سيستم راهنما D132

Guide System

مشخصات :

● با فلانچ مستطيل
● جنس : چدن
● این محصول تشکیل شده از
پايه بوش راهنما مدل D130
پايه ميله راهنما مدل D131
ميله راهنما D013
بوش راهنما مدل D014


  فایل CATPart   فایل STP

تصویر سيستم راهنما D132
تصویر سيستم راهنما D132
تصویر سيستم راهنما D132
تصویر سيستم راهنما D132
تصویر سيستم راهنما D132

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 l سیستم راهنما چیدمان قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D132/24x140.A/T2
24 140 A. T2
۵۹۹,۶۰۰ تومان
۵۶۹,۶۲۰ تومان
D132/24x160.A/T2
24 160 A. T2
۶۰۲,۲۰۰ تومان
۵۷۲,۰۹۰ تومان
D132/24x180.A/T2
24 180 A. T2
۶۱۸,۵۰۰ تومان
۵۸۷,۵۷۵ تومان
D132/24x200.A/T2
24 200 A. T2
۶۳۲,۱۰۰ تومان
۶۰۰,۴۹۵ تومان
D132/24x250.A/T2
24 250 A. T2
۸۰۴,۴۰۰ تومان
۷۶۴,۱۸۰ تومان
D132/25x140.A/T2
25 140 A. T2
۶۱۴,۲۰۰ تومان
۵۸۳,۴۹۰ تومان
D132/25x160.A/T2
25 160 A. T2
۶۲۲,۸۰۰ تومان
۵۹۱,۶۶۰ تومان
D132/25x180.A/T2
25 180 A. T2
۶۴۲,۴۰۰ تومان
۶۱۰,۲۸۰ تومان
D132/25x200.A/T2
25 200 A. T2
۶۵۶,۸۰۰ تومان
۶۲۳,۹۶۰ تومان
D132/30x140.A/T2
30 140 A. T2
۸۵۳,۹۰۰ تومان
۸۱۱,۲۰۵ تومان
D132/30x180.A/T2
30 180 A. T2
۸۸۵,۵۰۰ تومان
۸۴۱,۲۲۵ تومان
D132/30x200.A/T2
30 200 A. T2
۹۰۵,۹۰۰ تومان
۸۶۰,۶۰۵ تومان
D132/30x224.A/T2
30 224 A. T2
۹۳۱,۵۰۰ تومان
۸۸۴,۹۲۵ تومان
D132/30x250.A/T2
30 250 A. T2
۹۵۴,۵۰۰ تومان
۹۰۶,۷۷۵ تومان
D132/32x140.A/T2
32 140 A. T2
۸۵۳,۹۰۰ تومان
۸۱۱,۲۰۵ تومان
D132/32x160.A/T2
32 160 A. T2
۸۷۰,۰۰۰ تومان
۸۲۶,۵۰۰ تومان
D132/32x180.A/T2
32 180 A. T2
۸۸۵,۵۰۰ تومان
۸۴۱,۲۲۵ تومان
D132/32x200.A/T2
32 200 A. T2
۹۰۵,۹۰۰ تومان
۸۶۰,۶۰۵ تومان
D132/32x224.A/T2
32 224 A. T2
۹۳۱,۵۰۰ تومان
۸۸۴,۹۲۵ تومان
D132/32x250.A/T2
32 250 A. T2
۹۵۴,۵۰۰ تومان
۹۰۶,۷۷۵ تومان
D132/38x160.A/T2
38 160 A. T2
۹۲۰,۵۰۰ تومان
۸۷۴,۴۷۵ تومان
D132/38x180.A/T2
38 180 A. T2
۱,۲۶۲,۵۰۰ تومان
۱,۱۹۹,۳۷۵ تومان
D132/38x200.A/T2
38 200 A. T2
۱,۲۸۴,۰۰۰ تومان
۱,۲۱۹,۸۰۰ تومان
D132/38x224.A/T2
38 224 A. T2
۱,۳۱۱,۳۰۰ تومان
۱,۲۴۵,۷۳۵ تومان
D132/38x250.A/T2
38 250 A. T2
۱,۳۳۸,۶۰۰ تومان
۱,۲۷۱,۶۷۰ تومان
D132/38x280.A/T2
38 250 A. T2
۱,۳۷۳,۵۰۰ تومان
۱,۳۰۴,۸۲۵ تومان
D132/40x160.A/T2
40 160 A. T2
۱,۲۷۷,۱۰۰ تومان
۱,۲۱۳,۲۴۵ تومان
D132/40x180.A/T2
40 180 A. T2
۱,۲۹۹,۲۰۰ تومان
۱,۲۳۴,۲۴۰ تومان
D132/40x200.A/T2
40 200 A. T2
۱,۳۱۹,۷۰۰ تومان
۱,۲۵۳,۷۱۵ تومان
D132/40x250.A/T2
40 250 A. T2
۱,۳۸۸,۷۰۰ تومان
۱,۳۱۹,۲۶۵ تومان
D132/63x280.A/T2
63 280 A. T2
۳,۳۵۱,۰۰۰ تومان
۳,۱۸۳,۴۵۰ تومان
D132/24x200.B/T2
24 200 B. T2
۱,۲۳۶,۱۰۰ تومان
۱,۱۷۴,۲۹۵ تومان
D132/25x200.B/T2
25 200 B. T2
۱,۲۶۰,۸۰۰ تومان
۱,۱۹۷,۷۶۰ تومان
D132/30x140.B/T2
30 140 B. T2
۱,۶۳۸,۹۰۰ تومان
۱,۵۵۶,۹۵۵ تومان
D132/30x180.B/T2
30 180 B. T2
۱,۶۷۰,۳۰۰ تومان
۱,۵۸۶,۷۸۵ تومان
D132/30x224.B/T2
30 224 B. T2
۱,۷۱۷,۴۰۰ تومان
۱,۶۳۱,۵۳۰ تومان
D132/30x250.B/T2
30 250 B. T2
۱,۷۳۹,۵۰۰ تومان
۱,۶۵۲,۵۲۵ تومان
D132/32x140.B/T2
32 140 B. T2
۱,۶۳۸,۹۰۰ تومان
۱,۵۵۶,۹۵۵ تومان
D132/32x180.B/T2
32 180 B. T2
۱,۶۷۰,۳۰۰ تومان
۱,۵۸۶,۷۸۵ تومان
D132/32x250.B/T2
32 250 B. T2
۱,۷۳۹,۵۰۰ تومان
۱,۶۵۲,۵۲۵ تومان
D132/48x224.B/T2
48 224 B. T2
۳,۹۱۳,۲۰۰ تومان
۳,۷۱۷,۵۴۰ تومان
D132/48x200.A/T2
48 200 A. T2
۲,۰۲۹,۵۰۰ تومان
۱,۹۲۸,۰۲۵ تومان
D132/48x250.A/T2
48 250 A. T2
۲,۱۰۱,۱۰۰ تومان
۱,۹۹۶,۰۴۵ تومان
D132/48x280.A/T2
48 280 A. T2
۲,۱۴۲,۱۰۰ تومان
۲,۰۳۴,۹۹۵ تومان
D132/50x200.A/T2
50 200 A. T2
۲,۰۷۵,۷۰۰ تومان
۱,۹۷۱,۹۱۵ تومان
D132/50x224.A/T2
50 224 A. T2
۲,۱۱۱,۴۰۰ تومان
۲,۰۰۵,۸۳۰ تومان
D132/50x250.A/T2
50 250 A. T2
۲,۱۶۱,۷۰۰ تومان
۲,۰۵۳,۶۱۵ تومان
D132/50x280.A/T2
50 280 A. T2
۲,۲۰۹,۶۰۰ تومان
۲,۰۹۹,۱۲۰ تومان
D132/60x280.A/T2
60 280 A. T2
۳,۳۵۱,۰۰۰ تومان
۳,۱۸۳,۴۵۰ تومان
D132/48x224.A/T2
48 224 A. T2
۲,۰۵۷,۶۰۰ تومان
۱,۹۵۴,۷۲۰ تومان
D132/20x125.A/T2
20 125 A. T2
۵۱۱,۰۰۰ تومان
۴۸۵,۴۵۰ تومان
D132/20x140.A/T2
20 140 A. T2
۵۱۸,۷۰۰ تومان
۴۹۲,۷۶۵ تومان
D132/20x200.A/T2
20 200 A. T2
۶۱۴,۲۰۰ تومان
۵۸۳,۴۹۰ تومان
D132/24x224.A/T2
24 224 A. T2
۷۵۱,۶۰۰ تومان
۷۱۴,۰۲۰ تومان
D132/30x160.A/T2
30 160 A. T2
۸۷۰,۰۰۰ تومان
۸۲۶,۵۰۰ تومان
D132/40x224.A/T2
40 224 A. T2
۱,۳۵۴,۷۰۰ تومان
۱,۲۸۶,۹۶۵ تومان
D132/40x280.A/T2
40 280 A. T2
۱,۴۲۸,۱۰۰ تومان
۱,۳۵۶,۶۹۵ تومان
D132/30x200.B/T2
30 200 B. T2
۱,۶۹۰,۹۰۰ تومان
۱,۶۰۶,۳۵۵ تومان
D132/38x200.B/T2
38 200 B. T2
۲,۳۵۷,۱۰۰ تومان
۲,۲۳۹,۲۴۵ تومان
D132/38x280.B/T2
38 250 B. T2
۲,۴۴۶,۷۰۰ تومان
۲,۳۲۴,۳۶۵ تومان
D132/19x140.A/T1
19 140 A. T1
۳۲۳,۳۰۰ تومان
۳۰۷,۱۳۵ تومان
D132/20x125.A/T1
20 125 A. T1
۳۱۵,۶۰۰ تومان
۲۹۹,۸۲۰ تومان
D132/20x140.A/T1
20 140 A. T1
۳۲۳,۳۰۰ تومان
۳۰۷,۱۳۵ تومان
D132/20x160.A/T1
20 160 A. T1
۳۳۶,۹۰۰ تومان
۳۲۰,۰۵۵ تومان
D132/20x200.A/T1
20 200 A. T1
۴۱۸,۸۰۰ تومان
۳۹۷,۸۶۰ تومان
D132/24x140.A/T1
24 140 A. T1
۳۷۳,۶۰۰ تومان
۳۵۴,۹۲۰ تومان
D132/24x160.A/T1
24 160 A. T1
۳۷۷,۱۰۰ تومان
۳۵۸,۲۴۵ تومان
D132/24x180.A/T1
24 180 A. T1
۳۹۲,۳۰۰ تومان
۳۷۲,۶۸۵ تومان
D132/24x200.A/T1
24 200 A. T1
۴۰۷,۰۰۰ تومان
۳۸۶,۶۵۰ تومان
D132/25x140.A/T1
25 140 A. T1
۳۸۸,۱۰۰ تومان
۳۶۸,۶۹۵ تومان
D132/25x160.A/T1
25 160 A. T1
۳۹۷,۵۰۰ تومان
۳۷۷,۶۲۵ تومان
D132/25x180.A/T1
25 180 A. T1
۴۱۶,۲۰۰ تومان
۳۹۵,۳۹۰ تومان
D132/25x200.A/T1
25 200 A. T1
۴۳۱,۷۰۰ تومان
۴۱۰,۱۱۵ تومان
D132/30x140.A/T1
30 140 A. T1
۵۵۶,۱۰۰ تومان
۵۲۸,۲۹۵ تومان
D132/30x160.A/T1
30 160 A. T1
۵۷۲,۳۰۰ تومان
۵۴۳,۶۸۵ تومان
D132/30x180.A/T1
30 180 A. T1
۵۸۸,۶۰۰ تومان
۵۵۹,۱۷۰ تومان
D132/30x200.A/T1
30 200 A. T1
۶۰۸,۲۰۰ تومان
۵۷۷,۷۹۰ تومان
D132/30x224.A/T1
30 224 A. T1
۶۳۴,۶۰۰ تومان
۶۰۲,۸۷۰ تومان
D132/30x250.A/T1
30 250 A. T1
۶۵۶,۸۰۰ تومان
۶۲۳,۹۶۰ تومان
D132/32x140.A/T1
32 140 A. T1
۵۵۶,۱۰۰ تومان
۵۲۸,۲۹۵ تومان
D132/32x160.A/T1
32 160 A. T1
۵۷۲,۳۰۰ تومان
۵۴۳,۶۸۵ تومان
D132/32x180.A/T1
32 180 A. T1
۵۸۸,۶۰۰ تومان
۵۵۹,۱۷۰ تومان
D132/32x200.A/T1
32 200 A. T1
۶۰۸,۲۰۰ تومان
۵۷۷,۷۹۰ تومان
D132/32x224.A/T1
32 224 A. T1
۶۳۴,۶۰۰ تومان
۶۰۲,۸۷۰ تومان
D132/32x250.A/T1
32 250 A. T1
۶۵۶,۸۰۰ تومان
۶۲۳,۹۶۰ تومان
D132/38x160.A/T1
38 160 A. T1
۶۲۲,۸۰۰ تومان
۵۹۱,۶۶۰ تومان
D132/38x180.A/T1
38 180 A. T1
۸۳۷,۷۰۰ تومان
۷۹۵,۸۱۵ تومان
D132/38x200.A/T1
38 200 A. T1
۸۵۹,۰۰۰ تومان
۸۱۶,۰۵۰ تومان
D132/38x224.A/T1
38 224 A. T1
۸۸۶,۳۰۰ تومان
۸۴۱,۹۸۵ تومان
D132/38x250.A/T1
38 250 A. T1
۹۱۳,۶۰۰ تومان
۸۶۷,۹۲۰ تومان
D132/38x280.A/T1
38 250 A. T1
۹۴۸,۶۰۰ تومان
۹۰۱,۱۷۰ تومان
D132/40x160.A/T1
40 160 A. T1
۸۵۲,۲۰۰ تومان
۸۰۹,۵۹۰ تومان
D132/40x180.A/T1
40 180 A. T1
۸۷۳,۶۰۰ تومان
۸۲۹,۹۲۰ تومان
D132/40x200.A/T1
40 200 A. T1
۸۹۴,۹۰۰ تومان
۸۵۰,۱۵۵ تومان
D132/40x224.A/T1
40 224 A. T1
۹۲۹,۱۰۰ تومان
۸۸۲,۶۴۵ تومان
D132/40x250.A/T1
40 250 A. T1
۹۶۳,۱۰۰ تومان
۹۱۴,۹۴۵ تومان
D132/40x280.A/T1
40 280 A. T1
۱,۰۰۲,۴۰۰ تومان
۹۵۲,۲۸۰ تومان
D132/48x180.A/T1
48 180 A. T1
۱,۳۵۰,۴۰۰ تومان
۱,۲۸۲,۸۸۰ تومان
D132/48x200.A/T1
48 200 A. T1
۱,۳۷۶,۱۰۰ تومان
۱,۳۰۷,۲۹۵ تومان
D132/48x224.A/T1
48 224 A. T1
۱,۴۰۴,۲۰۰ تومان
۱,۳۳۳,۹۹۰ تومان
D132/48x250.A/T1
48 250 A. T1
۱,۴۴۸,۵۰۰ تومان
۱,۳۷۶,۰۷۵ تومان
D132/48x280.A/T1
48 280 A. T1
۱,۴۸۹,۵۰۰ تومان
۱,۴۱۵,۰۲۵ تومان
D132/50x180.A/T1
50 180 A. T1
۱,۳۹۳,۹۰۰ تومان
۱,۳۲۴,۲۰۵ تومان
D132/50x200.A/T1
50 200 A. T1
۱,۴۲۲,۰۰۰ تومان
۱,۳۵۰,۹۰۰ تومان
D132/50x224.A/T1
50 224 A. T1
۱,۴۵۸,۸۰۰ تومان
۱,۳۸۵,۸۶۰ تومان
D132/50x250.A/T1
50 250 A. T1
۱,۵۰۸,۲۰۰ تومان
۱,۴۳۲,۷۹۰ تومان
D132/50x280.A/T1
50 280 A. T1
۱,۵۵۶,۱۰۰ تومان
۱,۴۷۸,۲۹۵ تومان
D132/60x280.A/T1
60 280 A. T1
۲,۴۲۶,۱۰۰ تومان
۲,۳۰۴,۷۹۵ تومان
D132/63x280.A/T1
63 280 A. T1
۲,۴۲۶,۱۰۰ تومان
۲,۳۰۴,۷۹۵ تومان
D132/80x315.A/T1
80 315 A. T1
۴,۲۴۵,۱۰۰ تومان
۴,۰۳۲,۸۴۵ تومان
D132/19x140.B/T1
19 140 B. T1
۷۶۰,۱۰۰ تومان
۷۲۲,۰۹۵ تومان
D132/20x125.B/T1
20 125 B. T1
۷۵۲,۴۰۰ تومان
۷۱۴,۷۸۰ تومان
D132/20x140.B/T1
20 140 B. T1
۷۶۰,۱۰۰ تومان
۷۲۲,۰۹۵ تومان
D132/20x160.B/T1
20 160 B. T1
۷۷۳,۷۰۰ تومان
۷۳۵,۰۱۵ تومان
D132/20x200.B/T1
20 200 B. T1
۸۵۵,۶۰۰ تومان
۸۱۲,۸۲۰ تومان
D132/24x140.B/T1
24 140 B. T1
۹۷۷,۷۰۰ تومان
۹۲۸,۸۱۵ تومان
D132/24x160.B/T1
24 160 B. T1
۹۸۱,۱۰۰ تومان
۹۳۲,۰۴۵ تومان
D132/24x180.B/T1
24 180 B. T1
۹۹۶,۴۰۰ تومان
۹۴۶,۵۸۰ تومان
D132/24x200.B/T1
24 200 B. T1
۱,۰۱۱,۰۰۰ تومان
۹۶۰,۴۵۰ تومان
D132/25x140.B/T1
25 140 B. T1
۹۹۲,۱۰۰ تومان
۹۴۲,۴۹۵ تومان
D132/25x160.B/T1
25 160 B. T1
۱,۰۰۱,۵۰۰ تومان
۹۵۱,۴۲۵ تومان
D132/25x180.B/T1
25 180 B. T1
۱,۰۲۰,۲۰۰ تومان
۹۶۹,۱۹۰ تومان
D132/25x200.B/T1
25 200 B. T1
۱,۰۳۵,۷۰۰ تومان
۹۸۳,۹۱۵ تومان
D132/30x140.B/T1
30 140 B. T1
۱,۳۴۱,۰۰۰ تومان
۱,۲۷۳,۹۵۰ تومان
D132/30x160.B/T1
30 160 B. T1
۱,۳۵۷,۳۰۰ تومان
۱,۲۸۹,۴۳۵ تومان
D132/30x180.B/T1
30 180 B. T1
۱,۳۷۳,۵۰۰ تومان
۱,۳۰۴,۸۲۵ تومان
D132/30x200.B/T1
30 200 B. T1
۱,۳۹۳,۲۰۰ تومان
۱,۳۲۳,۵۴۰ تومان
D132/30x224.B/T1
30 224 B. T1
۱,۴۱۹,۶۰۰ تومان
۱,۳۴۸,۶۲۰ تومان
D132/30x250.B/T1
30 250 B. T1
۱,۴۴۲,۶۰۰ تومان
۱,۳۷۰,۴۷۰ تومان
D132/32x140.B/T1
32 140 B. T1
۱,۳۴۱,۰۰۰ تومان
۱,۲۷۳,۹۵۰ تومان
D132/32x160.B/T1
32 160 B. T1
۱,۳۵۷,۳۰۰ تومان
۱,۲۸۹,۴۳۵ تومان
D132/32x180.B/T1
32 180 B. T1
۱,۳۷۳,۵۰۰ تومان
۱,۳۰۴,۸۲۵ تومان
D132/32x200.B/T1
32 200 B. T1
۱,۳۹۳,۲۰۰ تومان
۱,۳۲۳,۵۴۰ تومان
D132/32x224.B/T1
32 224 B. T1
۱,۴۱۹,۶۰۰ تومان
۱,۳۴۸,۶۲۰ تومان
D132/32x250.B/T1
32 250 B. T1
۱,۴۴۲,۶۰۰ تومان
۱,۳۷۰,۴۷۰ تومان
D132/38x180.B/T1
38 180 B. T1
۱,۹۱۱,۰۰۰ تومان
۱,۸۱۵,۴۵۰ تومان
D132/38x200.B/T1
38 200 B. T1
۱,۹۳۲,۳۰۰ تومان
۱,۸۳۵,۶۸۵ تومان