سبد محصولات شیر قطع سریع فشار بیشینه

مشخصات :
ایجاد تیکت
سبد محصولات شیر قطع سریع فشار بیشینه
کد سفارش شرح کالا اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار قطع قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET275/DN40/6/50250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 تا 5 بار 50 - 250 میلی بار
۸ ۵۲۳,۰۰ ₽
۸ ۳۱۰,۰۰ ₽
SET275/DN40/6/120450/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 تا 5 بار 120 - 450 میلی بار اتمام موجودی
SET275/DN40/6/30250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 تا 5 بار 30 - 250 میلی بار اتمام موجودی
SET275/DN50/6/120450/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 تا 5 بار 120 - 450 میلی بار اتمام موجودی
SET275/DN50/6/150450/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 تا 5 بار 150 - 450 میلی بار اتمام موجودی
SET275/DN50/6/30250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 تا 5 بار 30 - 250 میلی بار اتمام موجودی
SET275/DN50/6/50250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 تا 5 بار 50 - 250 میلی بار اتمام موجودی
نظر خودتان را بنویسد