انتخاب هوشمند رگلاتور های گاز مایع

مشخصات :

رگلاتورهای گاز مایع ستاک با دامنه‌های متنوع فشار ورودی، شامل فشار ورودی تا 1.4 بار، تا 10 بار و تا 17.5 بار مطابق با استاندارهای UL144 و EN16129 در ظرفیت‌ها و فشارهای خروجی مختلف در سه اندازه 1/2F.NPT و و 3/4 و F.POL تولید می‌گردد. این رگلاتورها بصورت مرحله اول و مرحله دوم و یا تک مرحله‌ای ارائه می‌شوند. رگلاتورهای دو مرحله‌ای از پایداری فشار بهتر و ظرفیت بالاتری برخوردارند.

ایجاد تیکت
انتخاب هوشمند رگلاتور های گاز مایع

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش شرح کالا مشخصه اتصال ورودی اتصال خروجی دامنه تنظیم فشار خروجی (میلی بار) ظرفیت (Kg) قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET291/1212/70350
رگلاتور گاز مایع قرمز - مرحله اول 1/2 1/2 350 - 70 50
۱ ۶۵۳,۵۰ ₽
۱ ۶۵۳,۵۰ ₽
۱ ۶۱۲,۰۰ ₽
SET291/1234/70350
رگلاتور گاز مایع قرمز - مرحله اول 1/2 3/4 350 - 70 50
۱ ۶۵۳,۵۰ ₽
۱ ۶۵۳,۵۰ ₽
۱ ۶۱۲,۰۰ ₽
SET291/P12/70350
رگلاتور گاز مایع قرمز - مرحله اول POL 1/2 350 - 70 50
۱ ۵۰۲,۵۰ ₽
۱ ۵۰۲,۵۰ ₽
۱ ۴۶۵,۰۰ ₽
SET291/P34/70350
رگلاتور گاز مایع قرمز - مرحله اول POL 3/4 350 - 70 50
۱ ۵۰۲,۵۰ ₽
۱ ۵۰۲,۵۰ ₽
۱ ۴۶۵,۰۰ ₽
SET292/1212/2333
رگلاتور گاز مایع قهواه ای - مرحله دوم 1/2 1/2 33 - 23 20
۱ ۴۴۴,۵۰ ₽
۱ ۴۴۴,۵۰ ₽
۱ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET292/1234/2333
رگلاتور گاز مایع قهواه ای - مرحله دوم 1/2 3/4 33 - 23 20
۱ ۴۴۴,۵۰ ₽
۱ ۴۴۴,۵۰ ₽
۱ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET292/3434/2333
رگلاتور گاز مایع قهواه ای - مرحله دوم 4/3 4/3 33 - 23 20
۱ ۴۴۴,۵۰ ₽
۱ ۴۴۴,۵۰ ₽
۱ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET293/1234/2333
رگلاتور گاز مایع زرد - تک مرحله 1/2 3/4 33 - 23 14
۱ ۴۴۴,۵۰ ₽
۱ ۴۴۴,۵۰ ₽
۱ ۴۰۸,۵۰ ₽
SET293/1212/2333
رگلاتور گاز مایع زرد - تک مرحله 1/2 1/2 33 - 23 14
۱ ۴۴۴,۵۰ ₽
۱ ۴۴۴,۵۰ ₽
۱ ۴۰۸,۵۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد