گیره دستگاه | V12

MACHINE VISE

مشخصات :

● هیدرولیک با پایه گردان

ایجاد تیکت
گیره دستگاه | V12
تصویر گیره دستگاه | V12
کد سفارش I (max) l1 l2 l3 l4 a1 a2 a3 t1 t2 e1 e2 c مکانیزم قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
V12/320
900 526 285 0-320 240 162 132 51 17 14 500 320 32 هیدرولیک 6 تن
تماس بگیرید
V12/400
980 600 285 0-400 240 162 132 51 17 14 375 320 32 هیدرولیک 8 تن
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد