انتخاب هوشمند شیر های قطع سریع فشار بیشینه

مشخصات :

شیر قطع سریع فشار بیشینه SET275 معمولا قبل از رگلاتور اصلی خط گاز نصب شده و در صورت افزایش شدید فشار، جریان را از بالا دست مسدود می کند. بازنشانی شیر صرفا به صورت دستی و پس از رفع عامل افزاینده فشار خط امکان پذیر است. الزامات ایمنی این محصول مطابق با استاندارد INSO22107 بوده و در اندازه های DN40,50 تولید می گردد.


سبد محصولات شیر قطع سریع فشار بیشینه

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش شرح کالا اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار قطع (میلی بار) زنجیره فروش قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET275/DN40/6/120450/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار 120 - 450 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۶ ۷۸۲,۵۰ ₽
۶ ۶۱۳,۰۰ ₽
SET275/DN50/6/30250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 6 بار 30 - 250 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۶ ۷۸۲,۵۰ ₽
۶ ۶۱۳,۰۰ ₽
SET275/DN40/5/30250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار 30 - 250 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۶ ۷۸۲,۵۰ ₽
۶ ۶۱۳,۰۰ ₽
SET275/DN40/5/30250/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار 30 - 250 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۶ ۷۸۲,۵۰ ₽
۶ ۶۱۳,۰۰ ₽
SET275/DN40/5/120450/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار 120 - 450 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۶ ۷۸۲,۵۰ ₽
۶ ۶۱۳,۰۰ ₽
SET275/DN40/5/120450/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار 120 - 450 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET275/DN40/6/30250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار 30 - 250 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET275/DN40/6/30250/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار 30 - 250 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET275/DN40/6/120450/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار 120 - 450 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET275/DN50/5/30250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 5 بار 30 - 250 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۶ ۷۸۲,۵۰ ₽
۶ ۶۱۳,۰۰ ₽
SET275/DN50/5/30250/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 5 بار 30 - 250 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۶ ۷۸۲,۵۰ ₽
۶ ۶۱۳,۰۰ ₽
SET275/DN50/5/120450/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 5 بار 120 - 450 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۶ ۷۸۲,۵۰ ₽
۶ ۶۱۳,۰۰ ₽
SET275/DN50/5/120450/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 5 بار 120 - 450 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۶ ۷۸۲,۵۰ ₽
۶ ۶۱۳,۰۰ ₽
SET275/DN50/6/30250/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 6 بار 30 - 250 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET275/DN50/6/120450/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 6 بار 120 - 450 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET275/DN50/6/120450/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 6 بار 120 - 450 میلی بار اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد