شیر دستی اهرمی | SET271

Lever Hand Valve

مشخصات :

شیر دستی اهرمی مدل SET271 جریان سیال داخل لوله را قطع و وصل می کند. با توجه به مکانیزم به کار رفته در این شیر، قطع جریان سیال نسبت به شیر های توپی کروی (ربع گرد) سریع تر و راحت تر است. شیر قطع و وصل دستی تا فشار ورودی 5bar قابل استفاده می باشد.
• الزامات کلی مطابق با استاندارد ملی ایران : INSO22107
• طبقه بندي نیروی گاز بندی : B مطابق بند 3-8 استاندارد ملیISIRI6800
• گروه استحکام : 2
• دامنه دما : 15C- تا 60C
• نوع گاز : گاز طبیعی، گاز مایع، گاز شهری، نفتا
• اتصالات : DN40(RP1 1/2)
DN50(RP2)
• مطابق استاندارد : ISO7-1 و EN 10226
• فلانچ ها مطابق استاندارد : ISO7005 و 4-DIN1092
حداکثر فشار ورودی کاری (P1)  : تا 5 bar

  دریافت راهنما

شیر دستی اهرمی مدل SET271
تصویر شیر دستی اهرمی | SET271

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش شرح کالا اتصال دامنه فشار ورودی ارسال از قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
SET271/DN50/6/T4
شیر دستی اهرمی DN50 (Rp 2) تا 6 بار اصفهان - فروشگاه تصام
€۲۲/۷۷
€۲۲/۲۰
SET271/DN40/6/T4
شیر دستی اهرمی DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار
€۲۰/۰۷
€۱۹/۵۶
SET271/DN50/5/T4
شیر دستی اهرمی DN50 (Rp 2) تا 5 بار
€۲۰/۰۷
€۱۹/۵۶
SET271/DN40/5/T4
شیر دستی اهرمی DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار
€۰/۰۰
SET271/DN40/5/T34
شیر دستی اهرمی DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار
€۰/۰۰
SET271/DN40/6/T34
شیر دستی اهرمی DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار
€۰/۰۰
SET271/DN50/5/T34
شیر دستی اهرمی DN50 (Rp 2) تا 5 بار
€۰/۰۰
SET271/DN50/6/T4
شیر دستی اهرمی DN50 (Rp 2) تا 6 بار اصفهان - شرکت ستاک
€۲۲/۷۷
€۲۲/۲۰
SET271/DN50/6/T34
شیر دستی اهرمی DN50 (Rp 2) تا 6 بار
€۰/۰۰
نظر خودتان را بنویسد