چسب آناروبیک - نگهدارنده

Locset Anaerobic Adhesive-Retaining or Joining

مشخصات :

● گروه نگهدارنده
نگهدارنده لاک ست برای نصب قطعات استوانه ای (محوری)، چرخدنده ، چرخ زنجير ، بوش ، بلبرينگ و . . . در هوزينگ يا بر روی شافت استفاده شده و با استحکام عالی حتی موجب اتصال دائمی می گردند، چسبهای اين گروه بهترين جايگزین برای انطباقات پرسی و حتی دقيق بوده و برای قطعاتی که در جای خود لق شده است نيز مناسب است.

تصویر چسب آناروبیک - نگهدارنده

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش استحکام رنگ ویسکوزیته (mpa°s) قطر پیچ تا لقی یا فاصله (mm) استحکام برشی (N/mm2) گشتاور شکسته شدن (باز شدن) (Nm) گشتاور جدا شدن (Nm) اولیه (min) کاربردی (h) نهایی (h) تحمل دما (°c) کاربرد و خواص وزن قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
LOCSET 4422/20gr
عالی سبز 200 M12 0.04-0.13 (200°c)37(23°c)26 40-60 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For coaxial component Parts -60 to + 220 استحکام عالی و ویسکوزیته پایین برای قفل کننده و آب بندی کننده (دائمی) اتصالات رزوه و محکم نمودن قطعات هم محور، بلبرینگ ها، بوش ها و اتصالات شافت - توپی، همچنین با استفاده از فعال کننده سطوح می توان جهت لاستیک به فلز، فلز به شیشه یا سرامیک و فلز به فلز بکار برد. امکان استفاده در سطوح کامل تمیز نشده، خیلی سریع سخت شونده، با تحمل حرارتی بالا، توزیع مناسب و قابلیت نفوذ پذیری خوب، بسیار سخت باز شونده. 20gr
€۰/۰۰
LOCSET 4422/50gr
عالی سبز 200 M12 0.04-0.13 (200°c)37(23°c)26 40-60 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For coaxial component Parts -60 to + 220 استحکام عالی و ویسکوزیته پایین برای قفل کننده و آب بندی کننده (دائمی) اتصالات رزوه و محکم نمودن قطعات هم محور، بلبرینگ ها، بوش ها و اتصالات شافت - توپی، همچنین با استفاده از فعال کننده سطوح می توان جهت لاستیک به فلز، فلز به شیشه یا سرامیک و فلز به فلز بکار برد. امکان استفاده در سطوح کامل تمیز نشده، خیلی سریع سخت شونده، با تحمل حرارتی بالا، توزیع مناسب و قابلیت نفوذ پذیری خوب، بسیار سخت باز شونده. 50gr
€۰/۰۰
LOCSET 4422/250gr
عالی سبز 200 M12 0.04-0.13 (200°c)37(23°c)26 40-60 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For coaxial component Parts -60 to + 220 استحکام عالی و ویسکوزیته پایین برای قفل کننده و آب بندی کننده (دائمی) اتصالات رزوه و محکم نمودن قطعات هم محور، بلبرینگ ها، بوش ها و اتصالات شافت - توپی، همچنین با استفاده از فعال کننده سطوح می توان جهت لاستیک به فلز، فلز به شیشه یا سرامیک و فلز به فلز بکار برد. امکان استفاده در سطوح کامل تمیز نشده، خیلی سریع سخت شونده، با تحمل حرارتی بالا، توزیع مناسب و قابلیت نفوذ پذیری خوب، بسیار سخت باز شونده. 250gr
€۱۰/۸۹
€۱۰/۳۵
LOCSET 4422/10kg
عالی سبز 200 M12 0.04-0.13 (200°c)37(23°c)26 40-60 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For coaxial component Parts -60 to + 220 استحکام عالی و ویسکوزیته پایین برای قفل کننده و آب بندی کننده (دائمی) اتصالات رزوه و محکم نمودن قطعات هم محور، بلبرینگ ها، بوش ها و اتصالات شافت - توپی، همچنین با استفاده از فعال کننده سطوح می توان جهت لاستیک به فلز، فلز به شیشه یا سرامیک و فلز به فلز بکار برد. امکان استفاده در سطوح کامل تمیز نشده، خیلی سریع سخت شونده، با تحمل حرارتی بالا، توزیع مناسب و قابلیت نفوذ پذیری خوب، بسیار سخت باز شونده. 10kg
€۰/۰۰
LOCSET 4423/50gr
عالی سبز 200 M12 0.04-0.13 (at200°c)32(at23°c),21 45 55 3-10 2-4 12 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 استحکام عالی و ویسکوزیته پایین برای قفل کننده و آب بندی کننده (دائمی)اتصالات رزوه و محکم نمودن قطعات هم محور، بلبرینگ ها، بوش ها و اتصالات شافت - توپی، همچنین با استفاده از فعال کننده سطوح می توان جهت لاستیک به فلز، فلز به شیشه یا سرامیک و فلز به فلز بکار برد. امکان استفاده در سطوح کامل نشده، با تحمل حرارتی بالا، توزیع مناسب و قابلیت نفوذ پذیری خوب، بسیار سخت باز شونده. 50gr
€۰/۰۰
LOCSET 4423/500gr
عالی سبز 200 M12 0.04-0.13 (at200°c)32(at23°c),21 45 55 3-10 2-4 12 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 استحکام عالی و ویسکوزیته پایین برای قفل کننده و آب بندی کننده (دائمی)اتصالات رزوه و محکم نمودن قطعات هم محور، بلبرینگ ها، بوش ها و اتصالات شافت - توپی، همچنین با استفاده از فعال کننده سطوح می توان جهت لاستیک به فلز، فلز به شیشه یا سرامیک و فلز به فلز بکار برد. امکان استفاده در سطوح کامل نشده، با تحمل حرارتی بالا، توزیع مناسب و قابلیت نفوذ پذیری خوب، بسیار سخت باز شونده. 500gr
تماس بگیرید
LOCSET 4425/20gr
عالی سبز 500 M20 0.05-0.15 (at200°c)34(at23°c),21 38-57 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 استحکام عالی و ویسکوزیته پایین برای قطعات محوری، بوش بلبرینگ و اتصال شافت - توپی و همچنین قفل کننده و آب بندی کننده دائمی اتصالات رزوه، خیلی سریع سخت شونده حتی روی سطوح غیر فعال، تحمل حرارتی بالا، بسیارسخت باز شونده. 20gr
€۰/۰۰
LOCSET 4425/50gr
عالی سبز 500 M20 0.05-0.15 (at200°c)34(at23°c),21 38-57 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 استحکام عالی و ویسکوزیته پایین برای قطعات محوری، بوش بلبرینگ و اتصال شافت - توپی و همچنین قفل کننده و آب بندی کننده دائمی اتصالات رزوه، خیلی سریع سخت شونده حتی روی سطوح غیر فعال، تحمل حرارتی بالا، بسیارسخت باز شونده. 50gr
€۲/۴۴
€۲/۳۲
LOCSET 4425/100gr
عالی سبز 500 M20 0.05-0.15 (at200°c)34(at23°c),21 38-57 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 استحکام عالی و ویسکوزیته پایین برای قطعات محوری، بوش بلبرینگ و اتصال شافت - توپی و همچنین قفل کننده و آب بندی کننده دائمی اتصالات رزوه، خیلی سریع سخت شونده حتی روی سطوح غیر فعال، تحمل حرارتی بالا، بسیارسخت باز شونده. 100gr
€۱۰/۸۹
€۱۰/۳۵
LOCSET 4425/250gr
عالی سبز 500 M20 0.05-0.15 (at200°c)34(at23°c),21 38-57 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 استحکام عالی و ویسکوزیته پایین برای قطعات محوری، بوش بلبرینگ و اتصال شافت - توپی و همچنین قفل کننده و آب بندی کننده دائمی اتصالات رزوه، خیلی سریع سخت شونده حتی روی سطوح غیر فعال، تحمل حرارتی بالا، بسیارسخت باز شونده. 250gr
€۱۰/۸۹
€۱۰/۳۵
LOCSET 4425/500gr
عالی سبز 500 M20 0.05-0.15 (at200°c)34(at23°c),21 38-57 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 استحکام عالی و ویسکوزیته پایین برای قطعات محوری، بوش بلبرینگ و اتصال شافت - توپی و همچنین قفل کننده و آب بندی کننده دائمی اتصالات رزوه، خیلی سریع سخت شونده حتی روی سطوح غیر فعال، تحمل حرارتی بالا، بسیارسخت باز شونده. 500gr
تماس بگیرید
LOCSET 4425/1kg
عالی سبز 500 M20 0.05-0.15 (at200°c)34(at23°c),21 38-57 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 استحکام عالی و ویسکوزیته پایین برای قطعات محوری، بوش بلبرینگ و اتصال شافت - توپی و همچنین قفل کننده و آب بندی کننده دائمی اتصالات رزوه، خیلی سریع سخت شونده حتی روی سطوح غیر فعال، تحمل حرارتی بالا، بسیارسخت باز شونده. 1kg
تماس بگیرید
LOCSET 4425/10kg
عالی سبز 500 M20 0.05-0.15 (at200°c)34(at23°c),21 38-57 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 استحکام عالی و ویسکوزیته پایین برای قطعات محوری، بوش بلبرینگ و اتصال شافت - توپی و همچنین قفل کننده و آب بندی کننده دائمی اتصالات رزوه، خیلی سریع سخت شونده حتی روی سطوح غیر فعال، تحمل حرارتی بالا، بسیارسخت باز شونده. 10kg
تماس بگیرید
LOCSET 4433/20gr
عالی سبز 3000 M36 0.1-0.3 30to43 40-60 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 عامل پیوند با استحکام عالی و ویسکوزیته بالا برای محکم نمودن قطعات هم محور، بلبرینگها، بوشها، و اتصال شافت - توپی قفل کننده و آب بندی کننده دائمی اتصالات رزوه، یکنواخت کننده سطوح غیر همسطح و پر کننده فاصله هوایی تا 0.3 میلیمتر، سریع سخت شونده، تحمل حرارتی بالا،بسیار سخت باز شونده. 20gr
€۰/۰۰
LOCSET 4433/50gr
عالی سبز 3000 M36 0.1-0.3 30to43 40-60 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 عامل پیوند با استحکام عالی و ویسکوزیته بالا برای محکم نمودن قطعات هم محور، بلبرینگها، بوشها، و اتصال شافت - توپی قفل کننده و آب بندی کننده دائمی اتصالات رزوه، یکنواخت کننده سطوح غیر همسطح و پر کننده فاصله هوایی تا 0.3 میلیمتر، سریع سخت شونده، تحمل حرارتی بالا،بسیار سخت باز شونده. 50gr
تماس بگیرید
LOCSET 4433/250gr
عالی سبز 3000 M36 0.1-0.3 30to43 40-60 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 عامل پیوند با استحکام عالی و ویسکوزیته بالا برای محکم نمودن قطعات هم محور، بلبرینگها، بوشها، و اتصال شافت - توپی قفل کننده و آب بندی کننده دائمی اتصالات رزوه، یکنواخت کننده سطوح غیر همسطح و پر کننده فاصله هوایی تا 0.3 میلیمتر، سریع سخت شونده، تحمل حرارتی بالا،بسیار سخت باز شونده. 250gr
€۱۰/۸۹
€۱۰/۳۵
LOCSET 4433/500gr
عالی سبز 3000 M36 0.1-0.3 30to43 40-60 to 70 1-7 1-2 6 For thread Locking -60 to + 175 For Bonding of coaxial Parts -60 to + 200 عامل پیوند با استحکام عالی و ویسکوزیته بالا برای محکم نمودن قطعات هم محور، بلبرینگها، بوشها، و اتصال شافت - توپی قفل کننده و آب بندی کننده دائمی اتصالات رزوه، یکنواخت کننده سطوح غیر همسطح و پر کننده فاصله هوایی تا 0.3 میلیمتر، سریع سخت شونده، تحمل حرارتی بالا،بسیار سخت باز شونده. 500gr
تماس بگیرید
LOCSET 4451/250gr
بالا خاکستری 50000Thix "R3 0.1-0.4 18-25 20-40 M-LB< 3-10 4-6 24 60to+155- استحکام بالا و ویسکوزیته بسیار بالا جهت ترمیم ترک خوردگی، منافذ فرسودگی (کچل شدن) بلبرینگ ها، بوش ها و اتصال شافت - توپی و همچنین رزوه های فلزی، ترمیم محیط آسیب دیده، دارا بودن خصوصیات فلزی و امکان رزوه کردن، سوراخکاری، فرم دهی و سوهانکاری(سنباده زنی - سایش) پس از سخت شدن، توزیع مناسب بر روی رزوه بدون وجود نشتی سخت باز شونده. 250gr
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد