چسب آناروبیک - قفل کننده

Locset Anaerobic Adhesive-Thread Loking

مشخصات :
تولید کننده: شرکت ستاک

جهت محكم نگه داشتن پيچ و مهره هایي كه احتـمالا يا دائـما در اثـر ارتـعاش يا بـارهاي ضربه اي باز مي شوند بكار مي رود . در رزوه استـفاده شـده از خـوردگي جـلوگيري نموده آب بندي نيز مي كند. در صورت انتـخاب صحيح نوع چسب پـس از چسبـاندن امكان باز كردن پـيچ باابـزار هاي معمولي وجود دارد.

ایجاد تیکت
تصویر چسب آناروبیک - قفل کننده
کد سفارش استحکام رنگ ویسکوزیته (mpa°s) قطر پیچ تا لقی یا فاصله (mm) استحکام برشی (N/mm2) گشتاور شکسته شدن (باز شدن) (Nm) گشتاور جدا شدن (Nm) اولیه (min) کاربردی (h) نهایی (h) تحمل دما (°c) کاربرد و خواص قیمت سبد خرید
کد سفارش: LOCSET 1122
پایین قرمز 200 M12 0.04-0.13 3-10 9-21 M-LB> 5-15 4-6 12 60to+150- قفل کننده با استحکام پایین، برای ایمنی و آب بندی پیچها و اتصالات رزوه، حتی رزوه های صاف شده و پیچ های کنده شده، ویسکوزیته پایین، راحت باز شونده (باز شدن قطعات بدون تخریب).
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET 1131
پایین قرمز 1000Thix M36 0.08-0.25 2-9 8-20 M-LB> 5-25 4-6 12 60to+150- قفل کننده با استحکام پایین، برای ایمنی و آب بندی پیچها و اتصالات رزوه، حتی رزوه های صاف شده و پیچ های کنده شده، ویسکوزیته پا یین، راحت باز شونده (باز شدن قطعات بدون تخریب).
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET 1222
متوسط آبی 200 M12 0.08-0.25 6-14 13-33 <M-LB 2-10 2-3 12 -60 to +150 قفل کننده با استحکام متوسط، محصول استاندارد برای ایمنی رزوه ها و آب بندی کننده اتصالات رزوه، ویسکوزیته پا یین، مخصوص سیستمهای هیدرولیک، بازشونده.
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET 1226
متوسط آبی 600Thix M36 0.08-0.18 5-15 14-30 <M-LB 2-10 2-3 12 -60 to +150 قفل کننده با استحکام متوسط، محصول استاندارد برای ایمنی رزوه ها و آب بندی کننده اتصالات رزوه، ویسکوزیته پا یین، مخصوص سیستمهای هیدرولیک، بازشونده.
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET 1231
متوسط آبی 1000Thix M36 0.08-0.25 5-15 14-30 <M-LB 2-10 2-3 12 -60 to +150 قفل کننده، آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه با استحکام متوسط، محصول استاندارد برای ایمنی و آب بندی رزوه ها، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن، با خاصیت روان کنندگی، باز شونده.
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET 1231T
متوسط آبی 1000Thix M36 0.08-0.25 5-15 14-30 <M-LB 2-10 2-3 12 -60 to +220 قفل کننده، آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه با استحکام متوسط، محصول استاندارد برای ایمنی و آب بندی رزوه ها، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن، با خاصیت روان کنندگی، تحمل حرارتی تا 220 درجه سانتیگراد، باز شونده.
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET 1232
متوسط زرد 1000Thix All Thread Size 0.08-0.25 16 16 10 2-6 2-3 8 -60 to +160 قفل کننده، آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه با استحکام متوسط، مناسب برای ایمنی و آب بندی سطوح فعال و غیر فعال ( بدون نیاز به فعال کننده سطوح)، با خاصیت روان کنندگی، باز شونده.
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET 1312
بالا سبز 12 M5 (After assembley All sizes) 0.01-0.05 19-26 25-55 to 65 2-10 2-4 8 -60 to +150 ویسکوزیته بسیار پا یین، استحکام بالا برای اتصال قطعات هم محور، بوشها و بلبرینگها و آب بندی قطعات چدنی، با خاصیت موئینگی و کاربرد پس از مونتاژ، آب بندی و تعمیر ترک های موئی در فلزات ریخته گری شده، سخت باز شونده.
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET 1325
بالا سبز 500 M20 0.05-0.15 21-30 25-54 to 63 2-10 2-4 8 -60 to +150 قفل کننده و آب بندی کننده (دائمی)، استحکام بالا، ویسکوزیته پا یین، اتصال قطعات هم محور، بلبرینگها و بوش ها، سخت باز شونده.
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET 1326
بالا سبز 500 M20 0.05-0.15 25 36 to 63 2-6 2-3 8 -60 to +150 قفل کننده و آب بندی کننده ، استحکام بالا، ویسکوزیته پا یین، مخصوص اتصالات رزوه و محکم نمودن قطعات هم محور مانند بوش ها، بلبرینگها ، همچنین مناسب برای ایمنی و آب بندی اتصالات سطوح فعال و غیر فعال (بدون نیاز به فعال کننده سطوح)، سخت باز شونده
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET 1331
بالا سبز 1000Thix M36 0.08-0.25 25 25-54 to 63 2-10 2-3 12 -60 to +150 قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات لوله و رزوه با استحکام بالا (دائمی)، محصول استاندارد برای ایمنی و آب بندی رزوه ها، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن، سخت باز شونده.
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET 1523
بالا سبز 300Thix M20 0.05-0.15 24(at 23°c)-23(at 200°c) 35-55 <M-LB 5-15 2-4 12 -60 to +220 قفل کننده و آب بندی کننده با استحکام بالا(دائمی)، ویسکوزیته پا یین، اتصال قطعات هم محور، بلبرینگ ها و بوش ها، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات، با تحمل حرارتی بالا تا 220 درجه سانتیگراد، سخت باز شونده.
تماس بگیرید
کد سفارش: LOCSET 1531
بالا سبز 1000Thix M36 0.08-0.25 24(at 23°c)-23(at 200°c) 30-50 to 55 5-15 2-4 12 -60 to +220 قفل کننده و آب بندی کننده با استحکام بالا)دائمی(، ویسکوزیته متوسط، جهت قطعات هم محور، بلبرینگ ها و بوش ها، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات، با تحمل حرارتی بالا تا 220 درجه سانتیگراد. سخت باز شونده.
تماس بگیرید

جهت محكم نگه داشتن پيچ و مهره هایي كه احتـمالا يا دائـما در اثـر ارتـعاش يا بـارهاي ضربه اي باز مي شوند بكار مي رود . در رزوه استـفاده شـده از خـوردگي جـلوگيري نموده آب بندي نيز مي كند. در صورت انتـخاب صحيح نوع چسب پـس از چسبـاندن امكان باز كردن پـيچ باابـزار هاي معمولي وجود دارد.

نظر خودتان را بنویسد