چسب آناروبیک - آب بندی کننده

Locset Anaerobic Adhesive-Pipe Sealing

مشخصات :

● آب بندی کننده (نشت بندی)
لاک ست های آب بندی کننده در اتصالات رزوه ای و لوله ها برای آب بندی یا برطرف کردن احتمال نشتی (نشت بندی) بکار می روند. بر خلاف نوارتفلون یا خمیر و کنف در اثر ارتعاش ، اتصال باز نشده و نشتی نخواهد داشت. محل اتصال از خوردگی محفوظ مانده و تا زمان باز کردن (با ابزارهای معمولی) خواص خود را حفظ می کند.

تصویر چسب آناروبیک - آب بندی کننده

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش استحکام رنگ ویسکوزیته (mpa°s) قطر پیچ تا لقی یا فاصله (mm) استحکام برشی (N/mm2) گشتاور شکسته شدن (باز شدن) (Nm) گشتاور جدا شدن (Nm) اولیه (min) کاربردی (h) نهایی (h) تحمل دما (°c) کاربرد و خواص وزن قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
LOCSET 2138/50gr
پایین قرمز 8000 "R3 0.10-0.25 2-7 10-25 M-LB> 5-15 2-5 12 60to+150- محصول استاندارد برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله با استحکام پا یین، ویسکوزیته بالا، با خاصیت روان کنندگی، راحت باز شونده. 50gr
۶۷,۵۰۰ تومان
۶۴,۱۲۵ تومان
LOCSET 2138/500gr
پایین قرمز 8000 "R3 0.10-0.25 2-7 10-25 M-LB> 5-15 2-5 12 -60 to + 150 محصول استاندارد برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله با استحکام پا یین، ویسکوزیته بالا، با خاصیت روان کنندگی، راحت باز شونده. 500gr
۵۷۷,۲۰۰ تومان
۵۴۸,۳۴۰ تومان
LOCSET 2226/50gr
متوسط قهوه ای 700 "R3/4 0.04-0.13 5-15 14-30 M-LB> 2-10 2-3 12 -60 to + 150 استحکام متوسط و ویسکوزیته متوسط، برای آب بندی اتصالات لوله و رزوه ، باز شونده. 50gr
۶۷,۵۰۰ تومان
۶۴,۱۲۵ تومان
LOCSET 2235/20gr
متوسط آبی 5000 "R3 0.10-0.25 12-19 15-35 M-LB> 2-10 2-3 12 60to+150- استحکام متوسط و ویسکوزیته بالا برای آب بندی اتصالات لوله و رزوه، مخصوص آب آشامیدنی(آب گرم و آب سرد) با خاصیت روان کنندگی، باز شونده. 20gr
۳۴,۳۰۰ تومان
۳۲,۵۸۵ تومان
LOCSET 2235/50gr
متوسط آبی 5000 "R3 0.10-0.25 12-19 15-35 M-LB> 2-10 2-3 12 60to+150- استحکام متوسط و ویسکوزیته بالا برای آب بندی اتصالات لوله و رزوه، مخصوص آب آشامیدنی(آب گرم و آب سرد) با خاصیت روان کنندگی، باز شونده. 50gr
۶۷,۵۰۰ تومان
۶۴,۱۲۵ تومان
LOCSET 2235/250gr
متوسط آبی 5000 "R3 0.10-0.25 12-19 15-35 M-LB> 2-10 2-3 12 60to+150- استحکام متوسط و ویسکوزیته بالا برای آب بندی اتصالات لوله و رزوه، مخصوص آب آشامیدنی(آب گرم و آب سرد) با خاصیت روان کنندگی، باز شونده. 250gr
۲۹۶,۰۰۰ تومان
۲۸۱,۲۰۰ تومان
LOCSET 2235/500gr
متوسط آبی 5000 "R3 0.10-0.25 12-19 15-35 M-LB> 2-10 2-3 12 60to+150- استحکام متوسط و ویسکوزیته بالا برای آب بندی اتصالات لوله و رزوه، مخصوص آب آشامیدنی(آب گرم و آب سرد) با خاصیت روان کنندگی، باز شونده. 500gr
۰ تومان
LOCSET 2236/20gr
متوسط زرد 5000Thix "R3 0.10-0.25 16 16 M-LB> 2-6 2-3 12 60to+150- استحکام متوسط و ویسکوزیته بالا برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه، مناسب برای سطوح فعال و غیر فعال (بدون نیاز به فعال کننده سطوح)، باز شونده. 20gr
۳۴,۳۰۰ تومان
۳۲,۵۸۵ تومان
LOCSET 2236/50gr
متوسط زرد 5000Thix "R3 0.10-0.25 16 16 M-LB> 2-6 2-3 12 60to+150- استحکام متوسط و ویسکوزیته بالا برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه، مناسب برای سطوح فعال و غیر فعال (بدون نیاز به فعال کننده سطوح)، باز شونده. 50gr
۶۷,۵۰۰ تومان
۶۴,۱۲۵ تومان
LOCSET 2236/100gr
متوسط زرد 5000Thix "R3 0.10-0.25 16 16 M-LB> 2-6 2-3 12 60to+150- استحکام متوسط و ویسکوزیته بالا برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه، مناسب برای سطوح فعال و غیر فعال (بدون نیاز به فعال کننده سطوح)، باز شونده. 100gr
۱۴۲,۲۰۰ تومان
۱۳۵,۰۹۰ تومان
LOCSET 2238/20gr
متوسط آبی 8000 "R3 0.10-0.25 9-16 12-30 M-LB> 5-15 2-5 12 60to+150- استحکام متوسط، ویسکوزیته بالا برای آب بندی اتصالات لوله و رزوه، جایگزین مناسب کنف و نوار تفلون، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن، باز شونده. 20gr
۳۴,۳۰۰ تومان
۳۲,۵۸۵ تومان
LOCSET 2238/50gr
متوسط آبی 8000 "R3 0.10-0.25 9-16 12-30 M-LB> 5-15 2-5 12 60to+150- استحکام متوسط، ویسکوزیته بالا برای آب بندی اتصالات لوله و رزوه، جایگزین مناسب کنف و نوار تفلون، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن، باز شونده. 50gr
۶۷,۵۰۰ تومان
۶۴,۱۲۵ تومان
LOCSET 2238/100gr
متوسط آبی 8000 "R3 0.10-0.25 9-16 12-30 M-LB> 5-15 2-5 12 60to+150- استحکام متوسط، ویسکوزیته بالا برای آب بندی اتصالات لوله و رزوه، جایگزین مناسب کنف و نوار تفلون، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن، باز شونده. 100gr
۱۴۲,۲۰۰ تومان
۱۳۵,۰۹۰ تومان
LOCSET 2238/250gr
متوسط آبی 8000 "R3 0.10-0.25 9-16 12-30 M-LB> 5-15 2-5 12 60to+150- استحکام متوسط، ویسکوزیته بالا برای آب بندی اتصالات لوله و رزوه، جایگزین مناسب کنف و نوار تفلون، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن، باز شونده. 250gr
۲۹۶,۰۰۰ تومان
۲۸۱,۲۰۰ تومان
LOCSET 2238/500gr
متوسط آبی 8000 "R3 0.10-0.25 9-16 12-30 M-LB> 5-15 2-5 12 60to+150- استحکام متوسط، ویسکوزیته بالا برای آب بندی اتصالات لوله و رزوه، جایگزین مناسب کنف و نوار تفلون، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن، باز شونده. 500gr
۵۷۷,۲۰۰ تومان
۵۴۸,۳۴۰ تومان
LOCSET 2238/1kg
متوسط آبی 8000 "R3 0.10-0.25 9-16 12-30 M-LB> 5-15 2-5 12 60to+150- استحکام متوسط، ویسکوزیته بالا برای آب بندی اتصالات لوله و رزوه، جایگزین مناسب کنف و نوار تفلون، مخصوص آب بندی اتصالات نفت، گاز و روغن، باز شونده. 1kg
۱,۱۳۷,۳۰۰ تومان
۱,۰۸۰,۴۳۵ تومان
LOCSET 2241/100gr
متوسط بی رنگ 1000Thix "R3 0.10-0.25 10-18 10-20 M-LB> 5-15 2-5 12 60to+150- استحکام متوسط و ویسکوزیته بالا با پایه PTFE(همچون تفلون مایع) برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه فلزی، جایگزین مناسب کنف و نوار تفلون، با خاصیت روان کنندگی، باز شونده. 100gr
۱۴۲,۲۰۰ تومان
۱۳۵,۰۹۰ تومان
LOCSET 2241/250gr
متوسط بی رنگ 1000Thix "R3 0.10-0.25 10-18 10-20 M-LB> 5-15 2-5 12 60to+150- استحکام متوسط و ویسکوزیته بالا با پایه PTFE(همچون تفلون مایع) برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه فلزی، جایگزین مناسب کنف و نوار تفلون، با خاصیت روان کنندگی، باز شونده. 250gr
۲۹۶,۰۰۰ تومان
۲۸۱,۲۰۰ تومان
LOCSET 2241/1kg
متوسط بی رنگ 1000Thix "R3 0.10-0.25 10-18 10-20 M-LB> 5-15 2-5 12 60to+150- استحکام متوسط و ویسکوزیته بالا با پایه PTFE(همچون تفلون مایع) برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه فلزی، جایگزین مناسب کنف و نوار تفلون، با خاصیت روان کنندگی، باز شونده. 1kg
۱,۱۳۷,۳۰۰ تومان
۱,۰۸۰,۴۳۵ تومان
LOCSET 2241/10kg
متوسط بی رنگ 1000Thix "R3 0.10-0.25 10-18 10-20 M-LB> 5-15 2-5 12 60to+150- استحکام متوسط و ویسکوزیته بالا با پایه PTFE(همچون تفلون مایع) برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه فلزی، جایگزین مناسب کنف و نوار تفلون، با خاصیت روان کنندگی، باز شونده. 10kg
۱۱,۱۰۵,۱۰۰ تومان
۱۰,۵۴۹,۸۴۵ تومان
LOCSET 2255/50gr
متوسط زرد 50000Thix "R3 0.10-0.25 12-18 12-20 M-LB> 2-10 2-3 12 60to+150- ویسکوزیته بسیار بالا، استحکام متوسط، برای آب بندی اتصالات لوله و رزوه همچنین ایجاد ایمنی در پیچ ها با خاصیت روان کنندگی، باز شونده. 50gr
۶۷,۵۰۰ تومان
۶۴,۱۲۵ تومان
LOCSET 2255/100gr
متوسط زرد 50000Thix "R3 0.10-0.25 12-18 12-20 M-LB> 2-10 2-3 12 60to+150- ویسکوزیته بسیار بالا، استحکام متوسط، برای آب بندی اتصالات لوله و رزوه همچنین ایجاد ایمنی در پیچ ها با خاصیت روان کنندگی، باز شونده. 100gr
۱۴۲,۲۰۰ تومان
۱۳۵,۰۹۰ تومان
LOCSET 2255/500gr
متوسط زرد 50000Thix "R3 0.10-0.25 12-18 12-20 M-LB> 2-10 2-3 12 60to+150- ویسکوزیته بسیار بالا، استحکام متوسط، برای آب بندی اتصالات لوله و رزوه همچنین ایجاد ایمنی در پیچ ها با خاصیت روان کنندگی، باز شونده. 500gr
۵۷۷,۲۰۰ تومان
۵۴۸,۳۴۰ تومان
LOCSET 2332/50gr
بالا سبز 2000Thix "R3 0.10-0.25 18-23 20-40 M-LB> 3-10 2-6 12 60to+150- استحکام بالا و آب بندی کننده انعطاف پذیر، برای آب بندی اتصالات لوله و رزوه )فلز به فلز، فلز به مواد مصنوعی( و در صورت استفاده از فعال کننده سطوح برای آب بندی اتصالات لوله )مواد مصنوعی به مواد مصنوعی(، با انعطاف پذیری بعد از سخت شدن و امکان هرگونه حرکت مواد مصنوعی بدون از دست رفتن آب بندی اعمال شده، سخت باز شونده. 50gr
۰ تومان
LOCSET 2332/500gr
بالا سبز 2000Thix "R3 0.10-0.25 18-23 20-40 M-LB> 3-10 2-6 12 60to+150- استحکام بالا و آب بندی کننده انعطاف پذیر، برای آب بندی اتصالات لوله و رزوه )فلز به فلز، فلز به مواد مصنوعی( و در صورت استفاده از فعال کننده سطوح برای آب بندی اتصالات لوله )مواد مصنوعی به مواد مصنوعی(، با انعطاف پذیری بعد از سخت شدن و امکان هرگونه حرکت مواد مصنوعی بدون از دست رفتن آب بندی اعمال شده، سخت باز شونده. 500gr
۰ تومان
LOCSET 2335/50gr
بالا قرمز 7000 "R2 0.1-0.3 10-20 25-54 15-30 3-10 2-3 12 60to+150- استحکام بالا و ویسکوزیته بالا، برای آب بندی اتصالات لوله و رزوه، امکان آب بندی تا 0.3 میلیمتر، سخت باز شونده. 50gr
۶۷,۵۰۰ تومان
۶۴,۱۲۵ تومان
LOCSET 2335/250gr
بالا قرمز 7000 "R2 0.1-0.3 10-20 25-54 15-30 3-10 2-3 12 60to+150- استحکام بالا و ویسکوزیته بالا، برای آب بندی اتصالات لوله و رزوه، امکان آب بندی تا 0.3 میلیمتر، سخت باز شونده. 250gr
۲۹۶,۰۰۰ تومان
۲۸۱,۲۰۰ تومان
LOCSET 2335/500gr
بالا قرمز 7000 "R2 0.1-0.3 10-20 25-54 15-30 3-10 2-3 12 60to+150- استحکام بالا و ویسکوزیته بالا، برای آب بندی اتصالات لوله و رزوه، امکان آب بندی تا 0.3 میلیمتر، سخت باز شونده. 500gr
۵۷۷,۲۰۰ تومان
۵۴۸,۳۴۰ تومان
LOCSET 2336/50gr
بالا قرمز 5000Thix "R3 0.10-0.25 25 31 36 2-6 2-4 8 60to+150- استحکام بالا و ویسکوزیته بالا، برای آب بندی اتصالات لوله و رزوه، مناسب برای سطوح فعال و غیر فعال (بدون نیاز به فعال کننده سطوح)، همچنین برای محکم نمودن قطعات هم محور، بوش ها، بلبرینگها و اتصال شافت - توپی، سخت بازشونده. 50gr
۶۷,۵۰۰ تومان
۶۴,۱۲۵ تومان
LOCSET 2338/50gr
بالا سبز 8000Thix "R3 0.10-0.25 25 25-55 M-LB> 3-10 2-4 8 60to+150- استحکام بالا و ویسکوزیته بالا، برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه و آب بندی سطوح، مخصوص سیستم های هیدرولیک با مقاومت تا 65 بار فشار، همچنین برای محکم نمودن قطعات هم محور، بوش ها، بلبرینگها و اتصال شافت - توپی، سخت باز شونده. 50gr
۶۷,۵۰۰ تومان
۶۴,۱۲۵ تومان
LOCSET 2338/100gr
بالا سبز 8000Thix "R3 0.10-0.25 25 25-55 M-LB> 3-10 2-4 8 60to+150- استحکام بالا و ویسکوزیته بالا، برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه و آب بندی سطوح، مخصوص سیستم های هیدرولیک با مقاومت تا 65 بار فشار، همچنین برای محکم نمودن قطعات هم محور، بوش ها، بلبرینگها و اتصال شافت - توپی، سخت باز شونده. 100gr
۱۴۲,۲۰۰ تومان
۱۳۵,۰۹۰ تومان
LOCSET 2338/250gr
بالا سبز 8000Thix "R3 0.10-0.25 25 25-55 M-LB> 3-10 2-4 8 60to+150- استحکام بالا و ویسکوزیته بالا، برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه و آب بندی سطوح، مخصوص سیستم های هیدرولیک با مقاومت تا 65 بار فشار، همچنین برای محکم نمودن قطعات هم محور، بوش ها، بلبرینگها و اتصال شافت - توپی، سخت باز شونده. 250gr
۲۹۶,۰۰۰ تومان
۲۸۱,۲۰۰ تومان
LOCSET 2535/50gr
بالا قرمز 4000Thix "R2 0.1-0.3 23-40 30-40 M-LB> 5-15 5-15 24 60to+220- ترکیبی از استحکام بالا با تحمل حرارتی و شیمیایی بسیار بالا برای ایمنی(قفل کننده) و آب بندی اتصالات لوله و رزوه و به خصوص جهت اتصالاتی که در معرض حرارت بالا(دیگ بخار و..) و یا مواد شیمیایی مختلف قرار دارند استفاده می شود، سخت باز شونده. 50gr
۶۷,۵۰۰ تومان
۶۴,۱۲۵ تومان
نظر خودتان را بنویسد