گیره دستگاه | V12

MACHINE VISE

مشخصات :

● هیدرولیک با پایه گردان

تصویر گیره دستگاه | V12

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش I (max) l1 l2 l3 l4 a1 a2 a3 t1 t2 e1 e2 c مکانیزم قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
V12/320
900 526 285 0-320 240 162 132 51 17 14 500 320 32 هیدرولیک 6 تن
۰ تومان
V12/400
980 600 285 0-400 240 162 132 51 17 14 375 320 32 هیدرولیک 8 تن
۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد