گیره دستگاه V11

MACHINE VISE

مشخصات :
ایجاد تیکت
گیره دستگاه V11
تصویر گیره دستگاه V11

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش I (max) l1 l2 l3 l4 a1 a2 a3 t1 t2 e1 e2 c مکانیزم قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
V11/160
605 410 250 0-150 170 160 120 52 17 14 375 265 30 ساده
تماس بگیرید
V11/200
700 460 290 0-200 200 185 130 57 17 14 430 300 32 ساده
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد