تشديد كننده هيدروليك نيوماتيك | PH

Hydraulic Pneumatic Intensifier Cylinder

مشخصات :

● برای ایجاد نیرو تا ده پرس نیوماتیک
● مزایا :
- ايجاد نيروی قابل توجه با هوای فشرده.
- اشغال فضا در حد سيستمهاي نيوماتيک.
- کورس زياد حرکت.
- عدم نياز به سيستم هيدروليک.
● اندازه هاي مربوط به كفشكها, در صفحات CM و CH و PSU مي باشد .

ایجاد تیکت
تشديد كننده هيدروليك نيوماتيك | PH
تصویر تشديد كننده هيدروليك نيوماتيك | PH
تصویر تشديد كننده هيدروليك نيوماتيك | PH
تصویر تشديد كننده هيدروليك نيوماتيك | PH
تصویر تشديد كننده هيدروليك نيوماتيك | PH

جدول زیر هوشمند است ، با استفاده از فیلتر بالای هر ستون محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کد سفارش حرکت سریع حرکت کاری سایز توضیحات قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
100 15
۴۶ ۵۶۳,۰۰ ₽
PH/08
200 20
۰,۰۰ ₽
PH/12
200 50
۰,۰۰ ₽
PH/16
300 80
۰,۰۰ ₽

 

توضيح شکل :


 

هوای فشرده وارد مخزن 1 شده و پیستون 2 با نيروی کم (حركت سریع) حرکت می کند.
با رسیدن به نقطه از قبل تعیین شده، پیستون شماره 3 حرکت کرده و مسیر ورود روغن توسط پیستون شماره 4 بسته می شود.
با ورود پیستون شماره 4 به محفظه روغن فشار افزایش یافته و در این حالت (حركت کاری)، نیرو چندین برابر افزایش می یابد.

نظر خودتان را بنویسد