بدنه قالب M1620

Mould M1620

مشخصات :

● مزیت بزرگ بدنه های قالب ستاک, ارائه كلاس دقت و قابلیت تعویض ، جابجایی و تغییر صفحات و اجزاء به هر دلیل و نیز وجود مبنای مناسب برای ماشینکاری است.

ایجاد تیکت
بدنه قالب M1620
تصویر بدنه قالب M1620
کد سفارش کد ابعاد a b1 C e1 e3 جنس a1 e2 d3 M a3 e4 e5 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
F90/1620/22#1.0037
1620 196 196 22 122 106 1.0037
۱ ۴۶۸,۰۰ ₽
۱ ۳۹۴,۵۰ ₽
F80/1620/22#1.2312
1620 196 22 122 106 1.2312 156 162 20 M10 اتمام موجودی
F80/1620/27#1.2312
1620 196 27 122 106 1.2312 156 162 20 M10 اتمام موجودی
F80/1620/36#1.2312
1620 196 36 122 106 1.2312 156 162 20 M10
۳ ۳۳۶,۵۰ ₽
۳ ۱۷۰,۰۰ ₽
F80/1620/46#1.2312
1620 196 46 122 106 1.2312 156 162 20 M10
۴ ۰۰۳,۵۰ ₽
۳ ۸۰۳,۰۰ ₽
F80/1620/27#1.7225
1620 196 27 122 106 1.7225 156 162 20 M10 اتمام موجودی
F80/1620/36#1.7225
1620 196 36 122 106 1.7225 156 162 20 M10 اتمام موجودی
F80/1620/46#1.7225
1620 196 46 122 106 1.7225 156 162 20 M10
۳ ۵۹۳,۰۰ ₽
۳ ۴۱۳,۵۰ ₽
F70/1620/27#1.0037
1620 196 27 122 106 1.0037 156 20
۱ ۱۶۸,۵۰ ₽
۱ ۱۱۰,۰۰ ₽
F70/1620/36#1.0037
1620 196 36 122 106 1.0037 156 20
۱ ۶۰۴,۵۰ ₽
۱ ۵۲۴,۰۰ ₽
F60/1620/56#1.0037
1620 32 196 56 122 106 1.0037
۶۸۱,۵۰ ₽
۶۴۷,۰۰ ₽
F60/1620/76#1.0037
1620 32 196 76 122 106 1.0037
۸۸۸,۰۰ ₽
۸۴۳,۵۰ ₽
F51/1620/17#1.0037
1620 196 17 1.0037 90 68 172
۶۴۶,۰۰ ₽
۶۱۳,۵۰ ₽
F91/1620/22#1.0037
1620 196 196 22 122 106 1.0037
۱ ۱۸۶,۰۰ ₽
۱ ۱۲۶,۵۰ ₽
F80/1620/22#1.7225
1620 196 22 122 106 1.7225 156 162 20 M10 اتمام موجودی
F80/1620/22#1.2311
1620 196 22 122 106 1.2311 156 162 20 M10 اتمام موجودی
F80/1620/27#1.2311
1620 196 27 122 106 1.2311 156 162 20 M10 اتمام موجودی
F80/1620/36#1.2311
1620 196 36 122 106 1.2311 156 162 20 M10 اتمام موجودی
F80/1620/46#1.2311
1620 196 46 122 106 1.2311 156 162 20 M10 اتمام موجودی
F80/1620/56#1.2311
1620 196 56 122 106 1.2311 156 162 20 M10 اتمام موجودی
F80/1620/56#1.2312
1620 196 56 122 106 1.2312 156 162 20 M10 اتمام موجودی
F80/1620/56#1.7225
1620 196 56 122 106 1.7225 156 162 20 M10 اتمام موجودی
F70/G2/1620/36#1.0037
1620 156 196 36 122 106 1.0037 162 20 اتمام موجودی
F70/G2/1620/27#1.0037
1620 156 196 27 122 106 1.0037 162 20 اتمام موجودی
F60/G2/1620/76#1.0037
1620 32 196 76 122 106 1.0037 162 20 اتمام موجودی
F60/G2/1620/56#1.0037
1620 32 196 56 122 106 1.0037 162 20 اتمام موجودی
F50/1620/9#1.0037
1620 196 9 1.0037 8 90 68 172
۵۷۴,۰۰ ₽
۵۴۵,۰۰ ₽
F96/1620/22#1.0037
1620 196 196 22 122 106 1.0037 162 20 اتمام موجودی
F95/1620/22#1.0037
1620 196 196 22 122 106 1.0037 162 20 اتمام موجودی
برای خرید میله راهنما اینجا کلیک کنید. برای خرید بوش راهنما اینجا کلیک کنید.

 

 

نظر خودتان را بنویسد