چسب آناروبیک - نگهدارنده

Locset Anaerobic Adhesive-Retaining or Joining

مشخصات :

● گروه نگهدارنده
نگهدارنده لاک ست برای نصب قطعات استوانه ای (محوری)، چرخدنده ، چرخ زنجير ، بوش ، بلبرينگ و . . . در هوزينگ يا بر روی شافت استفاده شده و با استحکام عالی حتی موجب اتصال دائمی می گردند، چسبهای اين گروه بهترين جايگزین برای انطباقات پرسی و حتی دقيق بوده و برای قطعاتی که در جای خود لق شده است نيز مناسب است.

تصویر چسب آناروبیک - نگهدارنده

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش استحکام رنگ ویسکوزیته (mpa°s) قطر پیچ تا لقی یا فاصله (mm) استحکام برشی (N/mm2) گشتاور شکسته شدن (باز شدن) (Nm) گشتاور جدا شدن (Nm) اولیه (min) کاربردی (h) نهایی (h) تحمل دما (°c) وزن قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
LOCSET 4422/20gr
عالی سبز 200 M12 0.04-0.13 (200°c)37(23°c)26 40-60 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For coaxial component Parts -60 to + 220 20gr
۰ تومان
LOCSET 4422/50gr
عالی سبز 200 M12 0.04-0.13 (200°c)37(23°c)26 40-60 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For coaxial component Parts -60 to + 220 50gr
۰ تومان
LOCSET 4422/250gr
عالی سبز 200 M12 0.04-0.13 (200°c)37(23°c)26 40-60 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For coaxial component Parts -60 to + 220 250gr
۳۴۲,۰۰۰ تومان
۳۲۴,۹۰۰ تومان
LOCSET 4422/10kg
عالی سبز 200 M12 0.04-0.13 (200°c)37(23°c)26 40-60 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For coaxial component Parts -60 to + 220 10kg
۰ تومان
LOCSET 4423/50gr
عالی سبز 200 M12 0.04-0.13 (at200°c)32(at23°c),21 45 55 3-10 2-4 12 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 50gr
۰ تومان
LOCSET 4423/500gr
عالی سبز 200 M12 0.04-0.13 (at200°c)32(at23°c),21 45 55 3-10 2-4 12 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 500gr
۰ تومان
LOCSET 4425/20gr
عالی سبز 500 M20 0.05-0.15 (at200°c)34(at23°c),21 38-57 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 20gr
۰ تومان
LOCSET 4425/50gr
عالی سبز 500 M20 0.05-0.15 (at200°c)34(at23°c),21 38-57 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 50gr
۷۶,۷۰۰ تومان
۷۲,۸۶۵ تومان
LOCSET 4425/100gr
عالی سبز 500 M20 0.05-0.15 (at200°c)34(at23°c),21 38-57 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 100gr
۳۹۳,۳۰۰ تومان
۳۷۳,۶۳۵ تومان
LOCSET 4425/250gr
عالی سبز 500 M20 0.05-0.15 (at200°c)34(at23°c),21 38-57 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 250gr
۳۴۲,۰۰۰ تومان
۳۲۴,۹۰۰ تومان
LOCSET 4425/500gr
عالی سبز 500 M20 0.05-0.15 (at200°c)34(at23°c),21 38-57 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 500gr
۰ تومان
LOCSET 4433/20gr
عالی سبز 3000 M36 0.1-0.3 30to43 40-60 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 20gr
۰ تومان
LOCSET 4433/50gr
عالی سبز 3000 M36 0.1-0.3 30to43 40-60 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 50gr
۷۶,۷۰۰ تومان
۷۲,۸۶۵ تومان
LOCSET 4433/250gr
عالی سبز 3000 M36 0.1-0.3 30to43 40-60 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 250gr
۳۴۲,۰۰۰ تومان
۳۲۴,۹۰۰ تومان
نظر خودتان را بنویسد