انتخاب هوشمند رگلاتور های گاز مایع

مشخصات :

رگلاتورهای گاز مایع ستاک با دامنه‌های متنوع فشار ورودی، شامل فشار ورودی تا 1.4 بار، تا 10 بار و تا 17.5 بار مطابق با استاندارهای UL144 و EN16129 در ظرفیت‌ها و فشارهای خروجی مختلف در سه اندازه 1/2F.NPT و 3/4F.NPT و F.POL تولید می‌گردد. این رگلاتورها بصورت مرحله اول و مرحله دوم و یا تک مرحله‌ای ارائه می‌شوند. رگلاتورهای دو مرحله‌ای از پایداری فشار بهتر و ظرفیت بالاتری برخوردارند.


جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش مشخصه اتصال ورودی اتصال خروجی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) ظرفیت (Kg) زنجیره فروش قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET291/1212/70280
قرمز - مرحله اول 1/2NPT 1/2NPT 350 - 70 50 اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۳۷۴,۰۰ ₽
۱ ۳۳۹,۵۰ ₽
SET292/1212/2333
قهواه ای - مرحله دوم 1/2NPT 1/2NPT 33 - 23 20 اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۱۹۱,۵۰ ₽
۱ ۱۶۱,۵۰ ₽
SET293/1212/2333
زرد - تک مرحله 1/2NPT 1/2NPT 33 - 23 14 اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۱۹۱,۵۰ ₽
۱ ۱۶۱,۵۰ ₽
SET291/1212/70350
قرمز - مرحله اول 1/2NPT 1/2NPT 350 - 70 50 اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۳۷۴,۰۰ ₽
۱ ۳۳۹,۵۰ ₽
SET291/1234/70280
قرمز - مرحله اول 1/2NPT 3/4NPT 280 - 70 50 اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۳۷۴,۰۰ ₽
۱ ۳۳۹,۵۰ ₽
SET293/P12/2333
زرد - تک مرحله P 1/2NPT 33 - 23 14 اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET293/P34/2333
زرد - تک مرحله P 3/4NPT 33 - 23 14 اصفهان - شرکت ستاک
۰,۰۰ ₽
SET291/1234/70350
قرمز - مرحله اول 1/2NPT 3/4NPT 350 - 70 50 اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۳۷۴,۰۰ ₽
۱ ۳۳۹,۵۰ ₽
SET291/P12/70350
قرمز - مرحله اول POL 1/2NPT 350 - 70 50 اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۰۴۰,۰۰ ₽
۱ ۰۱۴,۰۰ ₽
SET291/P34/70350
قرمز - مرحله اول POL 3/4NPT 350 - 70 50 اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۰۴۰,۰۰ ₽
۱ ۰۱۴,۰۰ ₽
SET292/1234/2333
قهواه ای - مرحله دوم 1/2NPT 3/4NPT 33 - 23 20 اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۱۹۱,۵۰ ₽
۱ ۱۶۱,۵۰ ₽
SET292/3412/2333
قهواه ای - مرحله دوم 3/4NPT 1/2NPT 33 - 23 20 اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۱۹۱,۵۰ ₽
۱ ۱۶۱,۵۰ ₽
قهواه ای - مرحله دوم 3/4NPT 3/4NPT 33 - 23 20 اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۱۹۱,۵۰ ₽
۱ ۱۶۱,۵۰ ₽
SET293/1234/2333
زرد - تک مرحله 1/2NPT 3/4NPT 33 - 23 14 اصفهان - شرکت ستاک
۱ ۱۹۱,۵۰ ₽
۱ ۱۶۱,۵۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد