میله راهنما D031

Guide Pillar

مشخصات :

● جنس : 1.7131~ | 720HV

میل راهنما ستاک مدل D031
نقشه میل راهنما ستاک مدل D031

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش S2 d1 L قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D031/22/12x22
22 12 22
€۱/۶۱
€۱/۵۲
D031/25/14x20
25 14 20
€۱/۷۱
€۱/۶۲
D031/17/12x17
17 12 17
€۱/۵۵
€۱/۴۷
D031/20/14x20
20 14 20
€۱/۶۸
€۱/۶۰
D031/20/14x25
20 14 25
تماس بگیرید
D031/25/14x25
25 14 25
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد