سيستم راهنما D136

Guide System

مشخصات :

● با فلانچ مستطيل
● این محصول تشکیل شده از
پايه بوش راهنما مدل D127
پايه ميله راهنما مدل D126
ميله راهنما D013
بوش راهنما مدل D014

ایجاد تیکت
سيستم راهنما D136
تصویر سيستم راهنما D136
تصویر سيستم راهنما D136
تصویر سيستم راهنما D136
کد سفارش d1 d3 a b h2 ±2 h1 راهنمای لغزشی فولادی قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D136/30.A
30 44 115 65 38 58 A
تماس بگیرید
D136/32.A
32 44 115 65 38 58 A
تماس بگیرید
D136/38.A
38 54 130 80 48 75 A
تماس بگیرید
D136/40.A
40 54 130 80 48 75 A
تماس بگیرید
D136/48.A
48 65 160 96 58 93 A
تماس بگیرید
D136/50.A
50 65 160 96 58 93 A
تماس بگیرید
D136/60.A
60 79 180 110 68 118 A
تماس بگیرید
D136/63.A
63 79 180 110 68 118 A
تماس بگیرید
D136/80.A
80 98 215 130 78 118 A
تماس بگیرید
D136/30.C
30 42 115 65 38 58 C
تماس بگیرید
D136/32.C
32 42 115 65 38 58 C
تماس بگیرید
D136/38.C
38 48 130 80 48 75 C
تماس بگیرید
D136/40.C
40 50 130 80 48 75 C
تماس بگیرید
D136/48.C
48 65 160 96 58 93 C
تماس بگیرید
D136/50.C
50 65 160 96 58 93 C
تماس بگیرید
D136/60.C
60 75 180 110 68 118 C
تماس بگیرید
D136/63.C
63 75 180 110 68 118 C
تماس بگیرید
D136/80.C
80 96 215 130 78 118 C
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد