0037
۰ تومان
F60/1625/76#1.0037
1625 32 246 76 122 162 1.0037
۰ تومان
F50/1625/9#1.0037
1625 246 9 1.0037 8 90 68 224
۰ تومان
F51/1625/17#1.0037
1625 246 17 1.0037 90 68 224
۰ تومان
F91/1625/22#1.0037
1625 196 246 22 122 162 1.0037
۰ تومان
F80/1625/56#1.2312
1625 246 56 122 162 1.2312 156 212 20 M10
۰ تومان
F80/1625/56#1.2311
1625 246 56 122 162 1.2311 156 212 20 M10
۰ تومان
F80/1625/56#1.7225
1625 246 56 122 162 1.7225 156 212 20 M10
۰ تومان
F80/1625/22#1.2312
1625 246 22 122 162 1.2312 156 212 20 M10
۰ تومان
F80/1625/22#1.2311
1625 246 22 122 162 1.2311 156 212 20 M10
۰ تومان
F80/1625/22#1.7225
1625 246 22 122 162 1.7225 156 212 20 M10
۰ تومان
F60/G2/1625/76#1.0037
1625 32 246 76 122 162 1.0037 212 20
۰ تومان
F60/G2/1625/56#1.0037
1625 32 246 56 122 162 1.0037 212 20
۰ تومان
F70/G2/1625/27#1.0037
1625 156 246 27 122 162 1.0037 212 20
۰ تومان
F95/1625/22#1.0037
1625 196 246 22 122 162 1.0037 212 20
۰ تومان
F96/1625/22#1.0037
1625 196 246 22 122 162 1.0037 212 20
۰ تومان
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد