تشديد كننده هيدروليك نيوماتيك | PH

Hydraulic Pneumatic Intensifier Cylinder

مشخصات :

● برای ایجاد نیرو تا ده پرس نیوماتیک
● مزایا :
- ايجاد نيروی قابل توجه با هوای فشرده.
- اشغال فضا در حد سيستمهاي نيوماتيک.
- کورس زياد حرکت.
- عدم نياز به سيستم هيدروليک.
● اندازه هاي مربوط به كفشكها, در صفحات CM و CH و PSU مي باشد .

تصویر تشديد كننده هيدروليك نيوماتيك | PH
تصویر تشديد كننده هيدروليك نيوماتيك | PH
تصویر تشديد كننده هيدروليك نيوماتيك | PH
تصویر تشديد كننده هيدروليك نيوماتيك | PH

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش حرکت سریع حرکت کاری سایز توضیحات قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
100 15
۰,۰۰ ₽
PH/08
200 20
۰,۰۰ ₽
PH/12
200 50
۰,۰۰ ₽
PH/16
300 80
۰,۰۰ ₽

 

توضيح شکل :


 

هوای فشرده وارد مخزن 1 شده و پیستون 2 با نيروی کم (حركت سریع) حرکت می کند.
با رسیدن به نقطه از قبل تعیین شده، پیستون شماره 3 حرکت کرده و مسیر ورود روغن توسط پیستون شماره 4 بسته می شود.
با ورود پیستون شماره 4 به محفظه روغن فشار افزایش یافته و در این حالت (حركت کاری)، نیرو چندین برابر افزایش می یابد.

نظر خودتان را بنویسد