چسبهای مایع یو وی

Locset Liquid Adhesives -UV

مشخصات :

چسب هاي یو.وی ( لاک ست ) بصورت تک جزئی و بدون حلال است و برای چسباندن قطعات از جنس شیشه، مواد مصنوعی و فلزات که نیاز به عدم اثرگذاری چسب ( قطعات شفاف ) یا تولید و مونتاژ سریالی ( سخت شدن سریع ) دارند استفاده می شود.
● مزایا:
1-تک جزئی
2-استفاده آسان
3-سریع سخت شونده
4-سخت شدن در دمای محیط
5-غلظت کم مواد آلاینده در محیط کار
6-درجه حرارت پایین در طول زمان سخت شدن
● یو.وی مایع
یو.وی مایع لاک ست با پایه اکرلیک برای اتصال کلیه قطعات از جنس شیشه، مواد مصنوعی شفاف به یکدیگر و یا فلزات، سرامیک و مواد مصنوعی غیر شفاف مناسب است. این محصول با تابش نور مرئی و یا نور لامپ های هالوژن ( بدون نیاز به نور UV ) قابل سفت شدن می باشد.

تصویر چسبهای مایع یو وی

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش ویسکوزیته (mpa°s) رنگ استحکام کششی(N/mm2) استحکام برشی شیشه/ شیشه(N/mm2) استحکام برشی شیشه/ آلومینیوم(N/mm2) سطح چسب پس از خشک شدن ازدیاد طول در نقطه شکست کاربردی (h) نهایی (h) تحمل دما (°c) A B کاربرد و خواص وزن قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
LOCSET 5010/50gr
1000 شفاف/بی رنگ 20 30 15 کمی چسبناک 100% 5-20 24 60to+120- 90 50 محصول استاندارد با تابش نور یو.وی و با طول موج 315 تا 415 نانومتر سخت گردیده و ترجیحا جهت اتصال شیشه/شیشه، شیشه/ مواد مصنوعی و شیشه/فلز استفاده می شود. با قابلیت تنظیم قطعات رده پنجم جهت USP پس از اتصال و قبل از سخت شدن و با تأ ییدیه مصارف صنعت پزشکی 50gr
تماس بگیرید
LOCSET 5010/250gr
1000 شفاف/بی رنگ 20 30 15 کمی چسبناک 100% 5-20 24 60to+120- 90 50 محصول استاندارد با تابش نور یو.وی و با طول موج 315 تا 415 نانومتر سخت گردیده و ترجیحا جهت اتصال شیشه/شیشه، شیشه/ مواد مصنوعی و شیشه/فلز استفاده می شود. با قابلیت تنظیم قطعات رده پنجم جهت USP پس از اتصال و قبل از سخت شدن و با تأ ییدیه مصارف صنعت پزشکی 250gr
تماس بگیرید
LOCSET 5023/50gr
4000 شفاف/بی رنگ 15 25 18 چسبنده، کاملاً خشک نیست 300% 5-20 24 60to+120- 30 10 این محصول با تابش نور یو.وی.آ و با طول موج 320 تا 400 نانومتر سخت گردیده و ترجیحاً جهت اتصال قطعات شیشه ای، فلزی و مواد مصنوعی استفاده می شود. با قابلیت اتصال سطوح، مونتاژ قطعات، تنظیم قطعات پس از اتصال(و قبل از سخت شدن) قطعات با ضریب انبساط حرارتی مختلف. 50gr
تماس بگیرید
LOCSET 5023/250gr
4000 شفاف/بی رنگ 15 25 18 چسبنده، کاملاً خشک نیست 300% 5-20 24 60to+120- 30 10 این محصول با تابش نور یو.وی.آ و با طول موج 320 تا 400 نانومتر سخت گردیده و ترجیحاً جهت اتصال قطعات شیشه ای، فلزی و مواد مصنوعی استفاده می شود. با قابلیت اتصال سطوح، مونتاژ قطعات، تنظیم قطعات پس از اتصال(و قبل از سخت شدن) قطعات با ضریب انبساط حرارتی مختلف. 250gr
تماس بگیرید
LOCSET 5113/50gr
7000 شفاف/متمایل به زرد 34 25 18 کمی چسبناک 7% 5-20 24 60to+150- N\A N\A عامل چسباننده خوب جهت اتصال سطوح قطعات و مونتاژ قطعات با تابش نور یو.وی.آ و با طول موج 300 تا 400 نانومتر در شیشه، فلزات و مواد مصنوعی با قابلیت تنظیم قطعات پس از اتصال)و قبل از سخت شدن(، تحمل حرارتی بالا، ضدآب. 50gr
تماس بگیرید
LOCSET 5113/250gr
7000 شفاف/متمایل به زرد 34 25 18 کمی چسبناک 7% 5-20 24 60to+150- N\A N\A عامل چسباننده خوب جهت اتصال سطوح قطعات و مونتاژ قطعات با تابش نور یو.وی.آ و با طول موج 300 تا 400 نانومتر در شیشه، فلزات و مواد مصنوعی با قابلیت تنظیم قطعات پس از اتصال)و قبل از سخت شدن(، تحمل حرارتی بالا، ضدآب. 250gr
تماس بگیرید
LOCSET 5141/50gr
80 شفاف 42 34 25 کمی چسبناک 7% 5-20 24 60to+120- N\A N\A عامل چسباننده خوب در اتصال بدون حباب و مونتاژ قطعات شیشه ای، فلزی و مواد مصنوعی با تابش نور یو.وی.آ و با طول موج 300 تا 400 نانومتر، مقاومت خوب در برابر مواد شیمیایی مختلف، با قابلیت نفوذپذیری در شکاف ها و خاصیت موئینگی و کاربرد پس از مونتاژ. 50gr
تماس بگیرید
LOCSET 5141/250gr
80 شفاف 42 34 25 کمی چسبناک 7% 5-20 24 60to+120- N\A N\A عامل چسباننده خوب در اتصال بدون حباب و مونتاژ قطعات شیشه ای، فلزی و مواد مصنوعی با تابش نور یو.وی.آ و با طول موج 300 تا 400 نانومتر، مقاومت خوب در برابر مواد شیمیایی مختلف، با قابلیت نفوذپذیری در شکاف ها و خاصیت موئینگی و کاربرد پس از مونتاژ. 250gr
تماس بگیرید
LOCSET 5147/50gr
6000-10000Thix شفاف/بی رنگ 14 24 17 چسبنده، کاملاً خشک نیست 370% 5-20 24 60to+150- 30 10 ویسکوزیته بالا و چسبندگی خوب در اتصال سطوح و مونتاژ قطعات شیشه ای، فلزی و مواد مصنوعی با تابش نور یو.وی.آ و با طول موج 315 تا 400 نانومتر و حتی قطعات با ضریب انبساط حرارتی مختلف با قابلیت تنظیم پس از اتصال(و قبل از سخت شدن). 50gr
تماس بگیرید
LOCSET 5147/250gr
6000-10000Thix شفاف/بی رنگ 14 24 17 چسبنده، کاملاً خشک نیست 370% 5-20 24 60to+150- 30 10 ویسکوزیته بالا و چسبندگی خوب در اتصال سطوح و مونتاژ قطعات شیشه ای، فلزی و مواد مصنوعی با تابش نور یو.وی.آ و با طول موج 315 تا 400 نانومتر و حتی قطعات با ضریب انبساط حرارتی مختلف با قابلیت تنظیم پس از اتصال(و قبل از سخت شدن). 250gr
تماس بگیرید
LOCSET 5176/50gr
1500 شفاف/بی رنگ 15 23 17 چسبنده، کاملاً خشک نیست 300% 5-20 24 60to+120- 30 10 بوی کم و چسبندگی خوب در اتصال سطوح و مونتاژ قطعات شیشه ای، فلزی و مواد مصنوعی با تابش نور یو.وی و با طول موج 315 تا 400 نانومتر و حتی قطعات با ضریب انبساط حرارتی مختلف و با قابلیت تنظیم پس از اتصال. 50gr
تماس بگیرید
LOCSET 5176/250gr
1500 شفاف/بی رنگ 15 23 17 چسبنده، کاملاً خشک نیست 300% 5-20 24 60to+120- 30 10 بوی کم و چسبندگی خوب در اتصال سطوح و مونتاژ قطعات شیشه ای، فلزی و مواد مصنوعی با تابش نور یو.وی و با طول موج 315 تا 400 نانومتر و حتی قطعات با ضریب انبساط حرارتی مختلف و با قابلیت تنظیم پس از اتصال. 250gr
تماس بگیرید
LOCSET 5194/2/50gr
60 شفاف/متمایل به زرد 30 28 25 چسبنده، کاملاً خشک نیست 50% 5-20 24 60to+120- 30 10 ویسکوزیته بسیار بالا و چسبندگی خوب با نور مرئی با طول موج 400 تا 500 نانومتر در اتصال سطوح بحرانی پلی کربنات و آلومینیوم پولیش شده همچنین جهت اتصال و مونتاژ قطعات شیشه ای، فلزی و مواد مصنوعی و حتی قطعات با ضریب حرارتی مختلف و با قابلیت تنظیم پس از اتصال( و قبل از سخت شدن ). 50gr
تماس بگیرید
LOCSET 5194/2/250gr
60 شفاف/متمایل به زرد 30 28 25 چسبنده، کاملاً خشک نیست 50% 5-20 24 60to+120- 30 10 ویسکوزیته بسیار بالا و چسبندگی خوب با نور مرئی با طول موج 400 تا 500 نانومتر در اتصال سطوح بحرانی پلی کربنات و آلومینیوم پولیش شده همچنین جهت اتصال و مونتاژ قطعات شیشه ای، فلزی و مواد مصنوعی و حتی قطعات با ضریب حرارتی مختلف و با قابلیت تنظیم پس از اتصال( و قبل از سخت شدن ). 250gr
تماس بگیرید
LOCSET 5237/50gr
800 شفاف/بی رنگ 42 33 25 کمی چسبناک 7% 5-20 24 60to+150- N\A N\A استحکام خوب و بی رنگ(شفاف) جهت اتصال شیشه، پلاستیک و فلز خصوصاً برای چسبندگی بدون حباب با تابش نور یو.وی.آ با طول موج 320 تا 500 نانومتر با نور مرئی و مقاومت در برابر مواد شیمیایی مختلف، با قابلیت چسبندگی سطوح قطعات، تنظیم پس از اتصال(و قبل از سخت شدن) و اتصال قطعات با ضریب انبساط حرارتی مختلف. 50gr
تماس بگیرید
LOCSET 5237/250gr
800 شفاف/بی رنگ 42 33 25 کمی چسبناک 7% 5-20 24 60to+150- N\A N\A استحکام خوب و بی رنگ(شفاف) جهت اتصال شیشه، پلاستیک و فلز خصوصاً برای چسبندگی بدون حباب با تابش نور یو.وی.آ با طول موج 320 تا 500 نانومتر با نور مرئی و مقاومت در برابر مواد شیمیایی مختلف، با قابلیت چسبندگی سطوح قطعات، تنظیم پس از اتصال(و قبل از سخت شدن) و اتصال قطعات با ضریب انبساط حرارتی مختلف. 250gr
تماس بگیرید
LOCSET 5373/50gr
400 بی رنگ متمایل به زرد کم رنگ 25 18 25 چسبنده، کاملاً خشک نیست 60% 5-20 24 60to+120- 30 10 عامل اتصال قوی جهت چسباندن پلکسی گلاس، کریستال روشن و همچنین پلی کربنات، ملی آمید، پی وی سی و دیگر پلاستیک های ترموست با قابلیت اتصال سطوح نمایشی قطعات در قطعات ریز و اتصال قطعات با ضریب انبساط حرارتی مختلف. 50gr
تماس بگیرید
LOCSET 5373/250gr
400 بی رنگ متمایل به زرد کم رنگ 25 18 25 چسبنده، کاملاً خشک نیست 60% 5-20 24 60to+120- 30 10 عامل اتصال قوی جهت چسباندن پلکسی گلاس، کریستال روشن و همچنین پلی کربنات، ملی آمید، پی وی سی و دیگر پلاستیک های ترموست با قابلیت اتصال سطوح نمایشی قطعات در قطعات ریز و اتصال قطعات با ضریب انبساط حرارتی مختلف. 250gr
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد