رینگ تنظیم D100

Locating Ring

مشخصات :

●جنس: 1.7131

تصویر رینگ تنظیم D100

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d l D قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D100/90x8
26 - 90
€۶/۷۸
€۶/۴۴
D100/100x8
26 4 100
€۶/۹۱
€۶/۵۶
D100/110x8
26 4 110
€۷/۰۷
€۶/۷۱
نظر خودتان را بنویسد